علي بهشتي آل آقا

استاديار
گروه علوم خاك
دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازي

:آدرس
كرمانشاه،دانشگاه رازي،دانشكده كشاورزي،گروه علوم خاك

 Tel:+98(831)833220
Fax:+98(831)8322035

Emails: (=AT)

beheshti yahoo.com


Homepage:http://www.razi.ac.ir/beheshti
تحصيلات دانشگاهي

رديف مدرك مرتبه علمي رشته تحصيلي گرايش دانشگاه محل تحصيل كشور شهر سال اخذ مدرك
1 ليسانس   خاكشناسي - صنعتي اصفهان ايران اصفهان 1371
2 فوق ليسانس   خاكشناسي ارزيابي اراضي تربيت مدرس ايران تهران 1376
3 دكتري   خاكشناسي بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك شهركرد ايران شهركرد 1390


سابقه كار

مرتبه علمي دانشگاه محل خدمت از تاريخ تا تاريخ
مربي دانشگاه رازي 19 / 2 / 1377 24 / 05 / 1390
استاديار دانشگاه رازي 25 / 05 / 1390 تا حال حاضر


Last Modified:4 February 2012

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)