يكشنبه 6 خرداد 1397   05:49:12

تركيب شوراي مركز رشد

دكتر سهراب دل انگيزان رييس مركز رشد و احدهاي فناوردانشگاه رازي
دكتر خدامراد مومني رياست دانشكده علوم اجتماعي(عضو شورا)
دكتر عباسعلي حياتي عضو هيات علمي دانشكده فني مهندسي (عضو شورا)
دكتر فرزاد ويسي عضو هيات علمي دانشكده فني مهندسي (عضو شورا)
دكتر مجتبي احمدي عضو هيات علمي دانشكده فني مهندسي (عضو شورا)
دكتر محسن حياتي عضو هيات علمي دانشكده فني مهندسي (عضو شورا)
دكتر دانيال كهريزي عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي (عضو شورا)
دكتر محمد جوشقاني عضو هيات علمي دانشكده علوم پايه (عضو شورا)
مهندس مسعود نصيري كارشناس مركز رشد (دبير شورا) - روزمه به زبان فارسي - Resume in English

وظايف و اختيارات شوراي مركز رشد
- تصويب خط مشي سياست‌هاي مالي و علمي مركز رشد.
- پيشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعاليت‌هاي مركز رشد به هيات امنا.
- تاييد تراز مالي (حساب سود و زيان) سالانه مركز رشد بر اساس شاخص‌هاي مصوب جهت ارائه به هيات امنا.
- تاييد آئين‌نامه‌هاي اجرايي مركز رشد.
- تصويب صلاحيت واحدهاي فناوري جهت استقرار در مركز رشد.
- بررسي عملكرد سالانه مركز رشد.
- پيشنهاد انحلال مركز رشد به دانشگاه رازي.
- پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به هيات امنا.
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)