كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
                              
                           جليل كريمي
                   استايار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه رازي
                 (Email: jkarimi79@gmail.com, j.karimi@ razi.ac.ir
كارشناسي پژوهشگري(دانشگاه بوعلي سينا همدان 1380)
كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي(دانشگاه تهران 1383)
دكتراي جامعه‌شناسي نظري-فرهنگي(دانشگاه تهران 1388)
 
تاريخ
محل انتشار
عنوان
رديف
 
 
مقالات علمي- پژوهشي/ترويجي/ISI
 
2013
(1392)
Quality and Quantity(international Journal of Methodology) ,Vol 47, Num 4
Predicament of Identity in Iran: A Qualitative Meta-Analysis of Theortical and Emprical Studies on Identity
1.         
2012
(1391)
Quality and Quantity(international Journal of Methodology) ,Vol 44, Num 1
Women and Culture of poverty(A qualitative study of the culture among the Iranian caretaker women
2.         
 
 
مقالات علمي- پژوهشي
 
1393
 
جامعه‌شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان
تأثير عوامل فردي-محيطي بر پايبندي به شيوه‌هاي ازدواج (مطالعه موردي دانشجويان روستايي-شهري دانشگاههاي سنندج)
1.         
1391
فصلنامه برنامه‌ريزي رفاه و توسعه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي ش 13
مطالعه كيفي فرهنگ آپارتمان‌نشيني در شهر همدان
2.         
1391
فصلنامه زن در فرهنگ و هنر(دانشگاه تهران) (1693-1735) دوره 4 ش 3
مطالعه تفسيري بازنمايي زن در ضرب‌المثلهاي كردي(مورد مطالعه گويش سوراني- مكرياني)
3.         
1391
فصلنامه مطالعات ملي، ش 49.
جامعه‌شناسي و پرابلماتيك هويت
(فراتحليلي از مطالعات نظري و پژوهشي هويت)
4.         
1387
فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات/ش6، دانشگاه تهران
آيا شرق‌شناسي را پاياني هست؟
5.         
1385
نامه علوم اجتماعي/ش28/ دانشگاه تهران
پوزيتيويسم و جامعه‏شناسي در ايران
6.         
 
 
كتاب (تاليفي، پژوهشي، ترجمه)
 
در دست چاپ
دانشگاه كردستان
نظريه پسااستعماري و كردشناسي(كتاب)
1.         
1391
انتشارات دانشگاه رازي
پوزيتيويسم و جامعه‌شناسي(پژوهشي تحليلي دربارۀ جامعه‌شناسي در ايران)/تأليف
2.         
1390
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
اسطوره سفيد/ كتاب/ ترجمه(با همكاري)
3.         
1387
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
اجتماعات دانشگاهي/ كتاب/ ترجمه (با همكاري)
4.         
1387
تهران/ نشر دانشگاه تهران و دانشگاه علوم بهزيستي
مروري بر مطالعات جرم‏شناختي/كتاب/ پژوهشي(با همكاري)
5.         
1384
تهران/ نشر جامعه و فرهنگ
مقدمه‏اي بر اعتياد/ كتاب/ ترجمه(با همكاري)
6.         
1384
تهران/ نشر دانشگاه تهران و دانشگاه علوم بهزيستي
تحليل ثانويه تحقيقات ضرب و جرح/ كتاب/ پژوهشي (با همكاري)
7.         
 
 
مقاله  تخصصي (تاليفي/ ترجمه‌اي)
 
1391
نشريه چشم‌انداز
سوژه متزلزل
1391
1391
نقدنامه هنر، كتاب تخصصي، ش 3، خانه هنرمندان ايران
فوتبال، سياست، سينما ( تحليلي پساستعماري از فيلم مارادوناي امير كاستاريكا)
  1.  
1391
نشريه تخصصي دانشگاه تهران
دينداري از نگاه گئورگ زيمل
  1.  
1389
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
نقد و ارزيابي كتاب: جامعه‌شناسي: علمي انتقادي: ترجمه دكتر سرايي/ داوري كتبي
  1.  
1389
 در كتاب مسائل علوم اجتماعي در ايران/دانشگاه تربيت معلم
غلبه كمي‏گرائي در جامعه‏شناسي
  1.  
1388
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
انديشه انتقادي پسااستعماري/ در كتاب" درآمدي بر علوم انساني انتقادي".
  1.  
1388
نشر چشمه: تهران
نهادي شدن مطالعات پسااستعماري/ مقاله / ترجمه/ در كتاب: درباره مطالعات فرهنگي
  1.  
1385
تهران/ گفتمان نو/شماره 1 و 2
آدرنو و پرسش از جامعه‏شناسي
7.         
 
كارفرما
طرح‌هاي پژوهشي
 
در حال اجرا
پژوهشكده مطالعات كالبدي كرمانشاه
جامعه‌شناسي تاريخي كرمانشاه( تحليل تاريخي فقر و اسكان غير رسمي در كرمانشاه)
1.         
1392
سازمان زندان‌ها
جغرافيا و جامعه‌شناسي جرم( اطلس جرم در كرمانشاه)
2.         
1388
جهاد دانشگاهي واحد كرمانشاه
مطالعات قومي
3.         
1387
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
شيوه‌هاي جديد توليد دانش
4.         
1386
سازمان صدا و سيما
بازنمايي اجتماعي جوانان در راديو(تحليل گفتمان برنامه راديويي جواني به وقت فردا)
5.         
1386
دانشگاه علوم بهزيستي(شماره 7-86)
ارائۀ راهبرد براي برنامه‏ريزي اجتماعي جوانان
6.         
1385
مركز تحقيقات سياست علم و فناوري(شماره 2501)
رويكرد علمي در مطبوعات ايران
7.         
 
برگزاركننده/ سطح سمينار
همايش و سخنراني/ مقاله و سخنراني
 
1392
دانشگاه رازي
پژوهش علمي مشاركتي و قابليت دانش بومي براي حل مسائل اجتماع محلي
1.         
February 2012
IIS, 40th World Congress, Delhi
Colonial Discourse and Postcolonial Studies(Critical Review On Kurdological Studies)
2.         
آذر 90
دانشگاه رازي كرمانشاه/ دانشگاهي
دوگانه‌هاي جامعه‌شناختي در آثار كوندرا/ مقاله و سخنراني
3.         
ارديبهشت 90
دانشگاه تهران/ بين‌المللي
دين به مثابه چشم‌‌‌انداز: جامعه‌شناسي دين از نگاه "گئورگ زيمل"/ سخنراني
4.         
اريبهشت 90
آموزش و پرورش ناحيه 2 كرمانشاه
نقد و بررسي كتاب جديد جامعه‌شناسي1/ سخنراني
5.         
آذر 89
دانشگاه رازي/ دانشكده علوم اجتماعي/ دانشگاهي
توسعه تكنولوژي و غفلت از فرهنگ/ مقاله و سخنراني
6.         
اسفند 89
دانشگاه رازي/ دانشكده علوم اجتماعي
نقد و بررسي فيلم: "به همين سادگي"/ سخنراني
7.         
آبان 89
دانشگاه آزاد واحد سقز/ منطقه‌اي
آسيب‌شناسي روابط انساني/ سخنراني
8.         
ارديبهشت 89
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي/ دانشگاهي
مسائل فرهنگي جامعه ما/ سخنراني
9.         
1387
جهاد دانشگاهي/ منطقه‌اي
روش‌شناسي و مطالعات قومي/ سخنراني
10.      
اسفند 88
آموزش و پرورش ناحيه 2 كرمانشاه
نظريه و روش گفتمان/ سخنراني
11.      
1384
همايش مسائل علوم اجتماعي/ ملي/ انجمن جامعه‏شناسي ايران
غلبه كمي‏گرائي در جامعه‏شناسي
12.      
1384
وزارت صنايع، دفتر محيط زيست و .../ ملي
آلودگي هوا و سلامت/ سخنراني
13.      
1384
وزارت صنايع، دفتر محيط زيست و .../ ملي
آلودگي هوا و سلامت/ شوراي علمي
14.      
1379
سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي/ منطقه‌اي
چهارمين همايش كردستان‌شناسي/سخنراني
15.      
 
 
 
بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)