زيرپورتال استاد احمدوند
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
رزومه دكتر احمدوند


به صفحه شخصي دكتر احمدوند خوش آمديد.

الف- مشخصات فردي:
 
نام و نام خانوادگي تاريخ تولد مرتبه علمي پايه نوع اشتغال
خليل اله احمدوند 1346 استاديار 17 رسمي تمام وقت

نشاني محل كار: كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه الهيات

ب) پيشينه ي تحصيلي:
مقطع
رشته تحصيلي
دانشگاه
سال فراغت از تحصيل
كارشناس ارشد
فلسفه و كلام اسلامي
قم
1376
دكتري
فقه و مباني حقوق اسلامي
امام صادق(ع)
1389
سطح 4
فقه و اصول
حوزه علميه قم
1375

ج) سوابق و فعاليت هاي علمي و پژوهشي:
1- كتاب:
رديف
عنوان
ناشر
محل و تاريخ نشر
1
تورم و برخي مباحث فقهي آن
انتشارات دانشگاه رازي
1383

2-مقالات علمي و پژوهشي :
رديف
عنوان
مجله
شماره و تاريخ
1
مقايسه وجود و ماهيت در فلسفه توماس آلوئيني و ملاصدرا
دو فصل نامه علمي پژوهشي حكمت معاصر
سال چهارم،شماره اول،بهار و تابستان 1392
2
ابعاد شناخت رباي جاهلي
دو فصلنامه مطالعات اقتصادي
سال 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388
3
حقوق مخالفان در زمان حكومت اسلامي
فصلنامه علمي و پژوهشي تاريخ و فرهنگ و تمدن اسلامي
سال پنجم، بهار 1393، شماره 14
4
حكم اعدام مفسدين في الارض از ديدگاه مذاهب اسلامي
مجلهپژوهش بين المللي در باب علوم پايه و كاربردي
شماره6، 2013
5
اصول و معيارهاي كلي سنت در استنباط احكام شرعي
مجله علم، تكنولوژي و مهندسي
شماره3-4، 2013

3- همايش ها
رديف
عنوان
همايش
تاريخ و محل
1
مقاله: فقه در آينه فاطمه (س) و فاطمه(س) در آينه فقه
كنگره سراسري فاطمه شناسي
اسفند 84 - كرمانشاه
2
مقاله: مسجد الگو و نمونه از ديدگاه قرآن و روايات
همايش علمي سراسري مساجد و جهان اسلام
شهريور 1391
اداره كل فرهنگ و ارشاداسلامي ياسوج
3
مقاله: ملاصدرا و معناداري زندگي
همايش ملي حكيم ملاصدرا
خرداد 1392، بنياد و حكمت اسلامي ملاصدرا
4
مقاله: قلمرو نقش زمان و مكان در فرآيند اجتهاد
دومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي
آذر 1390
5
مقاله: اراده استعمالي و اراده جدي در فقه و اصول و حقوقموضوعه
چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي
آذر 1392
6
مقاله: مكانيزم اجتهاد
سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي
آذر 1391
7
مقاله: وكالت زوجه در امر طلاق
چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي
آذر 1392
8
مقاله: آسيب شناسي امنيت اجتماعي در قرآن و حديث
سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي
آذر 1391
9
مقاله: مستند هاي حجاب از ديدگاه قرآن و روايات
همايش حجاب و عفاف، شكوه ايمان
دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)