مشخصات فردي
:
    نام و نام خانوادگي: اسداله آژير
    ايميل:                                                                               
                                       
   مرتبه علمي: استاديار
   دانشكده: ادبيات
   گروه: الهيات


 

 
نام و نام خانوادگي: اسداله آژير                       محل تولد: كرج                    تاريخ تولد: 1348
عضو هيئت علمي دانشگاه رازي                    رتبه علمي: استاديار               متأهل و داراي دو فرزند
 
آ) تحصيلات
- 1366: اخذ مدرك متوسطه
- 1368: موفقيت در آزمون‌هاي ورودي دانشگاههاي دولتي (دانشگاه تهران)، مراكز تربيت معلم و دانشگاه امام صادق (ع).
- 1376: دفاع از رساله كارشناسي ارشد در دانشگاه امام صادق (ع) با راهنمايي آيت الله مصطفوي و تحت عنوان «بررسي و تحليل برداشتهاي صدرالمتألهين از آيات قرآن در مباحث فلسفي» با امتياز عالي
- 1377: موفقيت در آزمون ورودي دكتري مركز تربيت مدرس دانشگاه قم با رتبه سوم
- 1378: اخذ بورسيه از دانشگاه رازي براي سه سال
- 1380: موفقيت در امتحان جامع و تصويب موضوع پايان‌نامه دكتري تحت راهنمايي پرفسور مجتبايي
- 1381/2003: اخذ بورس تحصيلي از مركز خدمات آكادميك كليساي كاتوليك آلمان (KAAD) براي سه سال
- 2003: آموزش زبان آلماني به مدت 6 ماه به صورت فشرده در مؤسسه Kreuzberg در بن آلمان
- 2004: ثبت نام در دانشگاه فرايبورگ آلمان جهت ادامه و تكميل رساله دكتري تحت نظر پرفسور Enders به عنوان استاد راهنماي دوم
- 1384: دفاع ازرساله دكتري با عنوان «بررسي آموزه ظهور منجي در اديان ابراهيمي» با درجه عالي
 
ب) فعاليتهاي علمي
- 1373 تا 1376: تدريس در دبيرستانهاي غير انتفاعي «عرفان» و «سپهر معرفت» در تهران
- 1374: تدريس در مركز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان كرج
- 1375 و 1376: تدريس در «موسسه آموزشي عالي تكميل و توسعه علوم» در تهران
- 1377 و 1378: تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
- 1385 تا كنون: عضو هيئت علمي گروه الهيات دانشگاه رازي كرمانشاه
 
پ) تأليفات
- «منجي‌‌باوري زرتشتي و مسأله تأثير بر فرهنگ اسرائيلي» در دو فصلنامه علمي- پژوهشي نامه حكمت
- «جايگاه عيسي (ع) در آخرالزمان‌باوري مسلمانان» در فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهشهاي فلسفي-كلامي
- « منجي‌‌باوري در گات‌هاي زرتشت: همه-سود رسانندگي اشاباوران» در دو فصلنامه علمي- پژوهشي نامه حكمت
- The Influence of the Messianic and Apocalyptic Aspirations over the Today's Middle East Conflicts in STUDIA POLITICÆ, no. 14,
- «مفاهيم اعتباري در حكمت اشراقي و حكمت صدرايي: پژوهشي تطبيقي دربارة معقول ثاني از ديدگاه شيخ اشراق و علامه طباطبايي»، (پذيرفته شده در فصلنامهعلمي- پژوهشي حكمت صدرايي)
- «خدا و صرفه مندي اخلاق» (پذيرفته شده در فصلنامهعلمي- پژوهشي پژوهشنامه فلسفه دين)
- كتاب «گونه شناسي انديشه موعود در يهوديت» (فصل «گونه شناسي انديشه منجي موعود»)، ويراستار علمي: علي موحديان، انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب، 1388.
- كتاب « منجي‌‌باوري در كيش زردشتي و اديان ابراهيمي»، انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب، 1392
- ترجمه برخي از مقالات دائرة المعارف انگليسي قرآن، انتشارات حكمت، 1392.
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)