بهروز ابراهيمي


استاديار
گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشكده تربيت بدنيي
دانشگاه رازي

آدرس:
ايران، كرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازي،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

Tel:
09336855632

Emails: (=AT)

b.ebrahimi2007 hotmail.com
behrooz_ebrahimi2007 yahoo.com

befamamo gmail.com

 

مشخصات فردي 

 • نام :  بهروز


 • نام خانوادگي: ابراهيمي


 • تاريخ تولد: 1343


 • شماره شناسنامه : 21


 • كد ملي: 2122388463


 • مدرك تحصيل: دكتري


 • رشته تحصيلي: تربيت بدني و علوم ورزشي


 • گرايش: رفتار حركتي


 • وضعيت استخدام: رسمي قطعي


 • تاريخ اخذ مدرك تحصيلي: 1393


 • محل اخذ مدرك تحصيلي: دانشگاه رازيمدارج تحصيلي 

 • - ليسانس تربيت بدني از دانشگاه اصفهان 1368

 • - فوق ليسانس تربيت بدني از دانشگاه تهران 1373

  - دكتري تربيت بدني گرايش رفتار حرتي از دانشگاه رازي كرمانشاه 1393 


سوابق آموزشي 


 • تدريس در دورهاي كارشناسي و كارشناسي ارشد از سال 1374 در دانشگاه رازي كرمانشاه تا كنون 
   


سوابق اجرايي

 • • دو سال با عنوان مدير تربيت بدني دانشگاه رازي كرمانشاه

 • • دو سال با عنوان مدير گروه در دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه رازي كرمانشاه

 • • دو سال با عنوان معاون آموزشي و پژوهشي در دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه رازي كرمانشاه

 • • انتخاب مجدد بعنوان مدير گروه تربيت بدني، 1394/12/3


سوابق پژوهشي 

 • الف) تأليف
 • تاليف كتابي با عنوان: ورزش معلولين( 1387)
 •    ب) ترجمه
 •   - ترجمه كتابي با عنوان: بهبود عملكرد ورزشي در دوهاي استقامت و نيمه استقامت، چاپ اول، 1384  
 •  - ترجمه كتابي با عنوان: بهبود عملكرد ورزشي در دوهاي استقامت و نيمه استقامت، چاپ اول، 1384 
 •   - ترجمه كتابي با عنوان: راهنمايي براي معلولين نخاعي، 1386 
 •  - ترجمه كتابي با عنوان: آمادگي جسماني و صدمات ورزشي، 1377 
 •   - ترجمه كتابي با عنوان: مشاوره و راهنماي صدمات ورزشي، 1382(كار هاي پاياني در حال انجام است)
 •  -  در دست ترجمه: كتابي با عنوان: بالشوله بعنوان الفبايي براي مبتديان بازي با توپ، 1394-1395(كار ترجمه به پايان رسيده است)

ج) طرح هاي پژوهشي   
(مطالعه ارتباط بين نوع پيكري و مهارتهاي اساسي فوتبال(1378
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه رازي كرمانشاه سال تحصيلي
79-80
  
بررسي و مقايسه تناسب اندام دانشجويان پسر و دختر دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي سال تحصيلي 81-82

د) مقالات منتشر شده
  
  
تاثير بازيها و برنامه هاي تمريني ارائه شده در بالشوله روي هماهنگي توپي در بين دانش آموزان اول و دوم ابتدايي
( چاپ در ژورنال خارجي)
    
اثر يك دوره آب درماني بر عوامل آمادگي جسماني و تعادل پسران داراي معلوليت ذهني، 1394
اثر بازي هاي مدرسه توپ هايدلبرگ بر روي هماهنگي مهارت دريبل دانش آموزان كلاس هاي اول و دوم ابتدايي در طول يك سال تحصيلي،
1394-1395

  ر) مجموعه سخنراني ها  
 
 
  نقش ورزش و فعاليتهاي جسماني در پيشگيري از پوكي استخوان
 تاثيرات تمرينات قدرتي و استقامتي بر روي قلب و عروق
اثر سونا بر روي پاك سازي مواد شيميايي سمي از بدن
منافع تندرستي سونا


Last Modified: 24 Feb, 2016

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)