حيدر ميرزايي


استاديار
گروه منابع طبيعي
دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازي

آدرس:
ايران،كرمانشاه، بزرگراه امام،دانشگاه رازي، دانشكده كشاورزي، گروه منابع طبيعي 
Tel:+98(83)38331778

Emails: (=AT)

mirzaei.hd gmail.com
مشخصات فردي 

 • نام :حيدر


 • نام خانوادگي: ميرزايي


 • تاريخ تولد: 1346/5/15تحصيلات دانشگاهي 

 • 1- كارشناسي مهندسي منابع طبيعي، گرايش مرتع و آبخيزداري، دانشگاه گرگان، مرداد 1370

 • 2- كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي، گرايش اكولوژي مرتع، دانشگاه تربيت مدرس، بهمن 1373

  3- دكتراي اكولوژي گياهي (گراس لند ها)،  نقش اكوسيستم هاي علفزار درتغيير اقليم وگرمايش زمين، دانشگاه آلمان، 
 • تير 1387


سوابق آموزشي 


 •   تدريس :


  تدريس دروس ذيل از سال 1372 تا كنون:

   1- مرتعداري

   2- آمار و احتمالات

   3- آناليز و ارزيابي مراتع

   4- اصلاح و توسعه ي مراتع

   5- اكولوژي عمومي

   6- اكولوژي مراتع

   7- اكولوژي نباتات علوفه اي

   8- شناخت و مديريت منابع طبيعي

   9- اقليم شناسي

   10- پروژه ي پايان تحصيلي دانشجويان مرتع و آبخيزداري

   11- كارورزي

   12- زبان تخصصي


سوابق اجرايي

 • 1- راه اندازي رشته هاي منابع طبيعي در دانشگاه رازي و مسئو ل تاسيس مجتمع عالي قصرشيرين 1378 -1374

 • 2- سرپرست مركز آموزش عالي قصرشيرين 1382-1378

 • 3- مدير گروه مهندسي مرتع و آبخيزداري 1382-1378

 • 4- مديريت پروژه هاي آبخيزداري (2 پروژه ي تمام شده تا سال 1381 و يكي در حال انجام)

 • 5- راه اندازي رشته مهدسي جنگلداري در سال 1389 در دانشكده كشاورزي

 • 6-معاون آموزشي دانشكده كشاورزي 1389-1388

 • 7- راه اندازي كارگاه سنجش از دور در دانشكده كشاورزي 1390- 1389

 • 8- مدير گروه منابع طبيعي در دانشكده كشاورزي 1390-1388

 • 9-راه اندازي آزمايشگاه سنجش از دور و بيومتري جنگل و مرتع 1390

 • 10- راه اندازي رشته كارشناسي ارشد جنگلداري 1393-1392


مقالات • • Mirzaei H. (1998): Survey of relationship between overstory and understory in a semi-arid mountainous Oak forest in Zagros mountain range in north-west of Iran (Kermanshah province). Pajouhesh-va-Sazandegi (ISSN: 1019-9632) No. 35


 • • Mirzaei Heydar, Kreyling J., Hussain M, Li Y, Tenhunen J, Beierkuhnlein C, Jentsch A. (2008): A single drought event of 100-year recurrence enhances subsequent carbon uptake and changes carbon allocation in experimental grassland communities. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 171, 681-689


 • • Li Y., Tenhunen J. Owen K., Schmitt M., Bahn M., Otieno D., Gruenwald T., Mirzaei H., Hussain M.Z., Bernhofer C. (2008): Patterns in CO2 gas exchange capacity of grassland ecosystems in the Alps, Agriculture and Forest Meteorology, 148 (2008) 51-68


 • • Li Y., Tenhunen J., Mirzaei H., et. al. (2008): Assessment and up-scaling of CO2 exchange by patches of the herbaceous vegetation mosaic in Portuguese cork oak woodlands. Agriculture and Forest Meteorology 148, 1318-1331


 • • Otieno D.O., Mirzaei H., Hussain M, Li Y, Schmidt, M.W.T, Wartinger, M., Ribeiro, N., Pereira, J.S. and Tenhunen J. D.: Herbaceous layer development does not influence soil nitrogen availability in the Portuguese montado. Journal of Arid Environment Journal of Arid Environment 75 (2011) 231-238


 • • M.Z. Hussain, D.O. Otieno, H. Mirzaei, Y.L. Li, M.W.T. Schmidt, L. Siebke, T. Foken, N.A. Ribeiro, J.S. Pereira and J.D. Tenhunen: CO2 exchange and biomass development of the herbaceous vegetation in the Portuguese montado ecosystem during spring. Agriculture, Ecosystems & Environment, 132 (2009), 143-152


 • • Otieno D.O., Mirzaei H., Hussain M, Li Y, Schmidt, M.W.T, Wartinger, M., Ribeiro, N., Pereira, J.S. and Tenhunen J. D.: Herbaceous layer development does not influence soil nitrogen availability in the Portuguese montado. Journal of Arid Environment Journal of Arid Environment 75 (2011) 231-238

 • • M.Z. Hussain, T.Grünwald, J.D. Tenhunen, Li, Y., H. Mirzaei, C. Bernhofer, D.Otieno, N.Q. Dinha, M.Schmidt, M.Wartinger, K.Owen: Summer drought influence on CO2 and water fluxes of extensively managed grassland in Germany. Agriculture, Ecosystems and Environment (April 2011) Volume 141 (2011), 67-76


 • • Anke Jentsch1,*, Juergen Kreyling2, Michael Elmer3, Ellen Gellesch2, Bruno Glaser4, Kerstin Grant2, Roman Hein2, Marco Lara4, Heydar Mirzaei5, Stefanie E. Nadler2, Laura Nagy1, Denis Otieno5, Karin Pritsch6, Uwe Rascher7, Martin Schädler8, Michael Schloter6, Brajesh K. Singh9, Jutta Stadler9, Julia Walter10, Camilla Wellstein2, Jens Wöllecke3, Carl Beierkuhnlein : Climate extremes initiate ecosystem regulating functions while maintaining productivity. Journal of Ecology, 99 (April 2011), 689-702


 • • Mirzaei H., Otino D., Wartinger M., Tenhunen J.D. (2012): Influence of cutting on ecosystem CO2 exchange and productivity of a cool European temperate grassland (in progress)


 • • Mirzaei H., Otino D. ,Li Y, M.Z. Hussain, Tenhunen J.D. (2012): Effect of grazing and trees’ canopy on Mediterranean ecosystem functioning: Carbon dioxide exchange and the dynamics of carbon and nutrient pools (in progress)


 • • Mirzaei H., Otino D., Wartinger M., Tenhunen J.D. (2012): Influence of cutting on ecosystem CO2 exchange and productivity of a cool European temperate grassland (in progress)تأليف و ترجمه

 • 1- كنترل گالي و آبكندها، 1382 (ترجمه).

 • 2- مدل سازي در اكولوژي (ترجمه و تاليف)، در حال تدوين.

 • 3- روش هاي اندازه گيري پوشش گياهي (دردست ترجمه).


ميزان آشنايي با زبان هاي خارجي

 • زبان انگليسي: مسلط

 • زبان آلماني: آشنا


Last Modified: 24 December, 2014

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)