شرح حال دكتر مسعود اخوان كاظمي
نام و نام خانوادگي : مسعود اخوان كاظمي
متولد : 1341 – كرمانشاه
آخرين مدرك تحصيلي : دكتراي علوم سياسي
محل اخذ : فرانسه- 1374
وضعيت شغلي : عضو هيئت علمي رسمي دانشگاه رازي كرمانشاه (دانشيار پايه 32) – گروه آموزشي علوم سياسي
 
1- سوابق تحصيلي:
 
- 1360 اخذ مدرك ديپلم علوم تجربي
- 1362 قبولي در آزمون ورودي دانشگاه امام صادق (ع)
- 1369 اخذ مدرك كارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي از دانشگاه امام صادق (ع) با درجه 100
   (عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : "هند، يك ابرقدرت منطقه اي: سياست خارجي و استراتژي نظامي هند در حوزه اقيانوس هند"
1369 قبولي در آزمون دكتراي اعزام به خارج و اعزام به كشور فرانسه جهت ادامه تحصيل
1370 : شروع به تحصيل در مقطع دكتراي علوم سياسي در دانشگاه رن يك (Rennes I)
1374 : اخذ مدرك دكتراي علوم سياسي با درجه "بسيار با افتخار" از دانشگاه رن يك – فرانسه
   (عنوان پايان نامه دكترا : "بررسي تطبيقي ابعاد بين المللي انقلابهاي بزرگ")
 
2- سوابق آموزشي:
 
- 1375 : شروع استخدام در دانشگاه رازي بعنوان عضو هيئت علمي
- 1378-1375 : تدريس دروس "ريشه هاي انقلاب اسلامي"-  زبان فرانسه (1)و (2)و(3) در دانشگاه رازي
- از 1378 تا كنون : تدريس دروس تخصصي علوم سياسي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي علوم سياسي
- راهنمايي و مشاوره 21 پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي
 
3- سوابق اجرايي :
 
- 1375: مسئول راه اندازي رشته علوم سياسي در دانشگاه رازي
- 79-1376 : مدير گروه آموزشي معارف اسلامي دانشگاه رازي
- 82-1380 : مدير گروه آموزشي علوم سياسي
- از 27/7/1383 تا 16/11/1385 مدير گروه آموزشي معارف اسلامي
- از 4/5/1384 تا 14/6/1385 مديركل پژوهشي دانشگاه رازي
- از9/2/1385 تا 1390 نماينده وزير علوم تحقيقات و فناوري در هيئت نظارت دانشگاه رازي
- از 14/6/1385 تا29/3/1386 معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه رازي
- از20/6/1386 تا 6/11/1386 رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
- از 10/7/1386 تا 1390 عضو شوراي فرهنگي دانشگاه رازي
- از 20/9/1386 تا 1390 عضو هيئت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان كرمانشاه ( با حكم معاون آموزشي وزير علوم)
- از 6/11/1386 تا شهريور 1390 رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي
- از شهريور 1390 تا شهريور 1393، رايزن فرهنگي ايران در فرانسه
 
4- سوابق علمي -  پژوهشي :
 
الف) مقالات :
 
الف) مقالات :
 
1-    ارائه مقاله "روشهاي دفاع حضرت زهرا(س) از حريم ولايت" – در كنگره بين المللي حضرت زهرا (س) الگوي زنان – در تاريخ مهرماه 1376- ساري (برگزاركننده : سازمان تحقيقات خودكفايي نيروي مقاومت بسيج)
 
2-    ارائه مقاله "تعريف و نقش اجتماعي خواص از ديدگاه جامعه شناسي سياسي : بررسي موردي خواص نظامي" در چهارمين سمينار بررسي ابعاد زندگاني امام حسين (ع) – تهران آذر 1376 – برگزاركننده: دانشگاه امام حسين (ع) – پژوهشكده علوم انساني
-      اين مقاله همچنين در "فصلنامه علمي- تخصصي علوم انساني مصباح" – شماره 23 پائيز 1376، صص. 135-97 بچاپ رسيد.
3-    ارائه مقاله "ورزش و سياست بين المللي" در "كنگره بزرگ علمي – ورزشي بين المللي دوره بازيهاي غرب آسيا" در تاريخ آبان ماه 1376- تهران – برگزار كننده : دبيرخانه فدراسيون بازيهاي غرب آسيا و اداره كل تربيت بدني استان تهران.
     - اين مقاله همچنين در "فصلنامه علمي – ترويجي المپيك"– سال هفتم شماره 13 – بهار و تابستان 1378، صص. 32-15 به چاپ رسيد.
4-    ارائه مقاله "توسعه سياسي و جامعه مدني" در "اولين همايش سراسري جامعه مدني و انديشه ديني" در تاريخ اسفند 1376- شيراز – برگزاركننده : معاونت پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي شيراز
     - اين مقاله همچنين طي دو شماره در روزنامه اطلاعات روزهاي 29 و 31 مرداد 1377 در صفحه سياسي بچاپ رسيد.
     - همچنين اين مقاله در ماهنامه علمي – ترويجي اطلاعات سياسي – اقتصادي شماره 128-127 سال دوازدهم شماره هفتم و هشتم، فروردين و ارديبهشت 1377، صص. 45-38 چاپ گرديد.
5-    ارائه مقاله "جابجايي جمعيت و ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي حاصل از آن در استان كرمانشاه" در مرداد 1377 – كرمانشاه . برگزاركننده : معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – دبيرخانه شوراي فرهنگي عمومي كشور- اداره كل ارشاد اسلامي كرمانشاه در گردهم آيي : پيامدهاي فرهنگي جابجايي جمعيت در استان كرمانشاه
 
6-    ترجمه مقاله : "انقلاب و روابط بين الملل" چاپ در "فصلنامه علمي – پژوهشي انقلاب اسلامي"- سال اول – پيش شماره سوم – پائيز 1378
 
 
7-    ترجمه مقاله : "مشكلات نيروهاي استراتژيك روسيه" چاپ در"فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي" – سال هفتم – شماره 25 – زمستان 1379
 
8-    ترجمه مقاله : "پيامدهاي اقتصادي جنگ ايران و عراق" چاپ در "فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي" – سال هفتم- شماره 27 – تابستان 1380
 
9-    چاپ مقاله : "سلاحهاي شيميايي و بيولوژيكي و تأثيرات آنها بر امنيت ملي" در "فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي" ، سال هفتم، شماره 29، زمستان 1380، صص. 135-117.
10-ارائه مقاله "نظم نوين رسانه اي : ضرورتي در راستاي گسترش صلح و امنيت جهاني" در "همايش بين المللي خبرگزاري ها، ائتلاف براي صلح"– تهران : مهرماه 1381 – برگزاركننده : خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)- در سالن اجلاس سران
      - اين مقاله همچنين در فصلنامه "رسانه" ((ISC - سال سيزدهم- شماره 4 – زمستان 1381، صص. 91-84 نيز چاپ گرديد.
 
11- ارائه مقاله "جايگاه و نقش رهبري در مردم سالاري ديني و مقايسه آن با دمكراسيهاي غربي" در "نخستين همايش بين المللي مردم سالاري ديني" – تهران : دي ماه 1382 – برگزاركننده : دانشگاه علامه طباطبايي – نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها – پژوهشكده فرهنگ و معارف – وزارت امور خارجه
       - اين مقاله همچنين در فصلنامه "دانشگاه اسلامي"- سال هشتم- شماره 21و 22 – بهار و تابستان 1383 نيز چاپ گرديد.
 
12-       ارائه مقاله "مباني اخلاق اجتماعي و رفتار سياسي اسلام در صحيفه سجاديه" در "كنگره سراسري صحيفه سجاديه زبور آل محمد" – شيراز : مهرماه 1382 – برگزاركننده: نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه شيراز
 
13-       نگارش مقاله" سياست و حكومت و توليد علم" در مجموعه مقالات دبيرخانه نهضت آزادانديشي و توليد   علم– 1383
 
 
14-       ارائه مقاله "پيوستگي نبوت و سياست در فلسفه سياسي ابن سينا" در "همايش بين المللي ابن سينا"- همدان : شهريور 1383 – چاپ در خلاصه مقالات همايش و CD مجموعه مقالات – برگزاركننده: دانشگاه بوعلي همدان
 
15-       ارائه مقاله "آموزش عالي و توسعه سياسي پايدار" در "همايش آموزش عالي و توسعه پايدار" – تهران ، بهمن 1383 – برگزار كننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي- انجمن آموزش عالي ايران
 
16-       ارائه مقاله "جايگاه و نقش رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و مقايسه آن با قوانين اساسي دمكراسيهاي غربي" در "دومين همايش انقلاب اسلامي،‌مسائل و نظام سياسي" – قم : فروردين 1383 – برگزاركننده : مؤسسه آموزشي – پژوهشي امام خميني.
          - اين مقاله همچنين در فصلنامه "مطالعات انقلاب اسلامي"- سال اول – شماره اول – تابستان 1384 نيز چاپ گرديد.
 
17-نگارش مقاله "بازار آشفته متون درسي در علوم سياسي – نقد و بررسي كتاب تحولات سياسي – اجتماعي ايران از قاجاريه تا رضا شاه" چاپ در"فصلنامه 15 خرداد" – دوره سوم – سال دوم- شماره 5 ، پائيز 1384، صص. 292-260.
 
18-ارائه مقاله "بازار مصرف انرژي در آسيا : ناامني و بي ثباتي در دورنماي ژئوپوليتيك" در "همايش بين المللي انرژي و امنيت: ديدگاه آسيايي" – تهران: دي ماه 1384 – برگزاركننده : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه. اين مقاله در مجموعه مقالات همايش مذكور (صص. 198-154) چاپ گرديد.
 
 
19- ارائه مقاله "سازمان همكاري شانگهاي: اهميت ژئواستراتژيكي روزافزون در تقابل با يكجانبه گرايي آمريكا" – در چهاردهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز – تهران: آبان 1385 (برگزاركننده: دفتر مطالعات سيا سي و بين المللي وزارت امور خارجه.
      - اين مقاله همچنين در فصلنامه علمي- ترويجي "مطالعات آسياي مركزي و قفقاز"(ISC) – شماره: 55، پائيز 1385، صفحات 120-93 چاپ شده است.
20- ارائه مقاله" نوانديشي ديني و سكولاريسم" در "دومين همايش نوانديشي ديني" دانشگاه شهيد بهشتي، آذر 1388
     - اين مقاله همچنين در فصلنامه علمي- پژوهشي "رهيافتهاي سياسي و بين المللي" شماره 17، بهار1388، صص. 166-133 به چاپ رسيد.
 
21- ارائه مقاله "سرمايه اجتماعي و خود كشي (با تاكيد بر استان ايلام)" در "همايش ملي خودكشي (علل، پيامدها و راهكارها)"- دانشگاه ايلام 25/9/1380 – و چاپ اين مقاله در مجموعه مقالات همايش مذكور، صص.
 
22- چاپ مقاله "ژئوكالچر ايراني در شبه قاره هند: گستره جغرافيايي نفوذ فرهنگي و تمدني ايران" در فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات ملي (ISC)، سال يازدهم، شماره 3، آذر 1389، صص100-73.
 
23- چاپ مقاله " جان رالز و عدالت بين المللي" در فصلنامه علمي-پژوهشي "پژوهشنامه علوم سياسي" (ISC)سال هفتم، شماره اول، شماره پياپي 25، زمستان 1390، صص. 37-7      - اين مقاله همچنين در "همايش بين المللي نظام بين الملل موجود و نظام بين الملل مطلوب" در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه- بهمن 1389ارائه شد و در خلاصه مقالات همايش نيز چاپ گرديد.
 
24- چاپ مقاله "ديپلوماسي عمومي و الگوي اسلامي آن" در فصلنامه علمي- ترويجي رسانه (ISC)، سال بيستم، شماره چهار، شماره پياپي 80، زمستان 1388، صص. 21- 5.
 
25- چاپ مقاله "اخلاق و سياست در فلسفه سياسي غرب: بررسي مقايسه اي انديشه هاي ماكياولي و نيچه" در فصلنامه علمي- پژوهشي رهيافتهاي سياسي و بين المللي، شماره 21، بهار 1389، صص. 189-155.
 
26- چاپ مقاله "كردستان عراق: هارتلند ژئوپليتيكي اسرائيل" در فصلنامه علمي – پژوهشي راهبرد (ISC)، سال بيستم، شماره 60، پائيز 1390،صص. 168-141.
 
27- چاپ مقاله "ضد انقلابيگري در نظام بين الملل: مباني تئوريك" در فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي((ISC، سال هشتم، تابستان 1390، شماره 25، صص. 266-239.
 
28- چاپ مقاله "ديپلوماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي: چالشهاي پيش رو" در فصلنامه علمي- ترويجي مطالعات آسياي مركزي و قفقاز(ISC)، شماره 74، تابستان 1390، صص 29-1.
 
29- چاپ مقاله "علويان سوريه از شكل گيري تا قدرت يابي" در فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي((ISC، سال دهم، شماره 38، تابستان 1391، صص 186-147.
 
30- چاپ مقاله "زنان و تقابل سكولاريسم دولتي و اسلامگرايي رو به رشد در تركيه" در فصلنامه علمي- ترويجي مطالعات خاورميانه، سال 19، شماره 68، بهار 1391، صص. 136- 115
 
31- چاپ مقاله "تحليل اقتصاد سياسي توسعه در هند" در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شبه قاره، سال پنجم، شماره 14، بهار 92، صص. 32-7.
 
32- چاپ مقاله "تاثير فوتبال بر مولفه هاي هويت ملي" در فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات فرهنگ- ارتباطات((ISC، سال چهاردهم، شماره 23، پائيز 1392، صص. 135- 115.
 
33- چاپ مقاله "سرمايه اجتماعي و امنيت ملي" در فصلنامه علمي- ترويجي راهبرد توسعه ((ISC، شماره 38، تابستان 1393، صص. 147-116.
 
34- چاپ مقاله "بازتعريف جديدي از ژئوپليتيك شيعه با نگاهي به انقلاب بحرين" در فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي (ISC)، سال دوازدهم، شماره 45، بهار 1393، صص. 34-7.
 
35- چاپ مقاله "تحليل علل هژمونيك شدن گفتمان اسلامگرا نسبت به دو گفتمان چپ و ليبرال در انقلاب اسلامي ايران" در فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهاي معاصر انقلاب اسلامي، دوره 1، شماره 1، بهار 94، صص. 62-41.
 
36- چاپ مقاله "پيوستگي نبوت و سياست در فلسفه سياسي ابن سينا" در دو فصلنامه علمي- پژوهشي انسان پژوهي ديني، سال 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صص. 23-5.
 
37- AKHAVAN KAZEMI, Masoud; LOTFI, Kamran; PIRMOHAMMADI, Saeed; (2015), Econmic Globalization and Inefficiency of Sanction Mechanism on Increase of Oil Price, International Journal of Review in Life Sciences, 5 (4), pp. 1697-1700
38- AKHAVAN KAZEMI, Masoud; SADEGHI, Seyyed shams al-din; SAFARI, Erfan; (2015), Investigation of the Role and Position of Shias in Political Structure of Post-Saddam Iraq, International Journal of Review in Life Sciences, 5 (12), pp. 1-7
 
39- چاپ مقاله "واكاوي گفتمان تكفيري- سلفي گري در جهان اسلام" در فصلنامه علمي پژوهشي رهيافت انقلاب اسلامي، شماره 32، پائيز 1394، صص. 128-105.
 
 40- چاپ مقاله "تحليل تاثير تغييرات آب و هوايي و چالشها و فرصتهاي حاصل از آن بر بحرانهاي منطقه اي"- در فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهاي جغرافياي انساني، دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صص. 87-69.

41- چاپ مقاله "تحليل نقش امام خميني در استعلاي گفتمان اسلامگرايي در جريان انقلاب اسلامي" در فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 42، سال دوازدهم،پاييز 1394،صص. 26-9.

42- چاپ مقاله "بحران سوريه و مناقشه ژئوپليتيكي قدرتهاي منطقه اي" در فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات سياسي جهان اسلام، شماره 16، سال چهارم، زمستان 1394، صص. 128-107.
 
43- چاپ مقاله "آثار اقتصاد سياسي مبتني بر نفت بر امنيت ملي ايران" در فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات سياسي بين المللي، (دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا)، شماره 27، تابستان 1395، صص. 136-103.
 
44- چاپ مقاله "ضد انقلابيگري در نظام بين الملل: مباني و نمودهاي عملي" در فصلنامه علمي-پژوهشي سياست جهاني، دوره پنجم، شماره 2، تابستان 1395، صص 73-43.
 
 
ب) طرحهاي پژوهشي :
- انجام طرح تحقيقاتي ملي "شورشهاي اجتماعي" در 1384- كارفرما: وزارت كشور
- انجام طرح  تحقيقاتي ملي "مشاركت سياسي زنان در استان كرمانشاه" در 1383- كارفرما: وزارت كشور
- انجام طرح تحقيقاتي "مطالعه جامع تنوعات قومي و فرقه اي در استان كرمانشاه با تأكيد بر ارائه راهكارهاي عملي سياستگزاري" در 1384 – كارفرما: سازمان مديريت و برنامه ريزي – استانداري كرمانشاه
- طرح پژوهشي "گونه شناسي خشونت سياسي از پائين" – كارفرما: دانشگاه رازي- پايان يافته در 1386
- طرح پژوهشي "گونه شناسي خشونت سياسي از بالا" – كارفرما: دانشگاه رازي- پايان يافته در 1386
 
 
ج) ساير فعاليتهاي علمي- پژوهشي
- عضو هيئت تحريريه "فصلنامه انقلاب اسلامي" از 1378 تاكنون
- عضو هيئت علمي "كنگره فاطمه شناسي"- 1384
-عضو شوراي پژوهشي اداره كل ارشاد اسلامي استان كرمانشاه
- عضو هيئت تحريريه "فصلنامه فرهنگ كرمانشاه"
- تاليف كتاب " نظاميان و سياست از منظر جامعه شناسي سياسي، انتشارات دانشگاه رازي، كرمانشاه: 1388.
5- حوزه هاي تخصصي
-تسلط بر زبان فرانسه
-آشنايي كافي با زبانهاي انگليسي و عربي
-انجام مطالعات تخصصي در حوزه هاي امنيتي – استراتژيكي، و مديريت بحران
-داراي تجارب و سوابق كاري در حوزه سياستگزاري فرهنگي.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)