.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
.
Curriculum Vitae
Syrous Rsoulyar
Dept. of Mathematics
Factulty of Science
Razi University,
Kermanshah
IRAN
Tel&Fax: +98-8314274569
 
EDUCATION
Ph.D In Pure Mathematics, Torsion Theory, Co-Cohen-macaulay and Local homologySep. 2002, University for Teacher Education, Tehran, IranMajor Field:Homological Algebra Advisor: Dr.Mohammad Hassan BijanzadehM.S. In Pure Mathematics, Commutative Algebra.
Jun. 1990, University for Teacher Education, Tehran, Iran.
Advisor: Dr. Hosen Zakeri.
B.S. In Pure Mathemataics.
Jun. 1986,Razi University, Kermanshah, Iran.       
 
PROFESSIONAL EXPERIENECE
Lecturer, May. 1990 – Sep. 2002, Kordestan University, Sanandaj, Iran.
Assistant Professor, Sep. 2002 – Jan. 2005, Kordestan University, Sanandaj, Iran.
Assistant Professor, Jan. 2005 – Present, Razi University, Kermanshah, Iran.
 
LIST OF PUBLICATIONS
    The Set of attached Prime Ideals of Local Cohomology, Homam Mathamatical Journal, Vol. 23 No. 1, July 2001,1-4.
 
    Torsion Theory,Co-Cohen- macauly and Local homology, Bulletin of Korean Mothematical Socity Vol 39. No. 4, Novamber 2002, 577-587.
 
    A Note on Local homology Bulletion of Korean Mathematical Society Vol 41, No. 2. May 2004, 387-391.
 
4.    Relative Buchbaumness of bigraded modules, keivan borna, ahad Rahimi and syrous Rasoulyar, colloquim Mathematium, vol 127, NO .2, 2012.
 
طرح پِژوهشي در دانشگاه كردستان سال 1383 (دوگان سازي مدول هاي محض)
 
طرح پژوهشي دانشگاه رازي سال1385 (اصل موضعي كلي براي پوج سازي مدول هاي كوهمولوژي موضعي براي تمام اعداد طبيعي)
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)