بسم الله الرحمن الرحيم

مهردادصفرزاده

استاديار
گروه الهيات
دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشگاه رازي

 

 

 

 

 

 


1 ــ تحصيلات :

1 ــ 1 ــ  ديپلم علوم تجربي، دبيرستان وابسته به دانشگاه رازي كرمانشاه، سال 1356

1 ــ  1 ــ  كارشناسي الهيات و معارف اسلامي، دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد، سال 1365

1 ــ 2 ــ كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، از دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، سال 1369

1 ــ 3 ــ دكتري علوم قرآن و حديث، از دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، سال 1375

2  ــ سوابق آموزشي :

2 ــ 1 ــ تدريس دروس: (تاريخ اسلام ـ اخلاق اسلامي ـ مديريت و فرماندهي در اسلام) در واحد عقيدتي سياسي، سپاه پاسداران ناحيه خراسان رضوي.

2 ــ 2 ــ تدريس دروس: ( تاريخ قرآن 1و 2 ـ تاريخ تفسير 1و 2 و 3 ـ علوم قرآن 1و 2 و 3 ـ تاريخ حديث ـ درايه الحديث ـ فقه الحديث 1و 2 ـ تأثير قرآن در پيدايش علوم ادبي ـ علم اخلاق ـ فلسفه اخلاق ـ اخلاق1و 2 ـ مروري بر نهج البلاغه ـ تعليم و تربيت در اسلام ) كارشناسي علوم قرآن و حديث گروه الهيات، دانشگاه رازي.

2 ــ 3 ــ تدريس دروس: ( آشنايي با علوم قرآني ـ تاريخ فقه و فقها ـ آيات الاحكام1و 2)كارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي گروه الهيات، دانشگاه رازي.

2 ــ 4 ــ تدريس دروس: ( قرائت متون تفسيري ـ آشنايي با علوم قرآني به زبان عربي) كارشناسي زبان و ادبيات عرب گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه رازي.

2 ــ 5 ــ تدريس دروس: (قرائت عربي 1و 2 ـ آشناسي با علوم قرآني ) كارشناسي زبان و ادبيات فارسي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه رازي.

2 ــ 6 ــ  تدريس دروس: (تاريخ قرآن ـ تاريخ حديث ـ فقه الحديث ـ مكاتب و روشهاي تفسيري ـ تفسير 2 ـ آشنايي با نرم افزارهاي اسلامي ) كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، گروه الهيات، دانشگاه رازي.

2 ــ 7 ــ تدريس دروس: (سير نگارشهاي حديثي فريقين ـ فقه الحديث) دوره دكتري، دانشگاه بوعلي سيناي همدان.

2 ــ 8 ــ تدريس دروس: (علوم قرآن 1و 2 و 3 ـ تفسير ترتيبي1و 2 ـ تفسير موضوعي 1و 2) سطح سه حوزه علميه خواهران، كرمانشاه.

2 ــ 9 ــ تدريس دروس: (تاريخ حديث ـ تاريخ قرآن ـ درايه الحديث ـ قصص قرآن ـ جدل و استدلال در قرآن ـ تعليم و تربيت در اسلام ـ تفسير موضوعي 1و 2ـ وجوه و نظائر در قرآن ـ زبان قرآن 1و 2 ـ مقدمات تفسير ـ تاريخ تفسير ـ اسباب نزول 1و 2 ـ تناسب در قرآن ـ آشنايي با مباني كامپيوتر) كارشناسي قرآن مجيد، دانشكده علوم قرآني كرمانشاه.

2 ــ 10 ــ  تدريس دروس: (تاريخ قرآن 1و 2 ـ تاريخ حديث ـ تاريخ تفسير 1و 2 ـ جامعيت قرآن 1و 2 ـ تاريخ و روشهاي تفسيري 1و2 ـ مكاتب تفسيري ـ تفسير موضوعي 2 و3 ـ اعجاز قرآن ) كارشناسي ارشد، دانشكده علوم قرآني كرمانشاه.

3 ــ سوابق پژوهشي :

3 ــ 1 ــ عضويت در شوراها :

3 ــ 1 ــ 1 ــ عضو بخش فهرستگان سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت ارشاد اسلامي جهت شناسايي نسخ خطي عربي كتابخانه هاي ايران و سوريه.

3 ــ 1 ــ 2 ــ عضو شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه.

3 ــ 1 ــ 3 ــ عضو كارگروه علمي مشورتي شوراي فرهنگ عمومي استان كرمانشاه.

3 ــ 1 ــ 4 ــ مسئول راه اندازي و سردبيري فصل نامه ي فرهنگ كرمانشاه.

3 ــ 1 ــ 5 ــ عضو كميته علمي بسياري از همايش هاي استاني و ملي استان كرمانشاه.

3 ــ 2 ــ مقالات :

3 ــ 2 ــ 1 ــ معرفي برخي از شخصيت هاي مذهبي كرمانشاه، در نخستين همايش شناخت پيشينه، توانمندي و قابليت هاي فرهنگي استان كرمانشاه، سال 1376

3 ــ 2 ــ 2 ــ بررسي مكاتبات علي بن مهزيار اهوازي با ائمه ي زمان (ع)، در مجمع بزرگداشت علي بن مهزيار اهوازي1377

3 ــ 2 ــ 3 ــ بررسي ويژگي هاي سيره ي عملي و نظري امام خميني (ره) در خود سازي، در نهمين سمينار بررسي سيره ي نظري و عملي حضرت امام خميني (ره)، سال 1377

3 ــ 2 ــ 4 ــ نياز انسان به دين از ديدگاه امام علي (ع)، در كنگره ي امام علي (ع)، سال 1379

3 ــ 2 ــ 5 ــ بررسي تزاحم و تعارض اخبار وارده از امام علي (ع) در باره ي زنان، در همايش جايگاه و نقش زن در انديشه و حكومت امام علي (ع)، سال1380

3 ــ 2 ــ 6 ــ شناخت امام علي (ع) در نهج البلاغه، در همايش امام علي (ع) و رفتار علوي، سال1380

3 ــ 2 ــ 7 ــ مهجوريت معارف و تعاليم اسلامي و علل انحطاط مسلمانان، در همايش ملي خرد جاودان (با محوريت پيامبر اعظم)، سال1385

3 ــ 2 ــ 8 ــ اوصاف پيامبر اعظم (ص) در قرآن، در همايش ملي سيره سياسي اجتماعي پيامبر اعظم (ص)، سال1385

3 ــ 2 ــ 8 ــ بررسي كاربرد اصطلاح تخفيف بجاي نسخ در باره ي آياتي از قرآن، در سومين همايش سالانه دانشگاه رازي، 1391

3 ــ 2 ــ 8 ــ چگونگي اسوه بودن پيامبر (ص) با توجه به فرآيند يادگيري از راه الگو، در چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي، 1392

3 ــ 3 ــ تأليفات آماده چاپ :

3 ــ 3 ــ 1 ــ تجلي مضامين قرآني در امثال و حكم فارسي، كه تطبيق آيات قرآن است با امثال و حكم فارسي، به بيان ساده تر تفسير آيات قرآني است با امثال و حكم فارسي.                                                                                                  

3 ــ 3 ــ 2 ــ بررسي اسناد كلمات قصار نهج البلاغه در منابع شيعي و سني، كه در اين اثر تمامي اسناد ومدارك كلمات قصار نهج البلاغه از تمام كتب شيعه و سني نگارش شده است.

 

 

3 ــ 4 ــ راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد :

3 ــ 4 ــ 1 ــ راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي دانشكده علوم قرآني كرمانشاه :

1 ــ  بررسي قول به صرفه در اعجاز قرآن, سعيدي كيا، پروين, 1380

2 ــ  آيات منسوخ التلاوة و منسوخ الحكم, نوري، زهرا, 1381

3 ــ  بررسي علل تكرار آيات در قرآن, محمدي، خديجه, 1381

4 ــ  درآمدي بر قصه هاي قرآن كريم, حقيقي پاك، سحر, 1381

5 ــ  جدل و استدلال در قرآن كريم, مظفري چراغ آبادي، مريم, 1382

6 ــ  تقديم و تأخير در قرآن كريم, فتاحي قزلدره، مژگان, 1382

7 ــ  بررسي سؤالات و شبهات داستان حضرت موسي (ع) در قرآن , ايماني، اعظم, 1382

8 ــ  بررسي وجوه و نظائر قرآن كريم , فرخي قمر، اعظم, 1382

9 ــ  بررسي مفهوم و منطوق در قرآن كريم , اسفندياري، الهام, 1382

10 ــ  خطاب هاي قرآن كريم , خير انديش، صباح, 1382

11 ــ  صبر و سيماي صابران در قرآن كريم, محمد پور، ليلا, 1382

12 ــ  تكبر از ديدگاه قرآن كريم , محمودي، سيده مهناز, 1383

13 ــ  عفو غفران در قرآن و حديث, حاجي پور، شاه نسار, 1383

14 ــ  بررسي روش تفسير موضوعي قرآن , عليزاده، الهه, 1383

15 ــ  مثل و تمثيل در قرآن , صمدي، روح الله, 1383

16 ــ  بررسي و تطبيق موضوعات نسخ، اعجاز، قراآت در كتاب الاتقان في علوم القرآن و البيان در علوم و مسائل كلي قرآن , زيني وندنژاد، خديجه, 1384

17 ــ  پژوهشي در باره دين , ساكي، علي , 1384

18 ــ  مباحث نسخ، محكم و متشابه، اسباب نزول در الميزان و مقايسه آن با الاتقان سيوطي, نصرالهي، معصومه, 1384

19 ــ  كاوشي در نسخ قرآن با قرآن , مولوي، محمد , 1384

20 ــ  بررسي اسرائيليات در تفاسير شيعه و سني, رئيسي ده كهنه، ياور, 1384

21 ــ  زن در اديان الهي اسلام، يهود و مسيحيت, كريمي، افسانه, 1385

22 ــ  بررسي و تطبيق تناسب آيات و سور قرآن كريم در تفسير الميزان و الاتقان سيوطي , آزادي، محمد جواد, 1385

23 ــ  علوم قرآني (مجمل و مبين، مطلق و مقيد، متقدم و متأخر) در دو تفسير الميزان و مجمع البيان, توحيديان، سارا, 1385

24 ــ  تأويل در قرآن , حيدري، ليلا, 1385

25 ــ  ملاك هاي جامعيت قرآن, خاني خليل اله، كيوان, 1385

26 ــ  فرهنگ جاهليت از ديدگاه قرآن , شريعتي، شهربانو, 1385

27 ــ  بررسي و تطبيق موضوعات كنايه و تعريض، حصر و اختصاص در الاتقان و الميزان و مجمع البيان , كرمي، مريم , 1385

28 ــ  هجرت در قرآن و حديث, آژند، محسن, 1386

29 ــ  رابطه قرآن با صحيفه سجاديه, ايزدي منش، مريم, 1386

30 ــ  بررسي عام و خاص از ديدگاه سيوطي، طبرسي و علامه طباطبايي, حاصلي ايرانشاهي، حامد, 1386

31 ــ  رجعت در آيات و روايات , خاني كريم آبادي، زهرا, 1386

32 ــ  سيماي صحابه در قرآن كريم, كاكايي، سميه, 1386

33 ــ  بررسي تناسب آيات و سور حزب چهارم جزء سي قرآن كريم , كرميان، زينب, 1386

34 ــ  تشبيه در الميزان و مجمع البيان , ميرزايي، زينب, 1386

35 ــ  بررسي مضامين قرآني در زيارت جامعه كبيره, پروين نيا، كبري, 1387

36 ــ  علوم قرآني از ديدگاه معصومين (ع), جليليان، الهام, 1387

37 ــ  بررسي تحليلي روش تفسير روايي قرآن كريم , رضايي، زهرا, 1387

38 ــ  مقايسه روايات شأن نزول ده جزء دو قرآن از ديدگاه طبرسي و علامه طباطبايي, لطفي ترازك، فرخنده, 1387

39 ــ  بررسي آيات مربوط به وجوه اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي, وحيد نيا، فرحناز, 1387

40 ــ  پيامبر (ص) در نهج البلاغه, حسين زاده، نسرين, 1387

41 ــ  بررسي روش تفسير علمي قرآن , محمودي، مهدي, 1388

42 ــ  بررسي تطبيقي احاديث قدسي با آيات اعتقادي قرآن , كريمي يكدانگي، زهرا, 1388

43 ــ  ظن و گمان از ديدگاه آيات و روايات , ناصري قبه، سهيلا, 1388

44 ــ  اسلام و مصرف گرايي نوين , رضائي گهر، پيمان , 1389

45 ــ  بررسي لذت در اسلام و ساير مكاتب , صادقي نيا، سيد محمد امين, 1389

46 ــ  بررسي مقايسه تفسير سوره مجادله در تفاسير الميزان و في ظلال القرآن , طهماسبي كريم آبادي، زينب , 1389

47 ــ  بررسي و تحليل عظمت معنايي قرآن كريم از ديدگاه علامه طبا طبايي, حديدي، زهرا, 1390

48 ــ  سيماي مصلحان از ديدگاه قرآن و احاديث , نورالهي، نصيبه, 1390

49 ــ  شاهدان و ناظران اعمال انسان در دنيا و آخرت از ديدگاه قرآن , احمدياني، طيبه, 1390

50 ــ  سلامت جسماني در آيات قرآني , بقائي كفراني، مرتضي, 1390

51 ــ  تطبيق خطبه فدك حضرت فاطمه زهرا (س) با قرآن كريم و روايات, نظافتي، مهسا, 1391

 

3 ــ 4 ــ 2 ــ راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم قرآني كرمانشاه :

1 ــ  نقد و بررسي شيوه هاي بيان و برداشت از قصه هاي قرآن در تفاسير عرفاني, خدا دوستي، رخساره, 1393

2 ــ  بررسي عوامل تأثير گذار در نظم آهنگ آيات قرآن , فتاحي، افسانه, 1393

3 ــ  بررسي روش ائمه معصومين (ع) در تأويل متشابهات, حاج مير، رؤيا, 1393

 

3 ــ 4 ــ 3 ــ راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه رازي  :

پژوهشي پيرامون مصحف علي (ع), فتحي، صدراله, 1379

جدل و استدلال در قرآن , حسيني نسب، رجب, 1379

بررسي علت اختلاف در برداشتهاي تفسيري مفسران از قرآن مجيد, عطائي، سيامك, 1380

حديث در آيينه حديث, مجيري، رضا, 1380

بررسي مورد صدور احاديث كتاب كافي, شهروزي، محمد جعفر, 1382

فقه الحديث از نگاه تفسير (الميزان في تفسير القرآن) و (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) , بهرامي، مژگان , 1382

بررسي توقيعات امام زمان (عج), شياسي، محمد, 1382

بررسي مباني و روش تفسير اهل البيت (عليهم السلام), سعادت حسيني، حبيب, 1383

فقه الحديث (دراية الحديث), فرهاد نيا، عزت الله, 1383

10ـ بررسي و تحليل آموزه هاي تربيتي داستانهاي قرآن , بابايي كزج، عزيز, 1384

11ـ مباحث علوم قرآني در تفسير مجمع البيان و تطبيق آن با آراء سيوطي در الاتقان, وحيدي مطلق، مهدي , 1384

12ـ تاريخ خط و نگارش قرآن , فرجي، يوسف, 1384

13ـ اسلام و جهاني شدن با تأكيد بر آيات و روايات, جعفرزاده، بابك, 1385

14ـ بررسي مضامين قرآني در دعاي ابو حمزه ثمالي، دعاي كميل و مناجات شعبانيه, عزيزي، مهناز, 1386

15ـ نقد و بررسي روش سيد هاشم بحراني در تفسير البرهان , عباسي، حسن , 1386

16ـ تأثير اختلاف قرائت بر تفسير قرآن , عباسي، خديجه, 1386

17ـ نقد و بررسي تفسير صافي, مجيدي نيا، مهدي, 1386

18ـ نماد در نهج البلاغه , حسومي، ولي اله, 1387

19ـ روش شرح حديث ملاصدرا و فيض كاشاني بر كافي كليني, احمدي، فرانك, 1387

20ـ بررسي تطبيقي روشهاي جمع بين احاديث متعارض نزد شيخ طوسي در استبصاروابن قتيبه دينوري در تاويل مختلف الحديث, آبباريكي،فاطمه, 1387

21ـ نقش دانشهاي حديثي در فهم درست روايات طبي, عزيزي،محمد, 1388

22ـ روشهاي پيشگيري از ناهنجاريهاي اجتماعي از ديدگاه قرآن, باباي قلعه لاني،شهناز, 1389

23ـ بررسي تطبيقي قرآن و نهج البلاغه در تبيين سيره ي حكومتي رهبران در جامعه, سلطاني،اعظم, 1389

24ـ مباني بهره وري در انديشه ي اسلامي, قاضيان،حسن, 1389

25ـ بررسي آيات سور جزء سي ام از ديدگاه علم تناسب, بكرائي،واحد, 1389

26ـ نقد بررسي كتاب اسباب نزول واحدي نيشابوري, عليمرادي،احد, 1390

27ـ مواجه قرآن كريم با فرهنگ عصر نزول, حسيني محمدي،سيده ليدا, 1390

28ـ بررسي روش فقه الحديثي ملاصدرا در كتاب شرح اصول كافي, دشتي،علي, 1390

29ـ مفهوم وشاخصه هاي بصيرت ديني از منظر آيات و روايات, چراغي ابدالاني،اعظم, 1391

30ـ بررسي صفات خبريه حق تعالي از ديدگاه مفسران مشهور شيعه و اهل سنت, حياتي،سميرا, 1392

31ـ بررسي و نقد آراء مستشرقان در باره ي قصص قرآن, حقيقي پاك،سحر, 1392

32ـ علل و ريشه هاي انحرافات اجتماعي قوم يهود درقرآن و احاديث, فرخي قمر،اعظم, 1392

34ـ ترادف در قرآن, اقبالي،طيبه, 1392

35ـ بررسي تطبيق ويژگيهاي صحاح سته و كتب اربعه از نظر دانشمندان فريقين, ايزدي منش،مريم, 1392

36ـ تحليل شيوه ي بيان داستانهاي قراني, صياديان،محبت, 1392

37ـ شيوه و محتواي گفت و گوي مطلوب پدران با فرزندان بر اساس كتاب و سنت, زيدي جودكي،مجيد, 1393

38ـ مفهوم حيات طيبه و نقش آن در سعادت بشر, دارائي،محمدكريم, 1393

39ـ تبيين مشتركات روايي تفاسير ماثور شيعه و سني در جزء آخر قرآن كريم, طاهري،علي, 1393

 

4 ــ  سوابق اجرايي :

4 ــ  1 ــ  معاون آموزشي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي.

4 ــ  2 ــ  معاون پژوهشي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي.

4 ــ  3 ــ  سرپرست دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي.

4 ــ  4 ــ  سرپرست حوزه ي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه رازي.

4 ــ  5 ــ  مدير گروه الهيات.

4 ــ  6 ــ  رييس دانشكده ي علوم قرآني شهيد اشرفي اصفهاني كرمانشاه.

 

*وَ مَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ*

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)