قامت پرويزي

مربي

گروه معماري

دانشكده فني و مهندسي

دانشگاه رازي

 

Email: (=AT)

gparvizi razi.ac.ir

 

________________________________________

مشخصات فردي

        نام :قامت

        نام خانوادگي: پرويزي

        تاريخ تولد: 1341

        محل تولد: گيلانغرب

________________________________________

سوابق تحصيلي

        كارشناسي ارشد : فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا

        عنوان رساله ارشد: " طراحي مجتمع جامع توانبخشي براي كودكان معلول ذهني"

________________________________________

تجارب آموزشي و علمي

·         كارشناس ارشد معماري از دانشگاه تهران و فارغ التحصيل سال 1376

·         عضو هيئت علمي گروه معماري دانشگاه رازي از 1377 تاكنون

·         مدير گروه معماري دانشگاه رازي 86-1385

·         نماينده دانشگاه رازي در نظارت عاليه بر طراحي 13 شهر استان كرمانشاه

·         برگزاري 16 مورد نمايشگاه و سمينار علمي در دانشگاه رازي

·         پژوهشگر برتر معماري دانشگاه رازي در سال 1386

________________________________________

سوابق اجرايي

الف ) سوابق كاري پيش از دانشگاه :

 

·         همكاري با شركت تهران سازه در ساخت پروژه هاي فرستنده راديويي زاهدان – ساختمان سازمان بهزيستي جنوب تهران – ساختمان دارو پخش يزد به عنوان تكنيسين ساختمان سال هاي 63 -1360

·         همكاري با شركت فرمس در ساخت 354 واحد مسكوني پتروشيمي ايران – ژاپن سال 65- 1364 به عنوان تكنيسين ساختمان و مسئول بخش معماري پروژه

·         همكاري با شركت هپكوي اراك در ساخت سالن طرح توسعه ي هپكو به عنوان مدير اجرايي پروژه سال 66 – 1365

·         مسئول معاونت مهندسي قرارگاه رمضان ( قرارگاه فتح – شاخه كردستان ) سالهاي نيمه دوم 1366 تا پايان سال 1367

 

ب) فعاليت هاي زمان تحصيل :

·         همكاري با جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در پروژه هاي طراحي و تحقيقاتي و پژوهشي از قبيل:  طراحي شهرهاي مهران و موسيان در استان ايلام ، پل سفيد در استان مازندران ، گونه شناسي مسكن استانهاي يزد و فارس ، طراحي ترمينال اهواز و طراحي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه

·         همكاري با دفتر فني بنياد مستضعفان در طراحي پروژه هاي معماري سال هاي 74 – 1372

·         همكاري با دانشگاه پيام نور ( سازمان مركزي تهران ) به عنوان مسئول نظارت بر پروژه هاي دانشگاهي كشور سال هاي 76 – 1373

 

ج) فعاليت هاي بعد از فراغت تحصيل :

 

·         كارشناس معاونت عمراني استانداري سال هاي 77- 1376

·         مسئول واحد شهر سازي شهرداري كرمانشاه و مدير فني طرح بهسازي و نوسازي خيابان مدرس كرمانشاه در سال هاي 79 -1377

·         مسئول واحد مهندسي بانك تجارت استان در سالهاي 80 – 1379

·         ناظر عاليه پروژه تالار شهر كرمانشاه سال هاي 81 -1380

·         مدير دفتر مهندسي مدائن از سال 1378 تا كنون با بيش از چهارصد موردطراحي ، نظارت و اجرا در پروزه هاي مسكوني ، اداري ، تجاري – رفاهي ، تفريحي – گردشگري ، خدماتي ، فضاي سبز و landscape  در استان و استانهاي همجوار

·         عضو هيئت مديره و نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه ( دوره چهارم )

·         عضو و سخنگوي شوراي اسلامي شهر كرمانشاه  ( در دوره قبل )

·         رئيس كميسيون معماري و شهر سازي شوراي اسلامي شهر كرمانشاه ( در دوره قبل )

·         عضويت در كميسيون هاي مختلف استاني نظير كميسيون ماده 5 ، ماده 100 و كميسيون هاي تصويب طرح ها ، زيبا سازي و بهسازي و كميسيون امور زير بنايي استان در دوره قبل شوراي اسلامي

·         عضو هيئت مديره ي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه در دوره ششم

·         نماينده دانشگاه رازي، سازمان نظام مهندسي ،  شوراي شهر ، شهرداري ، استانداري و . . .  در جلسات و كارگروه هاي مختلف معماري و شهرسازي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زير ساخت ها و ... در استان كرمانشاه

فعاليت هاي پژوهشي

1- مقالات در مجلات، همايش ها و كنفرانس ها

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه يا كنفرانس

شماره نشريه و صفحه تاريخ انتشار
1 سياه چادر نماد سازه اي چادري، معماري پايدار و معماري زنان كنفرانس ملي سازه فضاكار ارائه شفاهي 1393/03/03
2 The explanation of the impact of geometry in Iranian traditional architecture and exploitation of archetypes in order to reach contemporary architecture and urbanization Journal of social issues and humanities ISSN 2345-2633 May 2014
3 راهي به سوي كاهش اتلاف انرژي در طراحي داخلي زمستاني دومين همايش ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي با رويكرد معماري پايدار پذيرش مقاله به صورت چاپ
4 فرهنگ سازي با احداث پارك هاي آموزشي سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي ارائه شفاهي 1391/09/21
5 پاركينگ هاي عمومي مفري بر ترافيك ساكن و اقتصادي پايدار سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي به صورت پوستر 1391/09/21
6 عايق بندي حرارتي يك ضرورت ملي اولين همايش عايق كاري حرارتي ساختمان در شهر و روستا ارائه شفاهي 1384/06/16
7 معماري، اولين گام در صرفه جويي انرژي ششمين همايش ملي انرژي ارائه شفاهي 1386/03/23
8 توسعه تكنولوژي معماري و فناوري هاي نوين ساختماني اولين نشست هم انديشي متخصصان تكنولوژي دانشگاه هاي كشور ارائه شفاهي 1387
9 مديريت آينده فضاي سبز شهرها همايش مديريت فضاي شهري ارائه شفاهي 1376/12/12-14
10 تحليلي تطبيقي بر لايه هاي درون زاي عرصه عمومي تا خصوصي خانه سنتي و معاصر همايش ملي سازه، راه، معماري 1390/12
11 Researching around the problems of energy-saving technologies in Iranian buildings اولين كنگره بين المللي افق هاي فكري جديد در معماري و طراحي شهري ارائه شفاهي 1394/10/19


2- شركت در سمينار

رديف

عنوان سمينار

برگزاركننده

تاريخ
1 فناوري هاي نوين و صنعتي سازي ساختمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه 1391/12/06
2 كاربرد سازه هاي نوين در معماري معاصر جهان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه 1391/12/06
3 مصرف انرژي در ساختمان دانشگاه رازي 1383
4
تراز مداحله معماري و شهرسازي در توليد و مصرف انرژي
دانشگاه تهران 1386/01/12
5 خواهران حريري تجسم فكر در كالبد دانشگاه رازي 1394/09/24-25
3- ترجمه يا تاليف كتاب
رديف

عنوان تاليف يا ترجمه

محل انتشار يا ناشر

تاريخ
1 Children space در دست اقدام
2 به رزوونامه – سري رزم نامه هاي حماسي كردي باغ ني 1390

4-كارگاه آموزشي
رديف

عنوان كارگاه

سمت

محل برگذاري تاريخ برگذاري مجموع ساعات
1 سمينار و كارگاه آموزشي سازه هاي فضاكار دبير اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه 1393/9/13 8
2 نخستين كنفرانس داخلي معماري پايدار سخنران و دبير علمي مركز آموزش علمي – كاربردي اسلام آباد غرب 1393/08/13 5
3 همايش معماري پايدار دبير اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان و دانشگاه رازي 1393/06/18 8
4
كاربرد سازه هاي نوين در معماري معاصر جهان
دبير علمي سمينار سازمان نظام مهندسي ساختمان و دانشگاه رازي 1391/12/06 8
5 چهارمين كنفرانس ملي سازه هاي فضاكار پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران 1393/03/04-05 16
6 سازه هاي فضاكار، طراحي و تحليل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران 1393/03/03 8
7 فناوري هاي نوين و صنعتي سازي ساختمان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه 1391/12/06 5
8 آشنايي با سيستم نرم افزاري لينوكس و كاربردهاي آن دانشگاه رازي با حمايت و نظارت موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 1391/11/24-25 20
9 مديريت كلاس ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها دانشگاه رازي با حمايت و نظارت موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 1383/10/16 8
10 روش تدريس ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها دانشگاه رازي با حمايت و نظارت موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 1384/03/28-29 16
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)