پنجشنبه 31 خرداد 1397   22:33:58
كاربرگ ها

  دريافت تضمينات و موافقت با صدور مجوز فعاليت (پيش¬رشد)
  دريافت تضمينات و موافقت با صدور مجوز فناوري (رشد)
  معرفي عضو تمام وقت مستقر در واحد
  اعلام شماره حساب
  درخواست پرداخت هزينه خدماتي و تحقيقاتي
  درخواست اتاق جهت استقرار
  درخواست و هزينه خدمات سايت و اينترنت
  پيشنهاد برگزاري دوره / كارگاه آموزشي
  درخواست استفاده از دوره/ كارگاه آموزشي
  درخواست استفاده از خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي
  درخواست استفاده از خدمات مشاوره
  پذيرش ايده
  درخواست انصراف
  درخواست استفاده از خدمات كتابخانه¬اي و اطلاع رساني
  درخواست تعيين وقت قبلي اتاق جلسات و كلاس
  رضايت¬سنجي مراجعان
  درخواست اعتبار حق نظارت
  درخواست پرداخت حق نظارت
  درخواست تخصيص اعتبار پژوهشي
  درخواست پيش پرداخت اعتبار پژوهشي
  درخواست پرداخت اعتبار پژوهشي
  درخواست پرداخت باقيمانده اعتبار پژوهشي
  تعهد بازپرداخت بدهي اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي
  دريافت مطالبات
  درخواست صدور يا تمديد مجوز
  ارسال طرح تجاري به دبير‌خانه كارگروه اشتغال
  انتخاب ناظر
  پايش ساعات حضور
  حمايت از مخترعان
  تسويه حساب
  تأييديه تضمينات مالي
  ثبت ورود و خروج اموال
  درخواست گشايش واحد و تحويل كالا
  درخواست تسهيلات مالي پيش¬¬رشد
  درخواست تسهيلات مالي ¬رشد
  معرفي واحدها براي قرارداد
  گزارش عملكرد واحدهاي مستقر
  درخواست تغيير وضعيت
  صورت ¬حساب هزينه¬ها
  گزارش نشست
  ابطال تضمينات
  درخواست واحدها
  كاربرگ رهگيري وضعيت واحدهاي فناور
  معرفي واحدها به دفاتر
  كاربرگ ارزيابي واحدهاي مستقر
  كاربرگ ارزيابي ناظر
  گزارش ناظر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)