كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 

مديريت طرح و برنامه دانشگاه رازي
  

شرح وظايف:

1. ابلاغ بخشنامه هاي بودجه به واحدهاي تابعه  براساس ضوابط كلي تهيه بودجه كشور،خط مشي رئيس دانشگاه و مصوبات هيات امناء و وزرات
2. برنامه ريزي براي تأمين فضاهاي كاربردي دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالي و اقدام در مورد تامين اعتبارات عمراني مورد نياز
3. تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امكانات بادرنظرگرفتن برنامه توسعه آتي
4.همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي آنها
5. هدايت امور مرتبط با بهره وري و تحول اداري در دانشگاه
6.جمع بندي اعتبارات پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرمهاي مصوب و اهداف و خط مشي هاي دانشگاه
6. تهيه پيش نويس موافقت نامه جاري و عمراني و اختصاصي و ساير منابع تامين اعتبار
7.ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحد ها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحد ها با توجه به اعتبار مصوب شده و دريافت عملكرد
8.ارائه بودجه پيشنهادي به مراجع ذيربط و دفاع از آن با شركت در كميسيونها و جلسات مربوطه
9.بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي دانشگاه و اصلاح يا تغيير آنها به منظور حذف تشريفات و مراحل زايد و بهينه سازي اقدامات موجود
10.همكاري با معاونت اداري مالي در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز داشنگاه
11.بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحد ها و چگونگي كار در آنها با توجه به توسعه دانشگاه
12.مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحد هاي تابعه به منظور تفكيك وتقسيم صحيح وظايف بين واحد ها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه
13.تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحد هاي مرتبط
14.تهيه و تنظيم شرح وظايف واحد ها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني داشگاه و ابلاغ آنها به واحد ها پس از تصويب هيات امناء
15.بررسي پيشنهادات واحد ها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها
16.تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل
17.جمع آوري آمارها و داده هاي مورد نياز دانشگاه
18.استقرار نظام آماري ثبتي در داخل دانشگاه
19.ايجاد پايگاه اطلاعات آماري دانشگاه و انجام هماهنگي هاي لازم با مراكز آمار و تصميم گيري نظير موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
20.اطلاع رساني و ارائه آمارهاي توليد شده
    
        

                                     
اطلاعات پرسنل:
نام و نام خانوادگي پست سازماني  تلفن مستقيم تلفن داخلي شماره اتاق
دكتر جهانگير كرمي  مدير طرح و برنامه
(
عضو هيات علمي گروه مشاوره و راهنمايي)
34261798 325 106
 حسين كريمي معاون طرح و برنامه 34261798 206 104
محمد الفتي

رئيس گروه تشكيلات،تحول اداري و
بهره وري34261798207

103


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
برگزاري دوره آموزشي 

اطلاعيه
با توجه به راه اندازي سيستم رسيدگي به شكايات در پورتال دانشگاه، لذا به اطلاع همه ي همكاران و دانشجويان عزيز مي رساند در صورت داشتن هرگونه شكايتي از واحدهاي مخلتف  كافي است تا در سمت چپ پورتال دانشگاه و بر روي گزينه سيستم رسيدگي به شكايات كليك كرده و شكايت خود را با كد راهگيري كه در اختيار آنها قرار خواهد گرفت پيگيري نمايند.
 
 
موارد مرتبط

موارد متفرقه
رديف موضوع
1-
2-شرح وظايف

 تماس باما:

 آدرس:كرمانشاه-باغ ابريشم-دانشگاه رازي-سازمان مركزي-طبقه سوم-مديريت طرح و برنامه
          تلفن واحد:مستقيم 34261798 ،تلفن داخلي 205-206-325 ،نمابر 34261798
          ايميل واحد:  tarhdabir5@razi.ac.ir
 
بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)