مشخصات فردي:
   نام و نام خانوادگي: اميد علي مرادي
   ايميل:
  Emails: =@, =DOT  
oamorady    raziacir   
   مرتبه علمي: استاديار
   دانشكده: ادبيات
   گروه:جغرافيا
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)