صفحه اصلي

سوابق تدريس

مقالات

ارتباط با ما

 

 مقالات:

 مقاله علمي پژوهشي چاپ شده يا پذيرش شده :
تغيير كنترل كنندگان و تغيير موسسات حسابرسي در بورس اوراق بهادار تهران
اثرات نامشهود و عوامل اثر گذار بر ساختار سرمايه

مقاله علمي ترويجي چاپ شده يا پذيرش  شده:
شناخت و بكارگيري زبان گزارشتگري تجاري توسعه پذير

مقالات همايش هاي داخلي و خارجي:
ويژگي هاي هيات مديره و هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

پايان نامه:

 ساز و كارهاي حاكميت شركتي و هزينه سرمايه

 
 

 

لينك هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)