بسمه تعالي
رزومه كاري

(صفحه فارسي)

 
نام و نام خانوادگي : حسين بنكداري
مدارك تحصيلي :
فوق دكتري مهندسي عمران از لابوراتوار راه و پل فرانسه
فوق دكتري مهندسي عمران از دانشگاه ليون فرانسه
دكتري مهندسي عمران از دانشگاه كان كشور فرانسه با رتبه بسيار قابل تقدير
كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي از دانشگاه فردوسي مشهد
كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه بوعلي سينا همدان
هدايت و فارغ التحصيلي بيش از 20 رساله دانشجوي كارشناسي ارشد
هدايت 2 دانشجوي دكترا (در حال تحصيل)
مسلط به دو زبان فرانسه و انگليسي
تاليف بيش از 33 اثر در زمينه مهندسي عمران در ژورنالهاي بين المللي(ISI)
ارائه بيش از 50 مقاله كنفرانسي در زمينه مهندسي عمران در كنفرانسهاي بين المللي به زبان هاي انگليسي و فرانسه
تاليف بيش از 45 مقاله كنفرانسي در زمينه مهندسي عمران در كنفرانسهاي داخلي
تاليف يك كتاب به زبان انگليسي
تاليف يك كتاب به زبان فارسي
پژوهشگر برتر دانشكده فني دانشگاه رازي در سالهاي 87، 88 و 90
پژوهشگر برتر گروه مهندسي عمران دانشگاه رازي در سال 91، 92 و 93
نفر اول مسابقات دانشجويي عمران در كل كشور در سال 1374

سوابق كاري و اجرايي:
- مدير كل دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو
- دانشيارپايه 13 و عضو هيات علمي گروه عمران دانشگاه رازي
- عضو اصلي هيئت مديره شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
- معاون برنامه ريزي و توسعه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
- عضو هيئت مميزه دانشگاه رازي
- مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
- رئيس هيئت مديره شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
- مدير فني و اجرايي پروژه هاي آب منطقه اي غرب در استانهاي همدان، كرمانشاه، لرستان، كردستان و ايلام
- مدير كل دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه رازي
- محقق لابوراتوار راه و پل كشور فرانسه در زمينه پروژه هاي مختلف عمراني
- عضو و رئيس هيئت ارزيابي و انتخاب مشاورين و پيمانكاران طرحهاي بانك توسعه اسلامي (IDB)
- رئيس كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه رازي
- مدير پروژه هاي بزرگ و كلان ملي در گروه بين المللي مهندسين مشاور ره شهر (اهواز، كرمانشاه و تهران)
- مدير گروه بين المللي مهندسين مشاور ره شهر در غرب كشور
- عضو فعال سازمان نظام مهندسي كرمانشاه و مهندس پايه يك طراحي و نظارت و اجرا
- مجري طرح مطالعات كاربردي آب و فاضلاب
- مجري طرح تكميل و اتمام 17 طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب شهري (يكساله)
- مجري طرح مقاوم سازي
- مجري طرح آبرساني به شهرهاي داراي تنش آبي
- مجري طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب روستاها
- مجري طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب روستاهاي داري اولويت- وامي
- معاون عمراني دانشگاه آزاد اسلامي
- كارشناس فني و اجرايي بررسي كننده طرح هاي اجرايي وزارت نيرو

عضويت در كميته ها

- سردبير مجله Journal of Applied Research in Water and Wastewater
- عضو كميته ملي آبشناسي يونسكو
- رئيس كميته تحريم شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
- عضو كميته تحقيقات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
- رئيس كميته آب، خاك و اقليم، كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي شوراي عالي عتف
- عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي شوراي عالي عتف
- عضو كميته ملي آب و فاضلاب ايران
- عضو خبره كميته تحقيقات شركت آب منطقه اي كرمانشاه
- عضو كميسيون هيات امناي موسسه تحقيقات آب
- عضو كميته تشخيص صلاحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان پارك فناوري پرديس
- عضو ستاد بازسازي عتبات عاليات شركت مادر تخصصي آب و فاضلاب كشور
- عضو كميته تحقيقات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
- عضو و رئيس كميته ايمني، حفاظت و سلامت كار صنعت آب و فاضلاب كشور
- عضو كميته اجرايي پروژه هاي آموزشي بهره مند از تسهيلات بانك توسعه اسلامي (IDB)
- عضو كميته مديريت عملكرد شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
- رئيس كميته تحقيقات شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
- عضو شوراي معتمدين و كميسيون هاي مختلفعمراني
- عضو كميته فني طرح هاي آب منطقه اي غرب
- مدرس دوره هاي مختلف آموزشي و اجرايي براي مهندسين شاغل در وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 
نشان هاي ملي
مهندس نمونه كشور سال 1391
دريافت نشان بقراط سال 1391 و 1392
دريافت نشان زرين تلاشگران كيفيت كشور سال 1391
دريافت لوح سپاس در تدوين و گردآوري كتاب دستيار مهندس آب و فاضلاب
دريافت لوح سپاس غرفه برتر نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهشي و فناوري كشور
 
تقدير نامه ها

تحقق اهداف زيست محيطي از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
ارتقا به مرتبه دانشياري از رياست دانشگاه رازي
ارتقا نظام اطلاع رساني از استاندار كرمانشاه
همكاري و همدلي با شهرداري از رئيس شوراي شهر و شهردار كرمانشاه
پژوهشگر برتر دانشكده فني سال 87 از استاندار كرمانشاه و رياست دانشگاه رازي
ارتقا ارزشهاي والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي از فرمانده ناحيه مقاومت بسيج كرمانشاه
پژوهشگر برتر دانشكده فني سال 88 از استاندار كرمانشاه و رياست دانشگاه رازي
ارتقا و توسعه نظام سلامت از قائم مقام وزير بهداشت در استان و رئيس دانشگاه علوم پزشكي
پژوهشگر برتر دانشكده فني سال 90 از استاندار كرمانشاه و رياست دانشگاه رازي
پژوهشگر برتر گروه مهندسي عمران سال 91 از رياست دانشگاه رازي
خدمات ارائه شده در شركت آب و فاضلاب استان از رئيس شوراي شهر
 
 
دوره هاي فني و حرفه اي:
1-     جوشكاري و بازرسي جوش در ساختمان
2-     آشنايي با مباني گود برداري و سازه نگهبان
3-     آشنايي با مصالح و فرآورده هاي ساختمان
4-     نظارت بر اجراي ساختمان هاي بتن آرمه
5-     ايمني و حفاظت كار در حين اجرا
6-     نظارت بر اجراي ساختمان هاي فولادي
7-     ژئو تكنيك و طراحي پي
8-     بارهاي وارد بر ساختمان
9-     نكات ويژه در طراحي و محاسبه سازه هاي فولادي
10-نكات ويژه در طراحي و محاسبه سازه هاي بتني
11-آشنايي با مباني گود برداري و ساز هاي نگهبان
12- دوره كاربردهاي فن آوري اطلاعات IT
13-دوره تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ICT
14-دوره مديريت اسناد الكترونيكي
15- دوره تفسير آيات برگزيده قرآن كريم
16-دوره مباني تعليم و تربيت در اسلام
17-دوره آشنايي با شبكه و تاسيسات آبرساني
18-دوره اصول برنامه ريزي PM
19-دوره اصول و فرآيندهاي استحصال و تصفيه و توزيع آب
20-دوره بتن ويژه آب و فاضلاب
21-دوره روشهاي نوين نصب و تعمير انشعاب
22-دوره مديريت انرژي
23-دوره پدافند غير عامل ويژه مديران سطح يك
24-دوره برنامه ريزي و كنترل پروژه
25-دوره شبكه فاضلاب تحت خلا Pipe Jacking
 
تعليمات حين انجام كار:

1-      Notion de modèle et modèles physiques (ماهيت مدل و مدلهاي فيزيكي)
2-      La place de la modélisation physique dans la recherche (محل مدلسازي فيزيكي در تحقيق )
3-      Rhéologie et mélange en génie civil - Apport des techniques tomographiques d'imagerie 3D, (تغيير شكل و اختلاط مواد در مهندسي عمران آورد تكنيكهاي توموگرافي)
4-      Résolution numérique des problèmes aux limites: méthodes des éléments finis et des équations intégrales, applications diverses: hydrogéologie, acoustique, (حل عددي مسائل محدود: روش حجم محدود و معادلات كلي كاربرد هاي متنوع: هيدرولوژي و آكوستيك)
5-      Introduction au problème inverse (مقدمه اي بر مسائل معكوس)
6-      Sécurité dans les réseaux d’assainissement (امنيت در شبكه هاي فاضلاب)
7-      Formation au logiciel CFX 5.6 (CFX5.6 آموزش نرم افزار)
8-      Méthodes numériques en mécanique des fluides : application aux écoulements avec transport solide (مدلسازي عددي در مكايك سيالات: كاربرد براي جريان حاوي رسوب)
9-      Formation LATEX (LATEX آموزش نرم افزار )
10- Initiation à MATLAB (MATLAB شروع نرم افزار)
11- Formation UNIX INITIATION, (UNIX آموزش نرم افزار )
12-Formation aux logiciels ANSYS CFX, ANSYS DesignModeler, ANSYS CFX-MESH et ANSYS ICEM-CDF, (آموزش نرم افزار هاي )
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)