تعداد بازديد از سايت: 13406455
تعداد بازديد اين صفحه: 7520
در امروز: 801
اين صفحه امروز: 1
جمعه 1 تير 1397

 

 Emails: sh.sadeghi1971@gmail.com
 sh.sadeghi@razi.ac.ir

 

صفحه اصلي

مقالات

تدريس دروس

ارتباط با ما


 

« الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا »
(قرآن كريم، سوره كهف:آيه46)

بي تو اي سَرو چمن با گُل و گُلشن چه كنم
هركجا دل رو كُند آخر بيايد سوي او     قبله دلها كجا باشد به غير از كوي او

سوابق تحصيلي:

 

درجه

تاريخ

اخذ مدرك

محل دانشگاه

دانشگاه

رشته تحصيلي/ گرايش

مدرك تحصيلي

 

 

 

كشور

شهر

B.S

1372/6/15

ايران

تهران

شهيد بهشتي

علوم سياسي

كارشناسي

1

M.S

1375/3/23

ايران

تهران

شهيد بهشتي

علوم سياسي

كارشناسي ارشد

2

Ph.D

1390/2/12

ايران

تهران

تربيت مدرس

علوم سياسي (مطالعات ايران)

دكتراي تخصصي

3
حوزه هاي مطالعاتي و پژوهشي:

 

Studies of  Iran

مطالعات ايران

 

1

Regional Studies

مطالعات منطقه اي

2

Political Economy of Energy

اقتصاد سياسي انرژي

3

 پيشينه‌ي آموزشي و عضويت‌ در مجامع علمي:

 

 (ازسال 1375)

 

معلم و مدرس مراكز تربيت معلم و آموزش عالي فرهنگيان كرمانشاه

 

1

 (از سال 1378 )

مدرس گروه علوم سياسي دانشگاه رازي

2

(1387-1383)

مدرس گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

3

(1391-1379)

مدرس گروه معارف اسلامي دانشگاه رازي و دانشگاه آزاد اسلامي

4

(1390-1383)

عضو شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش كرمانشاه

5

(ازسال 1387)

عضو انجمن علوم سياسي ايران

6


 افتخارات علمي:

1372

دانشجوي ممتاز و رتبه‌ي اول فارغ التحصيلان كارشناسي علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

1

1375

دانشجوي ممتاز و رتبه‌ي اول فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

2

1390

رتبه‌ي اول فارغ التحصيلان دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس

3

1387

مدرس نمونه‌ي كشوري

4 مقالات چاپ شده در نشريات معتبر علمي(علمي- پژوهشي،ISC/ISI  )


 

سال چاپ

شماره چاپ

درجه علمي

عنوان نشريه

عنوان مقاله

 

 

1376

 

116- 115

 

علمي- ترويجي

ISC

 

اطلاعات سياسي- اقتصادي

هيدروپليتيك  و بحران آب: چالش هاي آينده  در خاورميانه و خليج فارس

1

 

1378

19

علمي- ترويجي

ISC

 

مطالعات خاورميانه

جايگاه اختلافات كشورهاي حوزه خليج فارس در نظام نوين جهاني در تئوري و عمل

2

1379

160- 159

علمي- ترويجي

ISC

 

اطلاعات سياسي- اقتصادي

درآمدي بر نقش انقطاع تاريخي در توسعه نيافتگي ايران

3

1380

26

علمي- ترويجي

ISC

 

مطالعات خاورميانه

نقش منافع ژئوپليتيك ممالك نافذ خارجي در برخورد با
مسائل خليج فارس

4

1380

166- 165

علمي- ترويجي

ISC

 

اطلاعات سياسي- اقتصادي

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

5

1381

178 177

علمي- ترويجي

ISC

 

اطلاعات سياسي- اقتصادي

روش  تحقيق  درعلوم سياسي و روابط بين الملل

6

1387

49

علمي- پژوهشي

ISC

 

‌راهبرد

اهداف و استراتژي تركيه در شمال عراق و رويكردهاي دولت‌هاي منطقه نسبت به آن

7

1388

16

علمي- پژوهشي

ISC

 

پژوهشنامه علوم سياسي

درآمدي برعلل بيگانه هراسي و بيگانه ستيزي
درفرهنگ سياسي ايران معاصر

8

1389

6

 

علمي- پژوهشي

ISC

 

مطالعات اوراسياي مركزي

موقعيت ژئواكونوميك ايران و ملاحظاتي پيرامون صادرات گاز

9

1390

9

علمي- پژوهشي

ISC

مطالعات شبه قاره

فرصت‌ها و موانع همكارهاي راهبردي ايران و هند
در
اقتصاد سياسي جهاني انرژي

10

2011

Vol.2

Issue.6

علمي- پژوهشي

ISC

Iranian Review of Foreign Affairs(IRFA)

Oil and Iranian Forejgn Policy

11

1390

28

علمي- پژوهشي

ISC

 

رهيافت‌هاي سياسي- بين المللي

ساختار نوين اقتصاد سياسي بين الملل
و ژئوپليتيك انرژي ايران

12

1391

13

علمي- پژوهشي

ISC

 

روابط خارجي

راهبرد سياست انرژي روسيه در اوراسيا: فرصت‌ها و موانع

13

1392

12

علمي- پژوهشي

ISC

 

مطالعات اوراسياي مركزي

ايران و تعاملات اقتصاد سياسي انرژي
در آسياي مركزي و قفقاز

14

 

 

1392

3

علمي- پژوهشي

 

سازمان هاي بين المللي

 

ژئوپليتيك انرژي ايران و رويكرد اتحاديه اروپا 

15

1393

38

علمي- پژوهشي

ISC

 

مطالعات انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي و هويت سياست خارجي
جمهوري اسلامي ايران

16

1394

22

علمي- پژوهشي

ISC

 

تحقيقات سياسي و بين المللي

امنيت انرژي چين و ژئواكونوميك انرژي ايران

17

1394

15

علمي- پژوهشي

ISC

 

جستارهاي سياسي معاصر

تحليل مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال بحران سوريه

18

 

1394

15

علمي- پژوهشي

ISC

پژوهشنامه انقلاب اسلامي ايران

جريان چپ، ديالكتيك روشنفكري و انقلاب اسلامي ايران

19

 

1394

26

علمي- پژوهشي

ISC

روابط خارجي

تحليل ماهيت همكاري در روابط جمهوري اسلامي ايران و چين

20

 


2015

Vol.5

Issue.12


ISI

International Journal of Review in Life Sciences

 (IJRLS)

Investigation of the Role and Position of Shias in Political Structure of Post-Saddam Iraq
21
1394 12

علمي- پژوهشي

ISC
راهبرد اقتصادي سياست نگاه به شرق و تحليل امكان يا امتناع ائتلاف راهبردي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و چين (1392 1368)
22
1394 32

علمي- پژوهشي

ISC
رهيافت انقلاب اسلامي واكاوي گفتمان تكفيري- سلفي گري در جهان اسلام
23

1394

16

علمي- پژوهشي

ISC

مطالعات سياسي جهان اسلام

بحران سوريه و مناقشه ژئوپليتيكي قدرت هاي منطقه اي

24

 

1394 3

علمي- پژوهشي

ISC

پژوهش هاي معاصر انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي ايران و گذار جنبش سياسي شيعيان عراق از مرحله ظهور به مرحله تثبيت

25
1395 28

علمي- پژوهشي

ISC
روابط خارجي مجتمع هاي نظامي- صنعتي و امنيت ملّي آمريكا در دوره پسا يازدهم سپتامبر 26
1395 1

علمي- پژوهشي

ISC
سياست جهاني بحران يمن: جدال ژئوپليتيكي محور محافظه كاري با محور مقاومت اسلامي 27
1395 5

علمي- پژوهشي

ISC
دولت پژوهي تحليل ابعاد امنيت دولت در ايران قرن بيست و يكم 28
1395 27

علمي- پژوهشي

ISC
تحقيقات سياسي و بين المللي آثار اقتصاد سياسي متكي بر نفت بر امنيت ملّي ايران 29
1395 93

علمي- پژوهشي

ISC
مطالعات آسياي مركزي و قفقاز جايگاه راهبردي سوريه در معادلات نظامي- امنيتي روسيه 30
2017

Vol.10
No.2

ISI Journal of Politics and Law(Canadian Center of Science and Education) The Historical Gaps and Political Development Problems of Iran 31
در نوبت چاپ در نوبت چاپ

علمي- پژوهشي

ISC

مطالعات اوراسياي مركزي تحليل ائتلاف راهبردي ايران و روسيه در پرتو بحران سوريه 32

1395

81

علمي- پژوهشي

ISC

راهبرد هيدروپليتيك و امنيت ملّي 33

در نوبت چاپ

در نوبت چاپ

علمي- پژوهشي

ISC

دولت پژوهي

  فرهنگ سياسي توده، دولت هاي وامانده و مسئله ي توسعه ي سياسي ايران

34

در نوبت چاپ

در نوبت چاپ

علمي- پژوهشي

ISC

سياست دياسپوراي كُرد و نقش منافع ژئوپليتيك در تحول راهبرد تركيه نسبت به كُردهاي عراق و سوريه 35


مقاله هاي ارايه شده و چاپ شده درهمايش‌هاي معتبر داخلي:

زمان برگزاري

 

محل برگزاري

عنوان همايش

عنوان مقاله

 

1379

دانشگاه رازي

همايش توسعه‌ي اجتماعي استان كرمانشاه

بررسي رابطه‌ي نظام آموزش و پرورش و توسعه‌ي اجتماعي

1

1381

دانشگاه رازي

بازخواني نقش اقوام ايراني در تمدن اسلامي

بازشناسي عوامل تاريخي توسعه نيافتگي ايران

2

 

1388

مركز تحقيقات استراتژيك

)  (مجمع تشخيص مصلحت نظام

همايش ملّي نفت و سياست خارجي ايران

ساختارنوين اقتصاد سياسي بين الملل و جايگاه انرژي ايران

3

1391

دانشگاه رازي

سومين همايش سالانه دانشگاه رازي

هويت و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

4

1391

دانشگاه رازي

سومين همايش سالانه دانشگاه رازي

ژئوپليتيك انرژي ايران و چالش امنيت انرژي اروپا

5

1392

 

جهاد دانشگاهي تهران

نهمين همايش ملّي علمي- پژوهشي خليج فارس

چالش جهاني انرژي و ژئواكونوميك انرژي ايران

6

 

1393

 

دانشگاه تبريز

همايش بين المللي

 از نهضت مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي

   تأثير آموزه هاي شيعي بر نهضت مشروطه           و انقلاب اسلامي

7

 

1393

 

دانشگاه علامه    طباطبايي

همايش بين المللي

 نظام بين الملل، تحولات منطقه اي و سياست خارجي ايران

ساخت قدرت و نگرش نو در سياست خارجي عراق

پس از صدام

8

1393

 

دانشگاه علامه   طباطبايي

همايش بين المللي

 نظام بين الملل، تحولات منطقه اي و سياست خارجي ايران

بحران سوريه و بازي ژئوپليتيك قدرت هاي  منطقه اي

9تاليف كتاب:


 

سال چاپ

 

 

محل چاپ

 

 

انتشارات

 

نام كتاب

 

 

1394

تهران

 

 

مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

 

چالش جهاني انرژي و موقعيت ژئواكونوميك ايران در ساختارنوين اقتصاد سياسي بين الملل

1

1395

 

تهران

 

انتشارات فرزان روز

نظام بين الملل و ژئوپليتيك اختلافات كشورهاي حوزه خليج فارس

 

2

در نوبت چاپ

تهران

انتشارات فرزان روز

نظام بين الملل و معماي ائتلاف سازي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

3

 دروس تدريس شده:

مقطع تحصيلي

نام درس

 

دكتري علوم سياسي

سمينار مسائل توسعه سياسي ايران

1

دكتري علوم سياسي

سمينار مسائل سياسي روز

2

كارشناسي ارشد علوم سياسي

سمينار تحولات سياسي ايران از قاجاريه تا 1357

3

كارشناسي ارشد علوم سياسي

سمينار روابط خارجي ايران از قاجاريه تا 1320 

4

كارشناسي ارشد علوم سياسي

سمينار  تحولات سياست خارجي ايران 1357-1320

5

كارشناسي ارشد روابط بين الملل

سمينار انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن بر روابط بين الملل

6

كارشناسي ارشد روابط بين الملل

سمينار روابط خارجي ايران با قدرت هاي بزرگ1357- 1320

7

كارشناسي ارشد روابط بين الملل

سمينار مطالعات منطقه اي

8

كارشناسي علوم سياسي

تحولات سياسي- اجتماعي ايران از قاجاريه تا 1320

9

كارشناسي علوم سياسي

تحولات سياسي- اجتماعي ايران 1357- 1320

10

كارشناسي علوم سياسي

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

11

كارشناسي علوم سياسي

خليج فارس و مسائل آن

12

كارشناسي علوم سياسي

سياست و حكومت در خاورميانه

13

كارشناسي علوم سياسي

خاورميانه و سياست بين الملل

14  راهنمايي پايان نامه ها:

زمان دفاع

مكان دفاع

سمت

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

 

1392/12/4

دانشگاه رازي

استاد راهنما

وحيد زرافشان

آثار اقتصاد سياسي مبتني برنفت بر امنيت ملّي ايران

1

1393/9/12

دانشگاه رازي

استاد راهنما

سامان محمدي

جريان چپ و انقلاب اسلامي ايران

2

1393/12/17

دانشگاه رازي

استاد راهنما

كامران لطفي

جايگاه چين در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: امكان يا امتناع مناسبات راهبردي(1392-1368)

3

1393/12/19

دانشگاه رازي

استاد راهنما

عرفان صفري

بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر جنبش  سياسي شيعيان عراق

4

1394/7/19

دانشگاه رازي

استاد راهنما

زينب شريفي

ژئوپليتيك و  تطويل منازعات منطقه اي(مطالعه موردي: ايران-عراق)

5

1394/7/28

دانشگاه رازي

استاد راهنما

سميرا مرادي تحليل امكان يا امتناع ائتلاف راهبردي جمهوري اسلامي ايران و روسيه

6

1394/9/9

دانشگاه رازي

استاد راهنما

اصغر تيموري ننسبت سنجي  آموزه هاي فكري علي شريعتي با وجوه اسلام سياسي (مطالعه  موردي: ايران پيشا انقلابي)

7

1395/12/16

دانشگاه رازي

استاد راهنما

بهمن چهري تحليل نقش نيروهاي اجتماعي كرمانشاه بر جهت گيري آنان نسبت به جنبش مشروطه خواهي

8

1395/12/23

دانشگاه رازي

استاد راهنما

جعفر اويسي

دستور كار در سياست خارجي تركيه: تحليل پيوند ژئوپليتيكي قدرت ملّي و نفوذ منطقه‏اي(2015-2002)

9

1395/12/24

دانشگاه رازي

استاد راهنما

نهديه قادري آثار ملاحظات امنيتي در تحول سياست انرژي آمريكا در منطقه خليج فارس(مطالعه موردي: دوره رياست جمهوري باراك اوباما)

10

در حال انچام

دانشگاه رازي

استاد راهنما

زهرا منصوري زمينه هاي واگرايي در روابط ايران و عربستان سعودي در خاورميانه (مطالعه موردي: عراق)

11

در حال انجام

دانشگاه رازي

استاد راهنما

سوسن نظري

آثار تجزيه عراق بر واگرايي قومي در ايران  (مطالعه موردي: كردستان ايران)

12 مشاوره پايان نامه ها:

زمان دفاع

مكان دفاع

سمت

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

 

1390/12/1

دانشگاه رازي

استاد مشاور

غلامرضا آزادي

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در لبنان

1

1391/6/27

دانشگاه رازي

استاد مشاور

محمد دشتي

مقايسه تطبيقي جايگاه عدالت در نظريه توسعه از ديدگاه اسلام و ليبراليسم(با تكيه بر نظريات امام خميني(ره) و جان رالز)

2

1391/7/30

دانشگاه رازي

استاد مشاور

هدايت خبيري

بررسي نقش شوراي امنيت در موضوع هسته اي ايران

3

1391/10/18

دانشگاه رازي

استاد مشاور

احمد رحيمي

نقش مجتمع هاي نظامي- صنعتي در سياستگذاري دفاعي ايالات متحده آمريكا

4

1391/11/15

دانشگاه رازي

استاد مشاور

اكرم سادات ذنوري

نسبت فرهنگ سياسي با افول جريان اصلاحات در ايران

5

1391/12/13

دانشگاه رازي

استاد مشاور

محسن طالبي

روانشناسي استبداد رضاخاني و تأثير آن در حاشيه راندن نوگرايان

6

1392/7/28

دانشگاه رازي

استاد مشاور

ندا حيدري

زمامداري دموكراتيك و منازعات قومي- مذهبي

(مطالعه موردي: آفريقاي پس از جنگ سرد)

 

7

1392/7/30

دانشگاه رازي

استاد مشاور

عليرضا آزادي

راهبرد امنيتي سياست خارجي آمريكا و تقابل با استراتژي تنش زدايي جمهوري اسلامي ايران

 

8

1392/12/14

دانشگاه رازي

استاد مشاور

فاطمه جليليان

قانون اساسي و رويكرد انتقادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

 

9

1393/7/27

دانشگاه رازي

استاد مشاور

شيوا اميري

بررسي تأثير محيط زيست بر امنيت ملّي جمهوري اسلامي ايران

10

1393/7/30

دانشگاه رازي

استاد مشاور

سارا باقري

اجتماعيت گفتمان مشروعه خواهي

(بررسي موردي: آيت الله شيخ فضل الله نوري-آيت الله آخوند خراساني)

11

1393/11/21

دانشگاه رازي

استاد مشاور

سيامك سفيدي

ليبراليسم تاريخي و ليبراليسم عقلاني در ايران

12

1393/12/12

دانشگاه رازي

استاد مشاور

سارا كريمي

نسبت سنجي آسيب پذيري اقتصادي متقابل ايران و اتحاديه اروپا 

13

1394/3/12

دانشگاه رازي

استاد مشاور

 طاهره صابريان

اسلام و تشيع از منظر شريعتي در عصر جهاني شدن

14

1394/7/28

دانشگاه رازي

استاد مشاور

مسعود نادري

بحران كم آبي و امنيت ملّي جمهوري اسلامي ايران

15

1394/11/19

دانشگاه رازي

استاد مشاور

حامد آقايي

تحليل نقش گروه هاي اجتماعي سنتي در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران

16

1394/11/19

دانشگاه رازي

استاد مشاور

عبدالله محمودي مهر نقش طبقه متوسط در تحولات سياسي مصر

17

1394/12/17

دانشگاه رازي

استاد مشاور

رضا محمدي

تحليل فرجام انقلاب ها(مطالعه موردي: روسيه و چين)

18

1395/10/13

دانشگاه رازي

استاد مشاور

فريبا صمدي تحليل مناسبات دولت اسلام گراي تركيه با اقليم كردستان عراق

19

1395/12/15

دانشگاه رازي

استاد مشاور

سجاد رستمي بررسي تطبيقي ايده هاي نجات بخش بشريت در انقلاب هاي بزرگ فرانسه،روسيه و ايران

20

1395/12/23

دانشگاه رازي

استاد مشاور

ندا غلامي اقتصاد سياسي و سياست خارجي و امنيتي روسيه(2015-1998)

21

1395/12/23

دانشگاه رازي

استاد مشاور

سميرا رستمي نقش و جايگاه سرمايه اجتماعي در تحقق مقوله احساس امنيت

22راهنمايي رساله دانشجويان دكتري:


 

 گرايش تخصصي

 

رشته

 

سال ورود

نام دانشجو

 

 

جامعه شناسي سياسي

علوم سياسي

1393

حديث مرادي

1

جامعه شناسي سياسي

علوم سياسي

1394

لقمان قنبري

2

جامعه شناسي سياسي

علوم سياسي

1395

كامران لطفي

3


داوري علمي فصلنامه هاي علمي- پژوهشي معتبر در حوزه علوم سياسي و روابط بين الملل

مكان چاپ

عنوان فصلنامه علمي- پژوهشي

 (دانشگاه فردوسي مشهد).

فصلنامه پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل

 

1

(دانشگاه بوعلي همدان). فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامي

2

(مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام). فصلنامه راهبرد

3

  (مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام). فصلنامه روابط خارجي

4

(دانشگاه گيلان- شاخه انجمن ايراني روابط بين الملل). فصلنامه سياست جهاني

5

(دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين).

فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام

6

(دانشگاه سيستان و بلوچستان).

فصلنامه مطالعات شبه قاره هند

7

مركز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي ايران فصلنامه مجلس و راهبرد

8


 


 


 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)