صفحه اصلي

مقالات

پايان نامه ها

ارتباط با ما

 

 سوابق تحصلي:

 - كارشناسي حقوق قضايي
-كارشناسي علوم سياسي وكارشناسي ارشد علوم سياسي از دانشگاه امام جعفر صادق(ع)
-دكتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران _گرايش جامعه شناسي سياسي
- تسلط به زبانهاي فرانسه و عربي و آشنايي به انگليسي
- داراي تحصيلات حوزوي در فقه و اصول و منطق و ادبيات عرب

 

 سوابق آموزشي:

22 سال تدريس در دانشگاههاي دولتي وآزاد
تدريس دروس تخصصي رشته علوم سياسي و حقوق به شرح زير:
جامعه شناسي سياسي ،مباني علم سياست ،تاريخ روابط بين الملل ،انديشه هاي سياسي در غرب،  انديشه هاي سياسي در قرن 20 ،روش تحقيق در علوم سياسي ،حقوق بين الملل عمومي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ،حقوق بين الملل اسلامي ،نوسازي ودگرگوني سياسي ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ،حقوق بين الملل ،نوسازي ودگرگوني سياسي  ، تئوري هاي انقلاب ،كليات حقوق اساسي ،نظامهاي سياسي تطبيقي

 

 سوابق اجرايي:

 - معاونت اسبق دانشجويي و فرهنگي دانشگاه رازي
- مدير كميته نظارت وبازرسي معاونت فرهنگي بنياد شهيد مركز از سال 68تا 71
- مدير كل بازرسي و نظارت استان لرستان ازسال 74 تا76
- مدير دانشگاه جامع علمي - كاربردي لرستان از سال 74 تا76
-مدير گروه علوم سياسي دانشگاه رازي از سال 84 تا 92
- عضو شوراي صنعت و معدن لرستان از سال 74 تا76
- عضو و نايب رئيس شوراي شهر بروجرد در سالهاي 77و 78
- عضو سابق شوراي فرهنگي دانشگاه رازي
- عضو سابق كميته تخصصي هيئت مميزه دانشگاههاي غرب كشور
- شركت در جبهه هاي حق عليه باطل در جنگ تحميلي
- عضو فعال بسيج اساتيد دانشگاه رازي كرمانشاه

 

 

 طرح ها و پايان نامه ها:

- مجري طرح پژوهشي :«جهاني شدن و تاثير آن بر اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي»دانشگاه رازي(85-84)
- مجري طرح  پژوهشي «تاثير عوامل ساختاري  بر جهت يادگيريهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي» دانشگاه رازي (85-84)
- استاد راهنما  ومشاور در پروژه ها و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا 50 پايان نامه
- ناظر و مشاور طرح پژوهشي «اقوام و قوميت هاي  غرب كشور» استانداري كرمانشاه
- ناظر و مشاور طرح پژوهشي «رفتارشناسي انتخابات در استان لرستان» استانداري لرستانكتابها:

  ترجمه كتاب حقوق بين الملل بشر دوستانه از عربي به فارسي (در دست چاپ)
تاليف كتاب جامعه علوي و جامعه مدني به لحاظ مباني فكري و فلسفي (در دست چاپ)
تاليف سيستم مديريت اطلاعات با رويكرد فناوري اطلاعات در سازمانها (در دست چاپ)
ترجمه كتاب جامعه شناسي سياسي كشورهاي خاورميانه از زبان فرانسه به فارسي (در دست ترجمه)
ترجمه كتاب ديپلماسي در نظريه و عمل از عربي به فارسي (در دست ترجمه)


 مقالات علمي-پژوهشي:

 
1- مقاله ISI با عنوان "Application of ICT in Psychological Operation and War" چاپ شده در ژورنال Life Science Journal 2013 كشور آمريكا 2013.
2- مقاله ISI با عنوان "Persian Gulf position in America's geopolitical point of view" چاپ شده در ژورنال Journal of American Science كشور آمريكا 2012.
3- مقاله ISI با عنوان "The International System Structure and Dichotomy in Dealing with the Nuclear Power of Iran and Israel" چاپ شده در ژورنال European Journal of Scientific Research  كشور انگلستان 2013.
4- مقاله ISI با عنوان "Geopolitical Position of the Persian Gulf and Its Impact on the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran" چاپ شده در ژورنال European Journal of Scientific Research در كشور انگلستان 2013.
5- مقاله ISI با عنوان "Movements and International Organizations Based INGO Social International Civil Society in the Globalization Process" چاپ شده در European Journal of Scientific Research در كشور انگلستان 2013.
6- مقاله ISI با عنوان "General Diplomacy New Security Approaches United States of America" چاپ شده در ژورنال Archives Des Sciences كشور سوئيس 2012.
7- مقاله ISI با عنوان "New Changes in Afghanistan and Its Impact on National Security of Iran" چاپ شده در ژورنال Journal of American Science كشور آمريكا 2012.
8- مقاله ISC با عنوان «تاثير سرمايه اجتماعي بر افزايش قدرت نرم جمهوري اسلامي» چاپ شده در فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامه انقلاب اسلامي» كشور ايران بهار 1392 .
9- مقاله علمي پژوهشي تحت عنوان «جامعه گرايان و نقد فردگرايي و بي طرفي دولت ليبرال» چاپ شده در دوفصلنامه علمي پژوهشي غرب شناسي بنيادي پاييز و زمستان 1391 .
10- خلاصه مقاله ISC تحت عنوان «تكنولوژي ارتباطات و صلح بين الملل» چاپ شده در فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي روابط بين الملل ديماه 1391.
11- خلاصه مقاله ISC تحت عنوان «اقتصاد جهاني و صلح بين الملل» چاپ شده در فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي روابط بين الملل ديماه 1391.
12- خلاصه مقاله ISC تحت عنوان «بازيگران غيردولتي و صلح بين الملل» چاپ شده در فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي روابط بين الملل ديماه 1391.

 

 مقالات همايش ها و كنفرانس ها:

1- ارائه مقاله تحت عنوان «پيروزي انقلاب اسلامي طليعه بيداري اسلامي» در همايش سراسري مناديان وحدت بهمن 91 دانشگاه كردستان.
2- ارائه مقاله «نسبت سنجي جنگ نرم تهاجم فرهنگي و گروههاي هدف» در همايش بين المللي الگوي اسلامي جوان ايراني تير 1391 خرم آباد.


 

 

لينك هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)