مشخصات فردي:
  نام و نام خانوادگي: شاهپور مرادي
  ايميل:
 Emails: ☻=@, ☺=DOT  
 
Shahpoor.moradigmailcom 
  مرتبه علمي: دانشيار

  دانشكده: علوم      
   گروه: فيزيك
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)