فايل pdf رزومهمشخصات فردي
:

نام و نام خانوادگي: بيژن عباسي

ايميل:

Emails: ☻=@, ☺=DOT

biabkh1969☻gmailcom


دانشكده: فني  و مهندسي                 

گروه: مكانيك

 

مرتبه علمي: استاديار
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)