رئيس دانشگاه
دكتر محمد ابراهيم اعلمي آل آقا

                         سمت : رئيس دانشگاه رازي كرمانشاه
تحصيلات : دكتري مهندسي مكانيك
مرتبه علمي : دانشيار
ايميل:chancellor@razi.ac.ir , me_aalami_aleagha@razi.ac.ir
تلفن: 2-
34274501-83-98+
فكس: 34274503-83-98+

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)