سوابق تحصلي:

 
دانشجوي دكتري حسابداري در دانشگاه بوعلي سيناي همدان – سال 91
فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران-سال 78
ليسانس حسابداري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران-سال 74
ديپلم علوم تجربي دبيرستان مصطفي پرويني كرمانشاه-سال 68

 

 علايق تخصصي وپژوهشي:

 

 افتخارات:

 
دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي
استاد نمونه آموزشي گروه حسابداري در سال 84و88 و 90
پژوهشگر برتر گروه حسابداري دانشگاه رازي در سال 1391
استاد نمونه آموزشي دانشكده علوم اجتماعي در سال 1391

 

 سوابق اجرايي، آموزشي و پژوهشي:

مديرگروه حسابداري از 1/9/83 تا 1/6/87
معاون اداري و مالي دانشكده علوم اجتمايي از 1/5/87 تا 1/5/89
استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگران از سال 79 تاكنون
تدريس در دانشگاه رازي از سال 1378
تدريس در دانشكده امور اقتصادودارايي تهران
تدريس در دانشگاه هاي پيام نور كرمانشاه ،كنگاور ،نهاوند،هرسين واسلام آباد
تدريس در اداره آب منطقه اي كرمانشاه
تدريس در اموراقتصادودارايي كرمانشاه
تدريس در برق منطقه اي كرمانشاه


 

عضويت ها:

 

    

عضو انجمن حسابداري ايران
عضوكميته تخصصي قيمت تمام شده دانشگاه رازي
عضو كارگروه بررسي توانايي علمي گروه حسابداري


سوابق تدريس:

 

اصول حسابداري 1و 2
حسابداري صنعتي 1و2و3
مباحث جاري در حسابداري  
 
 حسابداري پيشرفته 2
حسابداري مديريت دوره كارشناسي ارشد
تصميم گيري در مسائل مالي دوره كارشناسي ارشد 

 

كتاب ها:

كتاب اصول حسابداري 2 – انتشارات ترمه –چاپ اول –مهر 1391 مقالات :

 
بررسي ميزان مطابقت سرفصل هاي دروس ارائه شده رشته حسابداري دانشگاه هابا نيازهاي جامعه –فرزادايواني ،احسان رايگان –همايش علمي سالانه دانشگاه رازي –دانشكده علوم اجتماعي -28 آذر تا 1دي ماه 1389
بررسي ميزان استفاده كاركنان بانك هاي كرمانشاه از نسبتهاي مالي در اعطاي تسهيلات بلند مدت و كوتاه مدت- سيد جواد دلاوري ،فرزاد ايواني -همايش علمي سالانه دانشگاه رازي –دانشكده علوم اجتماعي -28 آذر تا 1دي ماه 1389
ارزيابي وحسابداري منابع انساني – فاطمه السادات اميري ،فرزاد ايواني –همايش منطقه اي حسابداري سرمايه فكري دانشگاه آزاداسلامي گنبدكاووس خردادماه 1390-(ارائه به صورت پوستر وچاپ در مجموعه مقالات )
طرح تحقيقاتي با عنوان   رتبه بندي دانشكده هاي دانشگاه رازي
مجري طرح ارزيابي درون گروهي گروه حسابداري دانشگاه رازي
بررسي رابطه بين رشد داراييها و بازده سهام – فرزاد ايواني ،احسان رايگان –همايش علمي سالانه دانشگاه رازي – دانشكده علوم اجتماعي -20 لغايت 23 آذر 1390
طرح تحقيقاتي با عنوان "عارضه يابي با موضوع بررسي وارايه سيستم حسابداري جهت مديريت وكاهش بهاي تمام شده در واحد صنعتي شاهو نگين اورامان " با شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه ، تيرماه 1391
ناظر طرح تحقيقاتي با عنوان "عارضه يابي با موضوع راهكارهاي ارتقا بهره وري جهت كاهش قيمت تمام شده در واحد صنعتي شركت پرسيد " با شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه ،تيرماه 1391
عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – فرزاد ايواني ،سامان محمدي -همايش علمي سالانه دانشگاه رازي – دانشكده علوم اجتماعي – 17 لغايت 20 اذر 1392
بررسي اهميت و تاثير آموزش نرم افزارهاي حسابداري در بهبود آموزش حسابداري در دانشگاههاي ايران – محمود مرادي – فرزاد ايواني – زهرا خوشياري – داريوش اختر شناس – همايش ملي حسابداري يزد آذر 1391- سخنراني و چاپ در مجموعه مقالات همايش
مالي رفتاري و نوروفاينانس-فرزاد ايواني ،منيژه بهادرستاني –اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي بهمن 1392- ارائه به صورت پوستر و چاپ در مجموعه مقالات
رويكردي بر پايداري شركتي –فرزاد ايواني ، زهرا بهادرستاني –اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت ،حسابداري و علوم اجتماعي -31 خرداد 1393- پوستر و چاپ در مجموعه مقالات
FarzadEivani,KamranNazari,MostafaEmami, "Social Audit:From Theory to Practice"Journal of Applied Sciences research ,8(2),2012
FarzadEivani,KamranNazari,MostafaEmami,"Public Accountability and Government Financial Reporting" African journal of business management,vol.6(29),25 july 2012    ISI-IF 1.105
Mahdi Nikjoo,FarzadEivani,KamranNazari,MostafaEmami,"The Relationship between Operational Auditing the Public Response in Iran"Journal of basic and applied scientific research,2(9),2012         ISI
KamranNazari,FarzadEivani,MostafaEmami,"Relationship between Job Satisfaction and Employee SatisfactionSurvey ofAccounting Information Systems (Case Study of Government Agencies in Kermanshah Province)" Journal of basic and applied scientific research,2(9),2012        ISI
FarzadEivani,KamranNazari,MostafaEmami, "Investigating relationship between employees involvement and quality improvement in manufacturing SME" Elixir online journal , 49, 2012 
FarzadEivani,EhsanMohebi,"Recognition and application of extensible business reporting language(XBRL) in financial reporting",Asian journal of business and management sciences(AJBMS),2012
FarzadEivani, FaribaNourbakhsh,AlirezaRostami,HoseinaliSoltani," Relationship between constant development and information & communication technology(ICT)"Journal of applied sciences research, 8(6),2012  
FarzadEivani,KamranNazari,"Marketing mix: A critical review of the concept ", " Elixir online journal , 49, 2012

 

پروژه هاي تحقيقاتي:

 


 

لينك هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)