سوابق تحصلي:

 1. كارشناسي: حسابداري، دانشگاه تهران
2. كارشناسي ارشد: حسابداري، دانشگاه تربيت مدرس
3. دكتري: دانشجوي دكتري حسابداري، دانشگاه شيراز

 

 علايق تخصصي وپژوهشي:

 

 افتخارات:

 

 

سوابق اجرايي:

  1. مدير گروه حسابداري(چهار دوره)سوابق آموزشي:

 


 كتابها:

 

 

 مقالات:

1- ارزيابي ميزان استفاده كاركنان بانكهاي كرمانشاه از نسبتهاي مالي براي تصميم گيري در اعطاي وام، همايش سالانه دانشگاه رازي 1390
2- تاثيرويژگيهاي هيات مديره بر هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام، همايش سالانه دانشگاه رازي1391
3- بررسي تفكرانتقادي دانشجويان حسابداري دانشگاه رازي بررسي تفكر انتقادي دانشجوي انحسابداري دانشگاه رازي، همايش سالانه دانشگاه رازي 1392
4- نقدي بر سيستم توليد بهنگام، همايش سالانه دانشگاه رازي1392
5- حسابداري محيط زيست، همايش سالانه دانشگاه رازي 1392
6- سنجش تناسب شغلي و رابطه آن با تعهد سازماني كاركنان(بررسي موردي: شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نتي ايران)، فصلنامه مديريت و منابع انساني صنعت نفت، بهار 1389(كارمشترك) مقالات ارئه شده در همايش ها:

 

 

پروژه هاي تحقيقاتي:

 

 

لينك هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)