يكشنبه 6 خرداد 1397   05:55:04

اهداف مركز رشد دانشگاه رازي

• اهداف توسعه اقتصاد منطقه¬اي
- حركت در راستاي تسريع رشد اقتصادي منطقه
- كمك به تأسيس شركت¬هاي دانش بنيان در بافت توسعه استان
- كمك به بهبود فضاي ارائه خدمات تخصصي فني و مهندسي به واحدهاي اقتصادي كنوني استان از طريق توسعه واحدهاي فناور ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي تخصصي
- كمك به ارتقاي سطح تكنولوژي در واحدهاي اقتصادي استان از طريق توسعه واحدهاي فناور با تكنولوژي¬هاي بالاتر


• اهداف توسعه تجاري سازي
- كمك به تجاري سازي ايده¬هاي فناور دانشگاهيان بر گرفته از تحقيقات دانشگاهي و پايان نامه¬هاي دانشجويي
- كمك به تجاري سازي ايده¬هاي بر گرفته از اختراعات و ابداعات ثبت شده


• اهداف توسعه فضاي كسب و كار
- ايجاد زمينه‌هاي كارآفريني و توسعه مشاغل مرتبط
- توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط از طريق ايجاد و حمايت از SMEها و پشتيباني از شركت‌هاي نوپاي فناور
- بسترسازي در جهت جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهي


• اهداف توسعه دانشگاه رازي
- توسعه منابع مالي دانشگاه در بلند مدت
- توسعه شركت¬هاي دانش بنيان وابسته به دانشگاه رازي از نظر مالكيت
- ايجاد زمينه راه¬اندازي پارك علم و فناوري دانشگاه رازي در بلندمدت
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)