مشخصات فردي:
   نام و نام خانوادگي: امير شيرزاد
   ايميل:

Emails: ☻=@, ☺=DOT 
   shirzadamraziacir

  مرتبه علمي:استاديار
  دانشكده:ادبيات
  گروه:الهيات

 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)