رزومه فارسي دكتر سهراب دل انگيزان
سهراب دل­انگيزان                           
عضو هيأت علمي گروه اقتصاد
دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه رازي كرمانشاه
مرتبه دانشگاهي : استاديار پايه 21+1
آدرس:كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، دانشگاه رازي، دانشكده علوم اجتماعي، گروه اقتصاد
تلفن: 08338359036-8فكس: 08338355770
همراه:09183332943
پست الكترونيك:
 
تحصيلات دانشگاهي (مدارج ليسانس و بالاتر):
تاريغ فراغت از تحصيل
دانشگاه محل تحصيل
رشته تخصصي
درجه علمي
رديف
1371
اصفهان
علوم اقتصادي (نظري)
ليسانس
1-
1373
مازندران
علوم اقتصادي
فوق ليسانس
2-
1387
اصفهان
علوم اقتصادي
دكتري
3-
عنوان پايان­نامه:
عناوين پايان نامه
درجه علمي
رديف
بررسي تحليلي رابطه تورم و بيكاري در اقتصاد ايران 71- 1351.
فوق ليسانس
1-
اثر پول و عرضه نيروي كار بر تورم و بيكاري
"بررسي آثار تغيير فروض در مدل انتظارات و خنثايي لوكاس"
دكتري
2-
مسئوليت­هاي اجرايي:
 1. رئيس شوراي اسلامي شهر كرمانشاه (1378).
 2. مدير ايرانگردي و جهانگردي استان كرمانشاه (1381 و 1382)
 3. مدير مركز مطالعات و خدمات تخصصي جهاد دانشگاهي كرمانشاه (1375 تا 1378).
 4. مدير طرح و برنامه دانشگاه رازي (1377 تا 1382).
 5. مدير گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه (1373 و 1374).
 6. رئيس كمسيون امور اقتصادي شوراي اسلامي شهر كرمانشاه (1378 تا 1382).
 7. دبير همايش بررسي دستاوردهاي پژوهشي استان كرمانشاه (1380).
 8. دبير اولين همايش ارتباطات و توسعه دانشگاه رازي و شركت مهندسي نيروي غرب، 28 ارديبهشت 1387.
 9. مسئول راه اندازي پارك علم و فناوري دانشگاه رازي (از 1386 و تا هم اكنون ادامه دارد).
 10. رئيس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه رازي (از 1386 و تا هم اكنون ادامه دارد).
 11. مدير گروه كارشناسي ارشد مديريت بازارگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه (1391-1392).
 
مسئوليت­ها و فعاليت­هاي اجتماعي:
 1. عضو شوراي اسلامي شهر كرمانشاه.
 2. عضو هيأت منصفه مطبوعات استان كرمانشاه.
 3. نماينده وزير آموزش و پرورش در شوراي آموزش و پرورش استان كرمانشاه.
 4. عضو شوراي گردشگري و ميراث فرهنگي استان كرمانشاه.
 5. عضو شوراي فرهنگ عمومي استان كرمانشاه.
 
مسئوليت­هاي مشورتي:
1.   مشاور استاندار كرمانشاه(خاتمه يافته).
2.   عضو مشاور شوراي پژوهش و فناوري استان كرمانشاه(خاتمه يافته).
3.   مشاور اداره كل تعاون استان كرمانشاه(خاتمه يافته).
4.   مشاور شركت توليدي لوله سان اصفهان(خاتمه يافته).
5.   عضو شوراي مشورتي شوراهاي اسلامي كشور(خاتمه يافته).
6.   مشاور تحقيقاتي بانك كشاورزي استان كرمانشاه(خاتمه يافته).
7.   مشاور تحقيقاتي بانك سپه استان كرمانشاه(خاتمه يافته).
8.   مشاور اقتصادي سازمان نوسازي و بهسازي شهر كرمانشاه(خاتمه يافته).
9.   مشاور بازاريابي بانك مسكن استان كرمانشاه(خاتمه يافته).
10.          مشاور تخصصي سازمان بازرسي كل كشور در استان كرمانشاه.
11.          مشاور عالي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه.
12.          مشاور بانك انصار استان كرمانشاه.
 
افتخارات:
1.   دانشجوي نمونه دانشگاه مازندران 1373.
2.   پژوهشگر نمونه اداره كل تعاون استان كرمانشاه در سال 1380.
3.   پژوهشگر نمونه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي 1384.
4.كسب لوح تقدير وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي ارائه مقاله برتر دومين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور1384.
5.   پژوهشگر نمونه مورد تقدير دانشگاه رازي (سال 1386) در سطح گروه آموزشي .
6.   پژوهشگر برتر دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي سال 1387 .
7.   پژوهشگر برتر دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي در سال 1390.
8.   كسب لوح تقدير همكاري پژوهشي با نيروي انتظامي كشور در سال 1390.
9.كسب لوح تقدير مقاله برتر اولين همايش ملي "نظم، امنيت و اشتغال" خرداد 1391.
10.          پژوهشگر برتر دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي در سال 1391.
11.          پژوهشگر برتر دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي در سال 1392.
12.           
 
عضويت ها:
·         عضو هيأت مؤسس بنياد توسعه كارآفريني و اشتغال استان كرمانشاه.
·         عضو اطاق فكر كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه.
·         عضو اطاق فكر سازمان نوسازي و بهسازي استان كرمانشاه.
·         عضو كميته علمي و تخصصي سازمان بازرسي استان كرمانشاه.
·         عضو هسته مطالعات بازرگاني استان كرمانشاه.
·         عضو كميته بهره وري دانشگاه رازي (1377 تا 1382).
·         عضو كميته بهره وري اداره كل تعاون استان كرمانشاه (1375 تا 1381).
·         عضو شوراي برنامه ريزي استان كرمانشاه (1381 و 1382).
·         عضو شوراي اشتغال استان كرمانشاه (1381 و 1382).
·         عضو كميته آمايش آموزش عالي استان كرمانشاه.
·         عضو شوراي دانشگاه رازي.
·         دبير بررسي راه­هاي ارتقاي استان كرمانشاه.
·         عضو كميته كارآفريني دانشگاه رازي.
·         عضو كميسيون تخصصي گروه علوم اجتماعي هيأت مميزه دانشگاه رازي.
·         عضو گروه بررسي توانايي علمي گروه حسابداري دانشگاه رازي.
·         عضو گروه بررسي توانايي علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه رازي.
·         عضو گروه بررسي توانايي علمي گروه علوم سياسي دانشگاه رازي.
·         عضو گروه بررسي توانايي علمي گروه كتابداري دانشگاه رازي.
·         عضو گروه بررسي توانايي علمي گروه اقتصاد دانشگاه رازي.
·         عضو شوراي پژوهش و فناوري استان كرمانشاه.
·         عضو و دبير كانون هم انديشي اقتصادي مركز هم انديشي توسعه استان كرمانشاه.
· عضو كميسيون تدوين و بازنگري برنامه درسي دانشگاه جامع علمي كاربردي استان كرمانشاه.
·   عضو هيأت تحريريه مجله Advances in Economics and Business   با شماره بين المللي ISSN: 2331-5059 (Print) و ISSN: 2331-5075 (Online) و آدرس http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=18
 
 
 
سخنراني هاي ارائه شده به عنوان سخنران ويژه مدعو:
 1. گسترش­هاي نظري رابرت لوكاس برنده جايزه نوبل اقتصاد در 1995، بهار 1384، سالن اجتماعات دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي.
 2. شرحي تحليلي بر بحران مالي جهان و اثرات آن بر اقتصاد ايران، 19/8/1387 سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه دانشگاه رازي.
 3. تحليلي بر بحران مالي جهان و اثرات آن بر بخش كشاورزي اقتصاد ايران، 26/8/1387 سالن شهيد صدوقي كرمانشاه، همايش نيم روزي سازمان جهاد كشاورزي.
 4. مروري بر ابهام مطالعات اقتصاد آب در استان كرمانشاه، سالن اجتماعات دانشكده علوم اجتماعي، 13/2/1388.
 5. بررسي دورهاي تجاري در اقتصاد ايران با استفاده از يك مدل معادلات تفاضلي، سخنراني ارائه شده در تاريخ 21/9/ 1389 در سالن اجتماعات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي.
 6. تحليلي بر قانون هدفمند سازي يارانه ها، سخنراني ايراد شده در سالن اجتماعاتدادگستري استان كرمانشاه، 12/9/1389.
 7. تحليلي بر نقش پژوهش در توسعه اقتصادي كشور، سخنراني ايراد شده در هفته پژوهش مورفه 23/9/1389 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان.
 8. تحليلي بر اشتغال زايي و نقش كارآفريني در آن، همايش بزرگ كارآفريني استان كرمانشاه، سخنران ويژه، 12/3/ 1390، كرمانشاه، سالن انتظار، به سفارش اداره كل تعاون استان كرمانشاه، بنياد توسعه كارآفريني و تعاون استان كرمانشاه.
 9. تحليلي بر فرايندهاي شكل گرفته در كسب و كار بازيافت غير رسمي شهر كرمانشاه و استخراج زنجيره گسترده تأمين آن، 22 آذر 1390، سالن اجتماعات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي.
 10. تحليلي بر تعريف و مصاديق جهاد اقتصادي، سخنران ويژه همايش جهاد اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كنگاور، 21/12/1390.
 11. عارضه يابي نظام بودجه­ريزي در ايران، 8 خرداد 1391، سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه.
 12. ضرورت، همدلي، همگرايي و يكپارچگي اجتماعي جامعه كرمانشاه براي بيان مطالبات، هم انديشي تدوين سند مطالبات استان كرمانشاه از رئيس جمهور منتخب دكتر حسن روحاني 11/4/1392 كرمانشاه.
 13. چارچوب­هاي وظايف اعضاي شوراي شهر، جمعه 10 خرداد 1392، سالن انتظار جهت نامزدهاي عضويت در شوراي شهر استان كرمانشاه.
 14. تحليل اقتصادي زندگي عشاير كوچ رو ايران، دوشنبه 7/5/1392، سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامي سنندج، دانشكده علوم انساني، ميزگرد علمي مشترك عشاير، اقتصاد مرزي و امنيت. 
15.      اقتصاد خانواده. بحث اختصاصي و كاربردي براي تغيير سبك زندگي و اصلاح رفتارهاي اقتصادي در خانواده ها. 16 اسفند 1392. كرمانشاه تالار انتظار.
 
 
كارگاه­هاي علمي دانشگاهي برگزار شده
1. برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعته آشنايي با شركت­هاي دانش بنيان براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي، سالن اجتماعات پرديس كشاورزي دانشگاه رازي، 16 بهمن 1391.
2. برگزاري كارگاه آموزشي 4ساعته شركت­هاي دانش بنيان براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 20 آذر 1391، سالن برگزاري كارگاه­هاي بيمارستان طالقاني كرمانشاه.
3. دو نوبت برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعته آشنايي با شركت­هاي دانش بنيان براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمانشاه، 15 و 23 بهمن 1391، سالن اجتماعات دانشگاه پيام نور كرمانشاه.
4. برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعته اقتصاد مقاومتي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي،سالن شهيد شهرياري دانشكده علوم دانشگاه رازي، 30 بهمن 1391.
5. برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعته اقتصاد مقاومتي در نمايشگاه بين المللي كتاب برگزار شده در محل برگزاري نمايشگاههاي بين المللي شهر كرمانشاه.
6. برگزاري كارگاه آموزشي 6 ساعته مديريت زمان براي كارشناسان و كارشناسان ارشد مؤسسه ملي استاندارد. كرمانشاه 6 ارديبهشت 1392.
7. برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعته تحليل كسب و كار در ايران، 29 شهريور 1391ف سالن اجتماعات اطاق بازارگاني كرمانشاه.
8. برگزاري كارگاه آموزشي مهارتهاي چند گانه و پيشرفته روش تحقيق براي كارشناسان و كارشناسان ارشد اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه به مدت 20 ساعت، شهريور و مهر 1391،   سالن اجتماعات اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه.
9. برگزاري كارگاه آموزشي 6 ساعته مهندسي فروش، مركز آموزش و پژوهش استانداري كرمانشاه، 26 مهر 1391.
10.      برگزاري كارگاه آموزشي 10 ساعته "مباني كارآفريني" براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمانشاه،   2 و 3 دي 1389، سالن اجتماعات دانشگاه پيام نور كرمانشاه.
11.      برگزاري كارگاه آموزشي 10 ساعته "شناسايي فرصت­هاي كارآفريني و بهره برداري از آنها" براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمانشاه،   1 و 2 اسفند 1389، سالن اجتماعات دانشگاه پيام نور كرمانشاه.
12.      برگزاري كارگاه آموزشي 10 ساعته "خلاقيت و راهكارهاي پرورش آن" براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمانشاه،   2 و 3 آبان 1390، سالن اجتماعات دانشگاه پيام نور كرمانشاه.
13.      برگزاري كارگاه آموزشي 10 ساعته "مديريت بازار" براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمانشاه،   1 و 2 دي 1390، سالن اجتماعات دانشگاه پيام نور كرمانشاه.
 
دوره­هاي آموزشي كوتاه مدت گذرانيده شده:
1.دوره كامل تربيت مدرس كارآفريني، دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران با همكاري دانشگاه صنعتي شريف، پائيز و زمستان 1386.
2.   دوره مديريت پايدار شهرها، UNESCO، وزارت كشور، 1380.
3.دوره توسعه شهري و مديريت فضاهاي شهري، قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني، از طريق وزارت كشور، 1380.
4.   دوره عالي مديريت بهره وري، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، 1379.
5.   دوره مديريت زمان، مركز آموزش مديريت دولتي استان كرمانشاه، 1382.
6.دوره مديريت سيستم ها و بهره برداري از سايت هاي اينترنتي، كارگاه آموزشي مربوطه، دانشگاه رازي، 1382.
7.دوره كوتاه مدت شناخت قوانين و مقررات شهري، مركز آموزش مديريت دولتي استان كرمانشاه، 1378.
8.   كارگاه آموزشي مديريت سيستم هاي شهري، وزارت كشور، 1378.
9.   كارگاه آموزشي مهارت­هاي كاربران اينترنتي 1382، دانشگاه رازي.
10. كارگاه آموزشي مهارت­هاي تهيه و تدوين گزارش­ها با Power Point، 1384، دانشگاه رازي.
11. سمينار آموزشي سرمميزي Iso9001:2000 توسط شركت Moody International نهم و دهم آذر ماه 1383 نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان، تهران.
12. كارگاه آموزشي سه روزه با عنوان : كارگاه آموزشي طرز تهيه مقالات علمي ISI به زبان انگليسي، ارديبهشت 1385، دانشگاه رازي.
13. كارگاه آموزشي يك روزه با عنوان : كارگاه آموزشي نحوه استفاده از نرم افزار EndNote  براي تهيه مقالات علمي، ارديبهشت 1385، دانشگاه رازي.
14. كارگاه آموزشي يك روزه با عنوان : كارگاه آموزشي نحوه استفاده از نرم افزار SPSS  ، بهمن 1385، دانشگاه رازي.
15.          كارگاه آموزشي تجاري­سازي فناوري، دو روزه در سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران، با هم­كاري موسسه بانك جهاني، 6 و 7 آبان 1386.
16. دوره آموزشي فاز اول عاملين توسعه خوشه هاي صنعتيCDA، بنياد توسعه خوشه هاي صنعتي كشور، 31 شهريور تا 9 مهر ماه 1388. تهران با همكاري UNIDO.
17. دوره آموزشي دو روزه پارك فناوري مجازي و توسعه شهر الكترونيك، مؤسسه عصر هنر با همكاري يونسكو، تهران مهر 1389،
18. كارگاه اخلاق علمي، دانشگاه رازي، 2/4/1390، به مدت 8 ساعت، سالن اجتماعات دانشكده علوم.
19. سيستم سوخت رساني انژكتور زانتيا، به مدت 45 ساعت بر اساس استاندارد مهارت شغلي شماره 12/1/خ/24/43-8 در سازمان آموزش فني و حرفه­اي استان كرمانشاه در تاريخ 21/11/1389 و با امتياز 84 از 100.
20. اصول تعليم و تعلم اسلامي، اول تا دهم ماه رمضان سال 1390، دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه رازي.
21. جايگاه پيامبر در قرآن. دوره ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه رازي كرمانشاه، 18 تا 28 تير 1391، دانشگاه رازي.
22. كارگاه علم افزايي "چشمان بيدار" به مدت 4 ساعت كه توسط اداره كل اطلاعات استان كرمانشاه در دانشگاه رازي در 7/4/1391 برگزار گرديد.
 
دروس خارج از سرفصل تدوين و تدريس شده:
1.بازاريابي مؤسسات اعتباري و بانكي- جهت همايش و كارگاه يك روزه صندوق قرض الحسنه بسيجيان، 1383.
2.بازاريابي و مديريت بازار مؤسسات اعتباري و بانكي- جهت كارگاه يك روزه بانك سپه استان كرمانشاه، 1379.
3.بازاريابي و مديريت بازار مؤسسات اعتباري و بانكي- جهت كارگاه يك روزه بانك تجارت استان كرمانشاه، 1379.
4.اصول مديريت تعاوني ها مؤسسات اعتباري و بانكي- جهت كارگاه يك روزه اداره كل تعاون استان كرمانشاه. 1380.
5.اصول اقتصادي بهره برداري از سيستم هاي توزيع ، كارگاه يك روزه شركت توزيع برق منطقه اي استان مركزي، 1380.
6.شاخص شناسي و شاخص سازي در مؤسسات خصوصي، كارگاه يك روزه شركت توليدي لوله سان اصفهان، 1383.
7.اصول برگزاري يك نمايشگاه فروش موفق، كارگاه يك روزه شركت توليدي لوله سان اصفهان، 1383.
8.چگونگي تهيه يك گزارش تحليلي از فعاليت­هاي روزانه كارشناسي، كارگاه يك روزه شركت توليدي لوله سان اصفهان، 1383.
9.مباني نظري كارآفريني، دوره 72 ساعتي آموزش كارآفريني، مركز رشد واحدهاي فناوري كرمانشاه، تابستان 1385.
10. تعاريف و مفاهيم كسب و كار، دوره 72 ساعتي آموزش كارآفريني، مركز رشد واحهاي فناوري كرمانشاه، تابستان 1385.
11. روش تهيه و تدوين طرح كسب و كار (Business Plan)، دوره 72 ساعتي آموزش كارآفريني، مركز رشد واحهاي فناوري كرمانشاه، تمامي دوره هاي برگزار شده در مركز رشد واحدهاي فناوري كرمانشاه و مركز كارآفريني دانشگاه رازي در سالهاي 1385 تا 1388.
12. مراحل تاسيس و راه اندازي كسب و كار، دوره 72 ساعتي آموزش كارآفريني، مركز رشد واحهاي فناوري كرمانشاه، تمامي دوره هاي برگزار شده در مركز رشد واحدهاي فناوري كرمانشاه و مركز كارآفريني دانشگاه رازي در سالهاي 1385و 1386.
13. مديريت ارتباط با مشتريCRM، دوره يك روزه، بانك صادرات، سرپرستي استان كرمانشاه، پائيز 1385و 1386.
14. مديريت ارتباط با مشتريCRM، دو دوره يك روزه در بانك سپه، سرپرستي استان كرمانشاه، پائيز 1387.
15. خلاقيت براي مديران، همايش آموزشي يك روزه براي مديران و سهامداران صندوق حمايت از بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد 1388.
16.          مهندسي ارزش براي مديران سازمان جهاد كشاورزي تير ماه 1388.
17. مهندسي ارزش در يك دوره 4 ساعته براي اداره كل راه و ترابري استان كرمانشاه، بهار 1388.
18. مهندسي ارزش براي شهرداري­ها در يك دوره 40 ساعته براي شهرداري­هاي استان كرمانشاه، تابستان 1388.
19. اقتصاد مهندسي براي شهرداري­ها در يك دوره 40 ساعته براي شهرداري­هاي استان كرمانشاه، آبان و آذر 1388.
20. نحوه برنامه ريزي و اجراي نمايشگاه­هاي بين المللي، دوره 18 ساعته براي مسئولين روابط عمومي شهرداري­هاي شهرهاي استان كرمانشاه، تير ماه 1389، مجري دوره جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه.
21.     نحوه برنامه­ريزي و اجراي همايش­ها و سمينارهاي ملي و بين المللي، دوره 12 ساعته براي مسئولين روابط عمومي شهرداري­هاي شهرهاي استان كرمانشاه، تير ماه 1389، مجري دوره جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه.
22. نحوه ارتباط با مشتري و مشتري مداري براي كاركنان بانك صنعت و معدن استان كرمانشاه، تابستان 1389.
23. مديريت ارتباط با مشتريCRM، يك دوره يك روزه در بانك صادرات، سرپرستي استان لرستان، پائيز 1390.
24. دوره نيم روزه آموزش ماهيت و فنون خلاقيت، شركت برق منطقه اي غرب، سوم اسفند 1390.
25. دوره 24 ساعتي امنيت اقتصادي براي قضات دادگستري استان كرمانشاه، نيمه اول اسفند 1390.
26. دوره نيم روزه آموزش ماهيت و فنون خلاقيت، شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه، خرداد 1391.
27. دوره 4 ساعته تحليل كسب و كار براي 30 كسب و كار موفق شهر كرمانشاه، مجري دوره شركت بازاريابي پادير ، 21/4/1391، هتل جمشيد كرمانشاه.
28. دوره 4 ساعته تحليل كسب و كار براي 30 كسب و كار موفق شهر كرمانشاه، مجري دوره شركت بازاريابي پادير ، 16/5/1391، هتل پارسيان كرمانشاه.
29.     اصول مذاكره تجاري براي كارشناسان صندوق مهر امام رضا (ع) كشور در تاريخ 4 تير 1392.
 
مسئوليت­هاي پژوهشي:
 1. عضو و رئيس كميته برنامه و توسعه شوراي پژوهش و فناوري استان كرمانشاه (خاتمه يافته).
 2. عضو شوراي پژوهش اجتماعي دانشگاه رازي.
 3. عضو شوراي پژوهشي اداره كل تعاون استان كرمانشاه (خاتمه يافته).
 4. عضو شوراي پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه.
 5. عضو هيات علمي مركز پژوهشي تحقيقات توسعه اقتصادي اجتماعي دانشگاه رازي.
 6. عضو گروه پژوهشي مطالعات زنان دانشگاه رازي.
 7. عضو گروه مطالعه و سياست­گذاري سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه (خاتمه يافته).
 8. عضو گروه پژوهشي مطالعات عراق دانشگاه رازي.
 
مسئوليت­هاي آموزشي:
1.   عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه رازي ( در حال حاضر).
2.   عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه (خاتمه يافته).
3.مدرس دروس متفاوت اقتصادي در مؤسسات متفاوت آموزش عالي استان كرمانشاه، دروس اقتصاد كلان، اقتصاد خرد، اقتصاد مديريت، توسعه اقتصادي، اقتصاد آموزش و پرورش، ماليه عمومي، بخش عمومي، بودجه، نظام­هاي اقتصادي، روش تحقيق، اقتصاد مهندسي، ارزيابي طرح­هاي اقتصادي، تحليل محيط كسب و كار، طراحي و تدوين طرح كسب و كار، تجزيه و تحليل كسب و كار، اقتصاد براي مديران، بازاريابي، كارآفريني و ... در سطوح متفاوت كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري.
 
طرح­هاي تحقيقاتي اجرا شده:
1.بررسي وضعيت و برآورد نياز بخش صنعت(ساخت) استان كرمانشاه به نيروهاي متخصص (سازمان مديريت استان كرمانشاه)، 1377.
2.تهيه برنامه 5 ساله و 10 ساله توسعه دانشگاه رازي در قالب 9 گزارش جدا، به سفارش هيأت رئيسه دانشگاه رازي، 1379، با همكاري ايرج لرستاني و نعمت محمد نژاد.
3.بررسي وضعيت تعاوني­هاي راكد استان كرمانشاه، 1380- كارفرما اداره كل تعاون استان كرمانشاه.
4.سنتز اقتصاد كلان استان در برنامه جامع توسعه استان كرمانشاه، كارفرما سازمان مديريت و برنامه استان، 1379، با همكاري ناصر ساركي و حشمت عزيزي.
5.بهره­وري در كارخانه خانه­سازي استان كرمانشاه- كارفرما كارخانه خانه­سازي كرمانشاه، 1375، با همكاري منوچهر گودرزي.
6.بررسي وضعيت سبد مصرفي خانوارهاي استان كرمانشاه76- 1353، كارفرما، سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان كرمانشاه، با همكاري نعمت محمد نژاد، 1379.
7.برآورد تعداد بيكاران تحصيل كرده دانشگاهي براي سال­هاي 1377و 1378 در استان كرمانشاه، كارفرما جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه، با همكاري نعمت محمدنژاد.
8.بررسي زمينه­هاي نظري و دست آوردهاي تجربي ايجاد خوشه (كريدور)هاي علم و فناوري در جهت دست يابي به اقتصاد دانايي محور، در راستاي تأسيس كريدور علم و فناوري اصفهان ( به منظور اجراي مأموريت هاي ملي و منطقه اي سند ملي و برنامه چهارم توسعه كشور )، همكار اصلي به مجري­گري مصطفي دين محمدي، كارفرما شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، 1384.
9.انجام مطالعه فاز صفر خوشه صنعتي مرغ در استان كرمانشاه، كارفرما شركت مشاوره و توسعه كار آفريني زاگرس، مهر 1386.
10. بررسي وضعيت بازرا داخلي و محلي گچ و پيش بين وضعيت عرضه و تقاضاي آن تا سال 1390، كار فرما شركت ثمين معدن زاگرس، آبان 1386.
11.          طرح اوليه و پيشنهادي خوشهصنعتي مرغ به همراه بخش اول مطالعات پوششي، (نگاهي نو به اقتصاد طيور و مديريت فعاليت­هاي وابسته به آن)، مصوب شوراي اشتغال استان كرمانشاه در آذر 1386
12. ساماندهي برداشت زباله­هاي خانگي و فضولات حيواني روستاهاي قزانچي، دره دراز، كهريز پل كهنه، نوكان، ده پهن و كرناچيدر همسايگي شهر كرمانشاه به سفارش و با تأمين مالي شركت تعاوني 3240 خدمات شهري نظيف، بهمن ماه 1386.
13. تدوين پرسشنامه كشوري نقشه خوشه­هاي صنعتيجهت خوشه صنعتي گردشگري و صنايع دستي استان كرمانشاه، به كارفرمايي و تأمين مالي شركت شهرك­هاي صنعتي استان كرمانشاه، خاتمه يافته و تحويل شده، شهريور ماه 1388.
14.          تدوين و تكميل پرسشنامه كشوري نقشه خوشه­هاي صنعتي براي خوشه صنعتي مرغ در استان كرمانشاه، به كارفرمايي شركت شهرك­هاي صنعتي و خاتمه يافته و تحويل شده، بهمن ماه 1386.
15. بررسي رابطه بين شاخص بهبود تأمين مالي سرمايه­گذاري و رشد اقتصادي در ايران به عنوان طرح داخلي دانشگاه رازي به شماره قرارداد 31067/87 مورخ 15/8/1387، خاتمه يافته.
16. روش­هاي حمايت و تأمين مالي در بخش كشاورزي بر اساس برخي تجارب بين­المللي، با همكاري فوزيه جيهون تبار به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تجهيز منابع براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
17.           ارائه وضع موجود صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه و مقايسه آن با برخي صندوق­هاي استان­هاي ديگر،با همكاري سيمين اكبري و مهرداد حيراني، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تجهيز منابع براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، بهار 1389.
18.   برآورد تابع عرضه محصولات دامي و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه (1379 – 1387)، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفيبه عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
19.   برآورد تابع توليدچغندر قند و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
20.   برآورد تابع توليدجو و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
21.   برآورد تابع توليدنخود آبي و ديم و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
22.           بررسي نوسانات قيمت گوشت مرغ بر اساس يك مدل ARCH و GARCH، تجزيه واريانس و IRF، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
23.   برآورد تابع توليدكلزا و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
24.   برآورد تابع توليدسيب زميني و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
25.   برآورد تابع توليدپياز و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
26.   برآورد تابع توليدحبوبات (ماش، باقلا و لوبيا) و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
27.   برآورد تابع توليددانه­هاي روغني و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
28.   برآورد تابع توليدتخم مرغ و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
29.   برآورد تابع توليدذرت دانه­اي و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
30.   برآورد تابع توليدگندم و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
31.   برآورد تابع توليدعدس و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
32.   برآورد توليدو اشتغال بخش زنان روستايي و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
33.   برآورد تابع توليدنخود (آبي و ديم) و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
34.   برآورد و بررسي منابع و محصولات بخش عشاير و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
35.   برآورد تابع توليدشيلات و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
36.   طرح پيشنهادي مبني بر افزايش سرمايه و تجهيز منابع جديد در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
37.   برآورد تابع توليدميوه جات و مركبات و تحليل عناصر اصلي مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، به عنوان ارائه قسمتي از طرح پژوهشي بررسي روش­هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، براي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه، خرداد ماه 1389.
38.   پروژه آموزش مهارت­هاي پايه جهت ارتقاي وضعيت معيشت و محيط زندگي در سكونتگاه­هاي غير رسمي شهر كرمانشاه. كد پروژه: 1222004، شماره وام بانك جهاني: 4739-IRN، شماره قراداد 009/م­ق/600/88 مورخ 4/5/1388، كارفرما: طرح بهسازي شهري و اصلاحات بخش مسكن، نام مشاور: مهندسين مشاور آمايش و توسعه البرز، تهيه شده در شهريور 1389. (اين گزارش شامل 6 گزارش مستقل است و در قالب يك لوح فشرده دي-وي-دي چند رسانه­اي ارائه شده است).
39.   تجزيه و تحليل و برآورد حلقه­هاي اصلي زنجيره تأمين ابر خوشه صنعتي مرغ و زير خوشه­هاي آن در استان كرمانشاه، موضوع قرارداد بررسي و امكان سنجي خوشه صنعتي مرغ استان كرمانشاه مابين دانشگاه رازي و سازمان جهاد كشاورزي استان در 25/8/1387. با همكاري خانم خديجه جشن پرووكاني (اين گزارش شامل 7 جلد گزارش مستقل است).
40.   ارزيابي اقتصادي 105 پروژه اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي شهر برازجان، موضوع قرارداد في مابين دانشگاه رازي و شركت مهندسين مشاور آمايش و توسعه البرز به شماره 1586-89-17 مورخ 1/4/1389 با همكاري مهرداد حيراني(خاتمه يافته).
41.   تدوين چارچوب و تعريف فرايندهاي تأسيس و اداره اطاق فكر در سازمان نوسازي و بهسازي شهر كرمانشاه موضوع قرارداد شماره 3308/17/101 مورخ 17/7/1389 في مابين دانشگاه رازي و سازمان نوسازي و بهسازي شهر كرمانشاه (خاتمه يافته).
42.   همكاري مستقيم در تهيه طرح آمايش آموزش عالي استان كرمانشاه 1389 به سفارش رياست محترم دانشگاه دكتر خدايي در همكاري با مديريت طرح و برنامه و كارگروه توسعه آموزش عالي استان كرمانشاه.
43.   ارائه راهبردهاي تدريس اثربخش در آموزش كارآفريني در دانشگاه رازي (كد 736) به سفارش و تأمين مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رازي، مجري دكتر كيومرث زرافشاني با همكاري سميره سي محمدي و سهراب دل انگيزان. آذر 1389.
44.   تجزيه و تحليل الگوي سرمايه­گذاري و تعيين گرايش سهم­هاي بخش عمومي و خصوصي در توسعه سرمايه­گذاري كشور، كارفرما وزارت كار و امور اجتماعي در قالب طرح تهيه سند اشتغال كشور، مجري سهراب دل انگيزان و همكار مهدي مرادپور هرسيني. بهمن 1389.
45.   ارزيابي اقتصادي 126 پروژه اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي شهر قدس تهران، شركت مهندسين مشاور آمايش و توسعه البرز با همكاري خديجه جشن پرووكاني(خاتمه يافته).
46.   مطالعه خوشه صنايع پائين دستي پتروشيمي و پلي اتيلن استان كرمانشاه، شركت شهرك­هاي صنعتي استان كرمانشاه، 1392.
47.   بررسي رابطه توسعه مالي و فقر در اقتصاد ايران (1353 تا 1387)، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رازي 1390.
48.   ارزيابي اقتصادي مجتمع خدمات پاركينگي و تجاري حشمت السلطنه شهر كرمانشاه، كارفرما سازمان نوسازي و بهسازي شهر كرمانشاه، شهريور 1391.
49.   ارزيابي اقتصادي احداث ساختمان تجاري – اداري ميلاد در خيابان مدرس شهر كرمانشاه، كارفرما سازمان نوسازي و بهسازي شهر كرمانشاه، شهريور 1391.
50.   تحليل؛ عارضه يابي و مستند سازي فرايند آموزش مسأله محور طرح مهندسان فردا، كارفرما سازمان آموزش فني و حرفه اي كل كشور. زمستان 1391.
51.   بررسي اثرات آموزشهاي مسأله محور بر خلاقيت و هدايت شغلي كارآموزان تحت پوشش برنامه مهندسان فردا.كارفرما سازمان آموزش فني و حرفه اي كل كشور. زمستان 1391.
 
 
 
طرح­هاي كسب و كار(BP)تدوين شده:
1. تهيه طرح كسب و كار شن وماسه شركت مرصاد فراز غرب، كارفرما شركت ثمين معدن غرب، آذر ماه 1386.
2. تهيه طرح كسب و كار ارائه خدمات شهري برداشت زباله و رفت و روب مكانيزه شهر كرمانشاه، كارفرما شركت تعاوني 3240 خدمات شهري نظيف، بهمن 1386.
3. تهيه طرح كسب و كار بانك خون بند ناف شهر كرمانشاه، كارفرما سركار خانم دكتر صاحب ياري، بهمن 1386.
4.تهيه رزومه، چشم انداز و مأموريت براي شركت تعاوني 3240 خدمات شهري نظيف، بهمن 1386.
5.تهيه رزومه، چشم انداز و مأموريت براي شركت خدمات بازرگاني صندوق حمايت از بخش كشاورزي استان كرمانشاه.
6.بررسي و ارزيابي تجاري طرح پيشنهادي توليد تراز اختراعي آقاي عليرضا قنبري به سفارش مركز رشد واحدهاي فناوري كرمانشاه، زمستان 1386.
7.تهيه طرح و برنامه كار ايجاد سوپرماركت صنعتي بخش كشاورزي براي صندوق حمايت از بخش كشاورزي استان كرمانشاه.
8.تهيه طرح و برنامه كار ايجاد سوپرماركت صنعتي بخش ساختمان براي بنياد توسعه كارآفريني و تعاون استان كرمانشاه.
9.   همكاري در تهيه BP پارك علم و فناوري كرمانشاه.
10.         همكاري در تهيه BP پارك علم و فناوري دانشگاه رازي كرمانشاه.
11. تهيه طرح امكان سنجي توليد لوله هاي پلي اتيلن با همكاري نساء نژاد جعفري، بهمن 1389.
12. تهيه طرح امكان سنجي مجتمع توليد رب گوجه فرنگي با ظرفيت 15000 تن، بهمن 1389، بازنگري و تجديد ساختار 1391.
13.        تهيه طرح اوليه توجيهي برج تجاري – تفريحي مرواريد كرمانشاه، بهمن 1389.
 
طرح­هاي تحقيقاتي نظارت شده:
1.بررسي زمينه­هاي متفاوت سرمايه­گذاري خارجي و روش­هاي اجرايي آن در استان كرمانشاه- مجري مهندس نعمت محمد نژاد، كارفرما سازمان مديريت استان (1381).
2.بررسي صادرات كالاهاي غير نفتي- مجري دكتر مجتبي الماسي- كارفرما سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه (1377).
3.معرفي زمينه­هاي تشكيل تعاوني­هاي جديد در اقتصاد استان كرمانشاه، مجري دكتر علي فلاحتي، كارفرما ادراه كل تعاون استان كرمانشاه (1381).
4.زمينه صادرات نخود و محصولات كشاورزي استان كرمانشاه، مجري مهندس هادي الفتي- كارفرما سازمان مديريت استان كرمانشاه (1377).
5.طرح تحقيقاتي ساماندهي و بهبود فرايندهاي اجرايي بازارچه مرزي پرويزخان، كارفرما سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه، (1390)
6.طرح تحقيقاتي برآورد ارزش اقتصادي كار خانگي زنان در خانوارهاي ساكن سكونتگاه­هاي غير رسمي كشور، مجري دكتر سيد صفدر حسيني، كارفرما شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، 1390.
7.پروژه تحقيقاتي تحليل استراتژيك زنجيره ارزش 10 محصول منتخب استان كرمانشاه، مجري دكتر علي فلاحتي، كارفرما شركت شهركهاي صنعتي استان كرمانشاه، 1391.
 
كتاب چاپ شده:
1.اندازه دولت در اقتصاد ( و برخي علل بزرگ شدن آن)، انتشارات طاقبستان، 1381. كرمانشاه.
2.اقتصاد ورزش ، انتشارات دانشگاه رازي ، با همكاري دكتر بهرام يوسفي،1387. كرمانشاه.
3.بازاريابي پارتيزاني براي مشاوران (ترجمه)، انتشارات نورعلم، با همكاري حسين علي سلطاني و سودابه نوري، 1389. تهران.
4.روش­هاي حمايت و تأمين مالي در بخش كشاورزي بر اساس برخي تجارب بين المللي، با همكاري فوزيه جيهون تبار. انتشارات نور علم، تهران 1390.
 
پايان نامه­هاي كارشناسي ارشد راهنمايي و مشاوره دفاع شده:
دانشگاه رازي:
راهنما:
1.بررسي اثرات نامتقارن شوك­هاي پولي بر رشد اقتصادي در ايران، دانشگاه رازي، مهدي رجبي، شهريور 1387.
2.بررسي رابطه بين تورم و رشد اقتصادي (مطالعه موردي اقتصاد ايران 85-1346)، دانشگاه رازي، پرتو پور محموديان، مهر ماه،1387.
3.بررسي و تعيين حد آستانه­اي كسري بودجه و حق الضرب پول بر رشد اقتصادي، دانشگاه رازي، الهه خالويي، بهمن 1388.
4.بررسي زنجيره ارزش صنعت مرغ در استان كرمانشاه (زنجيره تأمين، حلقه هاي مفقوده و پروژه گزاري)، دانشگاه رازي، خديجه جشن پرووگاني، شهريور 1389.
5.بررسي بهره وري كل عوامل توليد در دانشگاه رازي، دانشگاه رازي، آذر رحيمي فر بهمن 1389.
6.بررسي مدل­هاي متفاوت تعيين نرخ ارز، تعيين مدل مناسب براي ايران و اندازه­گيري نرخ ارز براي ايران، دانشگاه رازي، مينو محمدي تيرانداز، بهمن 1389.
7.بررسي اثرات نامتقارن آزادسازي بر رشد اقتصادي (كشور ايران براي سال­هاي 1355 تا 1387) دانشگاه رازي كرمانشاه، دانشجو مريم بهزادي­فر، شهريور 1390.
8.بررسي آثار نامتقارن شوك­هاي توسعه مالي روي رشد اقتصادي در سال­هاي 1355 تا 1387، دانشگاه رازي. دانشجو زهرا دولت ياري، دي ماه 1390.
9.   تخمين تابع توليد و اندازه­گيري بهره­وري عوامل توليد ماهيان گرمابي در مزارع استان كرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشجو علي نجفي قبادي، بهمن 1390.
10.   بررسي اثرات تقارني شوك­هاي سياست مالي دولت بر رشد اقتصادي ايراندوره زماني 1388-1338، دانشگاه رازي، دانشجو اسماعيل خزير، بهمن 1390.
11.   تأثير سياست­هاي پولي بر بيكاري در شرايط نا اطميناني تورمي (كشور ايران 1353 تا 1390)، دانشگاه رازي، دانشجو پرستو اميرياني، اسفند 1391.
12.   بررسي عوامل محيطي و نهادي مؤثر بر ورود به كارآفريني، دانشگاه رازي، دانشجو آرزو فرج زاده، مهر 1392.
13.   بررسي اثرات نامتقارن توسعه مالي بر بيكاري با استفاده از روش رگرسيون چرخشي ماركف، دانشگاه رازي، دانشجو ناصر محمدخاني، اسفند 1391.
14.           ارزيابي اقتصادي و اجتماعي پروژه مونوريل كرمانشاه. دانشگاه رازي. دانشجو ناصر الفتي، اسفند 1391.
15.   تأثير شاخص درك فساد مالي بر رشد اقتصادي. دانشگاه رازي. دانشجو زينب خالوندي ايل زوله، شهريور 1392.
16.           بررسي اثر توسعه مالي، رشد اقتصادي و مصرف انرژي بر آلودگي هوا در ايران. دانشگاه رازي. دانشجو آذر ملكشاهي. مهر 1392.
17.   مدلسازي رفتاري سري زماني شاخصهاي كلان اقتصاد ايران. دانشگاه رازي. دانشجو ندا رنجبر ناميوندي. مهر 1392.
 
 
مشاور:
1.برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي استان ايلام (LES)، دانشگاه رازي، غلام عباس آذر، شهريور 1387.
2.بررسي اقتصادي و تعيين اولويت­هاي سرمايه­گذاري صنعتي در استان كرمانشاه، دانشگاه رازي، تحسين احمديان، اسفند 1386.
3.بررسي درجه توسعه يافتگي استان­هاي غرب كشور طي برنامه­هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي اول تا چهارم، دانشگاه رازي، دانشجو علي فاضلي، بهمن 1390.
4.بررسي رابطه بين دموكراسي و مقوله هاي متمايز آزادي اقتصادي. دانشگاه رازي. دانشجو محمد ماهيدشتي، شهريور 1391.
5.ارزيابي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي در ايران. دانشگاه رازي. دانشجو وحيد صادقي، مهر 1391.
6.بررسي ارتباط بين بحران مالي جهاني و رشد اقتصادي در ايران. دانشگاه رازي. دانشجو آذر ميزايي رشنو، مهر 1392.
7.بررسي متغيرهاي تأثير گذار بر پس انداز ملي و تبيين رابطه آن با سرمايه گذاري (مطالعه موردي ايران). دانشگاه رازي. دانشجو مريم داربيدي، شهريور 1392.
 
ساير دانشگاه­هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:
راهنما:
1.بررسي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري الكترونيكي در بخش هتلداري، دانشگاه مجازي نور طوبي تهران، دانشجو ارسلان كاكايي، شهريور 1391.
 
مشاور:
1.تأثير اقتصادي جايگزيني ارقام 706 و 705 ذرت بجاي رقم نويدبخش ذرت 704 در شهرستان كرمانشاه بخش كوزران، دانشگاه پيام نور كرج، كورش فتاحي، آبان 1388 .
2.بررسي عوامل مؤثر بر ركود تعاوني هاي راكد بخش كشاورزي شهرستان كرمانشاه، دانشگاه پيام نور كرج، اصلان غفاري، شهريور 1389 .
3.تعادل بخشي منابع آب زير زميني با تأكيد بر بهينه سازي الگوي زراعي پايدار (مطالعه موردي دشت ماهيدشت). دانشگاه لرستان. دانشجو مصيب باولي، شهريور 1392.
 
دانشگاه آزاد اسلاميواحد كرمانشاه:
راهنما:
1.بررسي مدل­هاي رياضي بهينه MCDMفازي (مطالعه موردي: بهره وري شركت برق منطقه اي غرب)، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه، رسول متكيايي، شهريور 1388 (راهنما).
2.بررسي عوامل مؤثر بر منابع مالي بانك ملي در شهر كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه، ايرج فيضي، شهريور 1389.
3.بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه­يابي بر مبناي فعاليت ABC در شركت صنايع پتروشيمي استان كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه، ميثم اسماعيلي، بهمن 1389.
4.مطالعه نقش و كاربرد RFID بر كارايي مديريت زنجيره تأمين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، دانشجو رسول ياسمي، بهمن 1390.
5.بررسي و استقرار سيستم مديريت دانش (مدل KM360) با توجه به رويكرد ELECTRONIC CO در عرصه مديريت الكترونيك در شعب بانك ملت استان كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، دانشجو مهدي ماهور، شهريور1391.
6.مطالعه وفاداري به نام تجاري در صنعت بانكداري (مطالعه موردي شعب مركزي بانك خصوصي سينا و بانك خصوصي پاسارگاد شهرستان كرمانشاه)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، دانشجو عفت مبشر، شهريور 1391.
 
مشاور:
1.   بررسي نقش فناوري اطلاعات بر بازاريابي صنايع كوچك مورد كاوي شركت شهرك­هاي صنعتي كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه، فرهاد اكيا، شهريور 1389،(مشاور).
2.   مطالعه­ي توان تبيين ريسك سيستماتيك مبتني بر مدلقيمت­گذاري دارايي­هاي سرمايه­اي كاهشي(D-CAPM)درمقايسه با مدل (CAPM)در شركت­هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه، مهناز صيادي، بهمن 1389.
3.   طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره جهت كارانه شعب بانك تجارت شهر كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه، دانشجو عباس حاتمي، شهريور 1389.
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك:
راهنما:
1.بررسي اثرات نامتقارن تكانه هاي پولي بر بيكاري در اقتصاد ايران در طول دوره (1353 تا 1386)، دانشگاه آزاد اسلامي اراك، دانشجو رضا مرادي، شهريور 1390.
2.بررسي ظرفيت اشتغال زايي صنعت نانو در ايران، دانشجو كاوه قاسمي، شهريور 1390.
3.بررسي رابطه بين بخش حمل و نقل و رشد اقتصادي در ايران 1353 تا 1387، دانشجو اميد همتي، بهمن 1389.
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر اصفهان:
راهنما:
1.   تحليل تأثير هزينه­هاي عمراني دولت بر بهره­وري نيروي كار بخش­هاي اقتصادي كشور بين سال­هاي 1353 تا 1387، دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر اصفهان، دانشجو طيبه آذرمي، بهمن 1390.
 
مركز آموزش مديريت صنعتي:
راهنما:
1.اولويت بندي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي استان كرمانشاه بر اساس شاخص هاي سودآوري و اشتغالپذيري، مركز آموزش مديريت صنعتي واحد كرمانشاه، دانشجو فرمان صفري، اسفند 1390.
 
2.برخي شناسه­هاي اصلي فرهنگي اقتصادي، با نگاه موردي به استان كرمانشاه: در دو شماره مجله تازه­هاي اقتصاد، مهر و آبان 1376.
3.تحليلي بر جريان معكوس سرمايه بين كشورهاي فقير و غني؛ مجله علمي و پژوهشي جستارهاي اقتصادي، با همكاري دكتر رحيم دلالي اصفهاني، سال اول شماره دوم، ص 68-87 ، نيمه دوم 1383.
4.خوشه هاي علم و فناوري، به سوي يك نظريه عمومي؛ مجله رشد فناوري، فصلنامه تخصصي پارك­ها و مراكز رشد، سال دوم، شماره پنج، ص 16 29، زمستان 1384.
5.بررسي جايگاه خوشه­هاي صنعتي در كسب مزيت رقابتي و توان صادراتي (مورد صنعت نساجي پوشاك چين) ، ماهنامه تعاون، شماره­هاي 183 و 184، آذر ماه و دي ماه 1385.
6.ارائه يك مدل رياضي براي تخصيص بودجه پژوهشي بين دانشگاه­هاي كشور، با همكاري مهندس نعمت محمدنژاد و دكتر اسمائيل ابونوري، مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان، سال ششم، شماره 18، ص -31، تابستان 1386.
7.رهيافتي بر سياست­گذاري تعاون­هاي توليدي، ماهنامه تعاون، شماره 181 (پياپي 270)، مهر 1385، ص 20-30 .
8.ارائه يك مدل معادلات تفاضلي براي بررسي دورهاي تجاري " مورد كاوي تجربي اقتصاد ايران (83-1353)" با همكاري رحيم دلالي اصفهاني، هوشنگ شجري و محسن رناني، مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، پائيز 1386، شماره 80.، صص48-19.
9.بررسي آثار تغيير فروض در مدل انتظارات و خنثايي پول لوكاس، با همكاري رحيم دلالي اصفهاني، هوشنگ شجري و محسن رناني، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (علمي - پژوهشي)، چاپ شده در شماره اول، سال هشتم، بهار 1387، صص 57 91.
10.          شرح و بسطي بر مقدمه انتظارات و خنثايي پول، با همكاري رحيم دلالي اصفهاني، هوشنگ شجري و محسن رناني، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، شماره 3 پياپي 31، پائيز 1387.
11.تعيين عوامل مؤثر بر جذب سرمايه در تعاوني­هاي صنعتي استان كرمانشاه، با همكاري آرزو باباجاني، سيد محمود حسيني، كيومرث سهيلي، نشريه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعاون، سال بيستم، شماره 204 و 205/ تير و مرداد ماه 1388.
12.برآورد تابع عرضه و تقاضاي شيلات در استان كرمانشاه، با همكاري مهدي مرادپور و زهرا نجفي، مجله علمي پژوهشي شيلات (مصوب دانشگاه آزاد اسلامي)، دوره پنجم شماره دوم (تابستان 1390).
13.تعيين حد آستانه اي سهم حق الضرب پول ازGDP با در نظر گرفتن تأثير آن بر رشد اقتصادي "مورد كاوي تجربي ايران 1345 تا 1386)، با همكاري دكتر كيومرث سهيلي و خانم الهه خالويي، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش­هاي اقتصادي، سال يازدهم، شماره اول، صفحه 119-149، بهار1390.
14.مقايسه اقتصادي روش استاندارد متد با روش ساده شده E.Jurdo جهت اندازه گيري آلكيل بنزن سولفات خطي در فاضلاب شهري، مجله علمي و پژوهشي سلامت و محيط، ارگان انجمن علمي بهداشت محيط ايران، با همكاري مقداد پير صاحب و راضيه خاموطيان. دوره چهارم، شماره دوم، تابستان 1390، صفحات 245 تا 254.
15.تأثير آموزش كارآفريني بر رفتار كار آفرينانه دانشجويان دانشگاه پيام نور كرمانشاه: رويكرد مدلسازي معادله ساختاري. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 57، 1389، صص 85 105، در همكاري با شهرزاد باراني، كيومرث زرافشاني و سيده مريم حسيني لرگاني.
16.برآورد تأثير نرخ هاي متفاوت تورم بر نرخ رشد اقتصادي و تعيين حد آستانه اي نرخ تورم در ايران در قالب مدل هاي غيرخطي، با همكاري كيومرث سهيلي و پرتو پورمحموديان، مجله علمي پژوهشي اقتصاد كلان، پژوهشنامه سابق علوم اقتصادي دانشگاه مازندران، سال هشتم، شماره 16. نيمه دوم 1392. صفحات 121 تا 140.
17.بررسي عدم تقارن در تأثير تكانه­هاي پولي بر رشد اقتصادي در ايران از نگاه كينزي­هاي جديد، با همكاري دكتر علي فلاحتي و مهدي رجبي، فصلنامه پژوهش­هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره سوم، تابستان 1390، صفحات 135 تا 165.
18.بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر رضايت ارباب رجوع از سازمان­هاي دولتي، نشريه علمي– پژوهشي چشم انداز مديريت دولتي، دانشگاه شهيد بهشتي، در همكاري با يوسف محمدي فر، نعمت الله موسي پور و محمد احمدي، سال دوم ، شماره هفتم ، پاييز 1390، صفحات 119 تا 133.
19.مطالعه اثرات شوك­هاي سياست مالي بر رشد اقتصادي ايران؛ دوره زماني 1338 تا 1388. با همكاري اسماعيل خزير، فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد اقتصادي، سال اول شماره سوم، زمستان 1391، صفحه 37 تا 69.
20.بررسي رابطه بين فقر و توسعه مالي در اقتصاد ايران طي دوره زماني 1352 تا 1386، با همكاري فرهاد سنجري، فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش­هاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 1392، صفحات 65 تا 89.
21.مزايا و معايب رويكرد يادگيري مسأله محور در مقايسه با برنامه هاي درسي سنتي از ديدگاه مربيان مراكز فني و حرفه اي استان كرمانشاه. با همكاري مرجان سپه پناه و محمد مسعود فرشاديان. فصلنامه مهارت آموزي (علمي ترويجي). سال اول. شماره چهارم. تابستان 1392. صفحات 57 تا 73.
22.بررسي اثر ريزگرد بر ميزان بستري و مرگ و مير بيماران قلبي و تنفسي (مطالعه موردي شهر كرمانشاه، شش ماهه اول سالهاي 1389-1390)، با همكاري زينب جعفري مطلق. مجله سلامت و محيط. فصلنامه علمي پژوهش انجمن علمي بهداشت محيط ايران. دوره ششم. شماره اول. بهار 1392. صفحات 65 تا 76.
23.تأثير سياستهاي پولي بر بيكاري در شرايط نا اطميناني تورم، مورد كاوي تجربي ايران 1353-90. با همكاري محمد شريف كريمي و پرستو اميرياني. فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش­هاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)، مستند به پذيرش شماره 1131/54/ت مورخ 8/8/92 سردبير محترم مجله جناب دكتر يدالله دادگر.
24.بررسي اثر شاخص دانش بنياني اقتصاد بر رابطه درك فساد مالي و رشد (رهيافت داده هاي تابلويي پويا). با همكاري محمد شريف كريمي و زينب خالوندي ايل زوله. فصلنامه پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي (علمي پژوهشي). مستند به پذيرش شماره 23609/1/1001 مورخ 30/12/92 دكتر هادي غفاري مدير مسئول محترم مجله.
 
 
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر جهان:
مجلات ISI:
2.      Investigation of economical characteristics of informal waste recycling, Case study of Kermanshah city in IRAN, Archives Des Science, Vol 65, No. 9; Sep 2012. Pp: 92 – 109.
 
ساير مجلات معتبر:
2.      Multi Criteria Decision Making (MCDM) Models In Fuzzy And Non Fuzzy Environments, 2011 International Conference on Management Science and e-Business Engineering(ICMSBE 2011), Sohrab Delangizan , Reza Hashemi and Rasoul Motakiaee, ECONOMETRICS: SINGLE EQUATION MODELS eJOURNAL, Vol. 4, No. 11: Feb 7, 2011
4.      Export-led Growth in Iranian Economy. Sohrab Delangizan, Farhad Sanjari and Mohammad Rahimi. Elixir Economics 63 (2013) 18379-18383.
5.       The Factors Influencing Foreign Brands Intention Purchase Compared to Domestic Brands (Samsung & Snowa Household Appliances in Kermanshah City, Iran). Maryam Nazarinia, Sohrab Delangizan, Babak Jamshedynavid. Advances in Environmental Biology, 8(2) February 2014, Pages: 478-484.
6.       The Determinants of Factors influencing Demand of Health Services in Iran.  Mohammad Sharif Karimi, Sohrab Delangizan.   Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 Issue 8, August 2014, ISSN 2278-0637, pp. 88-98
 
مقالات ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همايش­هاي خارجي:
 
مقالات پذيرفته شده در همايش­هاي معتبر جهاني جهت ارائه:
 
1.      Multi Criteria Decision Making (MCDM) Models In Fuzzy And Non Fuzzy Environments, 2011 International Conference on Management Science and e-Business Engineering(ICMSBE 2011), Sohrab Delangizan , Reza Hashemi and Rasoul Motakiaee, 1st-3rd,May 2011 Jeju Island, South Korea, http://icmsbe.ieee-conference.org/.
 
 
 
مقالات ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همايش­هاي داخلي:
2.بررسي وضعيت سبد مصرفي و توزيع درآمد استان خوزستان؛ همايش بررسي استعدادهاي اقتصادي- بازرگاني استان خوزستان، وزارت بازرگاني، 1377.
3.بررسي وضعيت سبد مصرفي و توزيع درآمد استان سيستان و بلوچستان، همايش بررسي استعداد هاي اقتصادي- بازرگاني استان سيستان و بلوچستان، وزارت بازرگاني، 1378.
4.توسعه اجتماعي ناحيه سنقر، هرسين و كرمانشاه، بر اساس شاخصهاي انتخابي، همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه، كرمانشاه، 1380.
5.برخي شناسه هاي اصلي فرهنگ اقتصادي، همايش بررسي شاخصهاي فرهنگي استان كرمانشاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376.
6.ارائه يك مدل در خصوص مهاجرت و بازگشت، همايش بررسي پيامدهاي فرهنگي جابجايي جمعيت در استان كرمانشاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377.
7.چالش­ها و اميدهاي فراروي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور؛ همايش بزرگداشت هفته پژوهش سازمان ايرانگردي و جهانگردي، 1382.
8.نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول، اولين همايش جهاني شدن اقتصاد، دانشگاه رازي، 1383.
9.منابع نفت و گاز درياي خزر (يك برداشت انتقادي)؛ اولين همايش تخصصي اقتصاد و منابع طبيعي، دانشگاه اصفهان، 1383.
10. توزيع جغرافيايي تورم و بيكاري در ايران، ارائه و چاپ در مجموعه مقالات همايش گراميداشت هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، 21 تا 27 آذرماه 1383، اصفهان ، دانشگاه اصفهان.
11. سيستم ابداعات ملي و منطقه اي و نقش دولت ، دانشگاه و صنعت در توسعه آن، ارائه و چاپ در مجموعه مقالات همايش هشتمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، 25 تا 27 آذر ماه 1383، تهران شركت ملي صنايع پتروشيمي.
12. رهيافتي بر سياستگذاري تعاوني هاي توليد " مطالعه موردي استان كرمانشاه"، ارائه و چاپ در مجموعه مقالات كنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه يزد، 14 و 15 ارديبهشت ما 1384، با همكاري وزارت تعاون و دانشگاه يزد.
13. بررسي تحليلي تحولات فرهنگ مصرف غير خوراكي استان كرمانشاه در مقايسه با كل كشور در دوره 1351 تا 1381، با همكاري آقايان دكتر رحيم دلال اصفهاني، دكتر مجيد سامتي، و مهندس نعمت محمد نژاد، ارائه و چاپ در مجموعه مقالات همايش : كرمانشاه ، گهواره تمدن ديروز، امروز، فردا. 17 و 18 ارديبهشت ماه 1384.
14. بررسي آثار خوشه بندي فضايي صنايع دانش محور در رشد و توسعه فناوري، با همكاري آقايان مصطفي دين محمدي و زين العابدين صادقي، مقاله برتر دومين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور، ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همايش مذكور، 9 و 10 خرداد ماه 1384 ، دانشگاه تربيت مدرس تهران.
15.        جهان در حال تحول و باز نگري نقش دانشگاهها در بازار كار، با همكاري آقايان روح الله شهنازي و مصطفي دين محمدي، چاپ شده در مجموعه مقالات دومين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور، 9 و 10 خرداد ماه 1384 ، دانشگاه تربيت مدرس تهران.
16.        بررسي جايگاه خوشه هاي صنعتي در كسب مزيت رقابتي و توان صادراتي (مورد صنعت نساجي پوشاك چين) ، ارائه و چاپ در مجموعه مقالات يازدهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي كشور ، تبريز 6 تا 8 مهرماه 1384.
17. خوشه هاي فناوري نمادي فراتر از پاركهاي فناوري، با همكاري آقاي مصطفي دين محمدي و خانم سميرا فرشاديان، نهمين كنگره سراسري همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، 22 الي 24 آذر 1384، تهران، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
18. ساختار، زيرساخت و ملزومات توسعه فناوري در ايران، با همكاري مهندس نعمت محمد نژاد،، نهمين كنگره سراسري همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، 22 الي 24 آذر 1384، تهران، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
19. مطالعه اقتصادي زيرساختهاي زيست گردشگري (اكوتوريزمي) استان مازندران، با همكاري دكتر رحمان خوش اخلاق و مهندس هادي غريب، هشتمين هفته پژوهش دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان 22 تا 27 آذر ماه 1384، اصفهان.
20. ارزشيابي آب در بخش صنعت در حوزه آبريز زاينده رود، با همكاري دكتر رحمان خوش اخلاق و مهندس هادي غريب، هشتمين هفته پژوهش دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان 22 تا 27 آذر ماه 1384، اصفهان.
21.        خوشه هاي صنعتي و فناوري: الگويي قابل تعميم براي بخش تعاون، همايش تحقيقاتي تعاون و توسعه، 23 اسفند 1384، كرمانشاه، سالن همايشهاي اداره كل تعاون استان كرمانشاه، كرمانشاه.
22. ضرورت تاسيس پارك فناوري دانشگاه رازي، سمينار نيم روزي براي معرفي زمينه هاي تشكيل پارك فناوري در دانشگاه رازي، هشتم خرداد 1386، سالن برگزاري جلسات حوزه مديريت دانشگاه رازي.
23. ارائه يك مدل رياضي براي اصلاح تخصيص بودجه" در سازمان­هايي كه واحدهاي مستقل مشابه در كشور دارند"، با همكاري مهندس نعمت محمد نژاد، دومين كنفرانس بين­المللي بودجه­ريزي عملياتي، 17 و 18 ارديبهشت 1387، تهران.
24.    ارتباطات، زنجيره­هاي ارزش و ارزش­آفريني، اولين همايش ارتباطات و توسعه، 28 ارديبهشت 1387، سالن اجتماعات نفت و گاز كرمانشاه.
25.        طرح اوليه و پيش­نهادي خوشهصنعتي مرغ در استان كهگيلويه و بوير احمد(نگاهي نو به اقتصاد طيور و مديريت فعاليت­هاي وابسته به آن)، همايش شناخت توانمندي­ها و زمينه­هاي جذب سرمايه گذاري در استان كهگيلويه وبويراحمد، 8 و 9 آبان 1387، ياسوج.
26. خوشه تعاوني گلخانه: رويكردي نو در راستاي اشتغال فاغ التحصيلان دانشكده­هاي كشاورزي، با همكاري دكتر عبدالحميد پاپ زن، همايش ملي تعاون و كارآفريني 24 و 25 مهرماه 1387، تهران.
27. چالشهاي فراروي دانشگاه­هاي ايران در مواجهه با هزاره جديد، با همكاري دكتر محمد مهدي خدايي، كنگره سراسري اقتدار علمي اقتدار ملي، بهمن ماه 1387، تهران.
28. بررسي تحليلي زنجيره ارزش محصول ذرت در استان كرمانشاه با تمركز بر حلقه مفقوده توليد بذر، با همكاري دانيال كهريزي و سعيد شيخه پور، اولين همايش توسعه روستايي، دانشگاه رازي، ارديبهشت 1388.
29. تأثير اقتصادي جايگزيني ارقام 706 و 705 ذرت بجاي رقم نويدبخش 704 (مطالعه موردي: بخش كوزران-شهرستان كرمانشاه)، با همكاري غلامرضا ياوري و كورش فتاحي، همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي، 4 و 5 آذر ماه 1388، دانشگاه رازي.
30. ضرورت تجاري سازي ريزازديادي گياهي به منظور افزايش بهره­وري و توسعه كارآفريني، با همكاري دانيال كهريزي، همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي، 4 و 5 آذر ماه 1388، دانشگاه رازي.
31. بررسي رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي در اقتصاد، همايش حسابداري و مديريت مالي، دانشگاه اصفهان، بهمن ماه 1388.
32.    بررسي رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي در اقتصاد اسلامي، موردكاوي ايران (1353 تا 1385)، با همكاري خديجه جشن پروكاني، مجموعه مقالات ششمين همايش دوسالانه بين المللي اقتصاد اسلامي، توسعه با رويكرد اقتصاد اسلامي، مهر ماه 1388، دانشگاه تربيت مدرس، صفحات 137 تا 168.
33. آثار خارجي مثبت و منفي اقتصادي فناوري نانو در محيط زيست، دومين همايش ملي انرژي، سوخت و محيط زيست، دانشگاه صنعتي كرمانشاه، ارديبهشت 1389، كرمانشاه.
34.     بررسي اثرات تكانه­هاي تجارت خارجي بر رشد اقتصادي، ( مورد كاوي جهان در سالهاي 1986 تا 2010)، با همكاري خانم مريم بهزادي فر، همايش يك روزه برگزاري هفته پژوهش در دانشگاه رازي، 27/9/1389.مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، دانشكده علوم اجتماعي، صص 8 11.
35. اولويت بندي عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از مدل MCDMفازي غير فازي (مطالعه موردي شركت برق منطقه اي غرب). با همكاري رضا هاشمي و رسول متكيايي. هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت، تهران، 27 لغايت 29 آذر 1389. چاپ شده در مجموعه مقالات پژوهشي همايش (جلد اول)، صفحات 218 تا 232.
36. سرمايه اجتماعي و خوشه هاي صنعتي و فناوري، مجموعه مقالات همايش ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي، دانشگاه سمنان، پنجم اسفند 1388. صفحات 497 تا 519.چاپ در مجموعه مقالات منتشر شده در 1390.
37. بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC، با همكاري مهرداد قنبري و ميثم اسماعيلي، مجموعه مقالات اولين همايش ملي رويكردهاي نوين حسابداري دولتي، 14 و 15 ارديبهشت 1390، مازندران، آمل، صفحات 94 تا 95.
38. تحليل تأثير هزينه­هاي عمراني دولت بر بهره­وري نيروي كار در بخش­هاي اقتصادي كشور ايران بين سال­هاي 1353 تا 1387، چاپ در مجموعه مقالات اولين همايش گذار اقتصادي و توسعه پايدار، 21 آذر ماه 1390، دانشگاه اصفهان. با همكاري سركار خانم طيبه آذرمي.
39. نقش پژوهش و فناوري در برنامه­هاي آمايش و توسعه دانشگاه­هاي استاني، ارائه و چاپ در در اولين همايش گذار اقتصادي و توسعه پايدار، 21 آذر ماه 1390، دانشگاه اصفهان.
40. استخراج زنجيره كسب و كار بازيافت غير رسمي شهر كرمانشاه، مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 20 تا 23 آذر 1390. صفحات 1024 تا 1027.
41. بررسي تأثير شوك­هاي عمق مالي بر رشد اقتصادي در ايران، با همكاري خانم زهرا دولتياري، مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 20 تا 23 آذر 1390. صفحات 1030 تا 1033.
42. بررسي رابطه بين هزينه هاي مصرفي سرانه و توسعه­ي مالي در ايران، با همكاري فرهاد سنجري، مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 20 تا 23 آذر 1390. صفحات 1033 تا 1037.
43. بررسي نوسانات قيمت گوشت مرغ بر اساس يك مدل ARCH و GARCH، تجزيه واريانس و IRF. با همكاري مهدي مرادپور، مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 20 تا 23 آذر 1390. صفحات 1037 تا 1040.
44. برآورد تابع توليد ماهيان گرمابي در مزارع استان كرمانشاه، با همكاري مجتبي الماسي و علي نجفي قبادي، مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 20 تا 23 آذر 1390. صفحات 1040 تا 1044.
45. بررسي نقش فناوري اطلاعات بر بازاريابي صنايع كوچك شهركهاي صنعتي كرمانشاه و مشكلات آن، در همكاري با كيومرث سهيلي و فرهاد اكيا، مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 20 تا 23 آذر 1390. صفحات 1065 تا 1069.
46. بررسي مقايسه­اي درجه توسعه يافتگي استان­هاي غرب كشور طي برنامه­هاي اقتصادي اجتماعي اول تا چهارم توسعه، در همكاري با علي فاضلي و مجتبي الماسي، مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 20 تا 23 آذر 1390. صفحات 1079 تا 1082.
47. برآورد انحراف در نرخ ارز اسمي بنيادي تعادلي اساسي ريال در مقابل دلار آمريكا، در همكاري با مينو محمدي تيراندازه و كيومرث سهيلي، مجموعه مقالات همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 20 تا 23 آذر 1390. صفحات 1133 تا 1136.
48. برآورد الگوي توليد نخود و عدس و بررسي عوامل مؤثر بر آن در استان كرمانشاه، چهارمين همايش ملي حبوبات ايران، با همكاري مهدي مرادپور، ارائه به صورت پوستر، 19 و 20 بهمن 1390، اراك، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي.
49. بررسي ماهيت پسماندها و امكان سنجي اقتصادي تأسيس كارخانه كمپوست جهت پسماندهاي جامد شهر كامياران، با همكاري تارخ خدادادي، ارائه به صورت پوستر در اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند، 2 و 3 ارديبهشت 1391، مشهد مقدس.
50. بررسي مقايسه اقتصادي دو روش بازيافت و دفن بهداشتي پسماند شهري كنگاور، با همكاري مجتبي محمودي، ارائه به صورت سخنراني در چهارمين كنفرانس مديريت و برنامه ريزي شهري، دانشگاه فردوسي مشهد، 20 و 21 ارديبهشت 1391.
51. بررسي رابطه نرخ تورم با سود تقسيمي هر سهم و نسبت پرداخت سود سهام، با همكاري رزوان رضاوندي، اولين همايش ملي حسابداري و مديريت، 27 و 28 ارديبهشت 1391، ارائه به صورت پوستر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور، مازندران.
52. تعيين حرفه­ها و مهارت­هاي داراي تقاضاي حوزه اصناف در شهر كرمانشاه، با همكاري محمد مسعود فرشاديان، اولين همايش ملي خانواده و مهارت­هاي زندگي، ارديبهشت 1391، ارائه به صورت پوستر در دانشگاه رازي كرمانشاه.
53. رابطه متقابل عدم امنيت و عدم اشتغال: بررسي رابطه متقابل نرخ بيكاري و چهار نوع جرم عمومي "سرقت"،" قتل عمد"، "ضرب و جرح"،" اجبار و اكراه" در استان­هاي كشور براي دوره زماني 1386 تا 1388، اولين همايش ملي «اشتغال، نظم و امنيت»، (ارائه به صورت سخنراني و انتخاب به عنوان مقاله برتر)، 3 و 4 خرداد 1391، دانشگاه گيلان، رشت.
54. بررسي تأثير رشد بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادي در ايران (87-1355)، با همكاري اميد همتي، دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي، 9 و 10 خرداد 1391، ارائه به صورت سخنراني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج.
 
 
مقالات چاپ شده در نشريات محلي و روزنامه­هاي ملي:
1.   نگاهي به عملكرد بانك­هاي استان كرمانشاه، همشهري، 1381.
2.   نگاهي به عملكرد بانك­هاي استان كرمانشاه، هفته نامه بيستون، 1381.
3.   چرا با دانشگاه آزاد اين همه بي مهري مي­شود، همشهري، تير ماه، 1376.
4.   نان آور خانه. بحثي در باب كار كودكان. نشريه آواي كرمانشاه، 1375.
5.توزيع جغرافيايي تورم و بيكاري در ايران، نشريه محلي ارگان حزب توسعه استان كرمانشاه، 1384.
6.   بررسي وضعيت بازار كار استان كرمانشاه، نشريه كرمانشاه 1400، 1381.
7.ما در كرمانشاه برنامه ريزي نداريم، مصاحبه با هفته نامه صداي آزادي. مرداد 1386.
8.اگر استاندار بودم. بحثي در باب اقتصاد و مديريت منطقه اي، ادامه دار از ابتداي مرداد 1386 تا 1387.
9.تحليلي بر بحران مالي جهان و اثرات آن بر اقتصاد ايران، ايسنا خبر گزاري دانشجويان ايران، و هفته نامه صداي آزادي 15/8/1387.
10.   نقش سرمايه اجتماعي در بهبود فضاي كسب و كار، ويژه نامه روزنامه دنياي اقتصاد در استان كرمانشاه، هفته آخر بهمن 1390.
11.   مزيت­ها و محدوديت­هاي صادراتي استان كرمانشاه، گفتگوي تفصيلي با تهران امروز، روزنامه تهران امروز، 8 تير 1392.
 

Sohrab Delangizan

Department of Economic
Faculty Human science
Razi University

Address: Department of Economic, Razi University, Shaheed-Beheshti Avenue, Kermanshah, IRAN.
Tel:+98(831)8359036-8 ,+989183332943
Fax:+98(831)8355770

Emails: (=AT)

delangizan razi.ac.ir
sohrabdelangizangmail.com


Homepage:http://www.razi.ac.ir/delangizan
http://Delangizan.com


 • M.A. In Economics, Mazandaran University, 1992.


 • P.H.D. Candidate, Isfehan University, 2002 - Now


Domestic Governmental Projects:

 • 1- Development Program of Razi University, 2001.

 • 2- Condition survey and needs of Kermanshah Province Industrials to specialist workers, 1998. \

 • 3- Macroeconomics synthesis of total Programming of Kermanshah Province, 1998.

 • 4- The Theoretical survey and empirical outcomes in Science and Technological Clustering for Isfehan Science and technology Corridor, 2005.

 • 5- Estimation of Unemployment rate in graduates for 1998 and 1999, in Kermanshah Province, 1999.

 • 6- The Analytic Survey of Variation of Inedible Consuming Habit in Kermanshah Province in Comparison With All Province of Iran (1972- 1997), 1998.

 • 7- A Study of Failure Causes in Cooperative Society of Kermanshah Province, 2002.


Book:

 • - Government Size in Economy, Taghe-Bostan L.T.D. Publishers, Kermanshah, 2002.

 • - Industrials Clusters, Science and Technological Clusters, Razi University, under Publish, 2007.

 • - Sport Economics, Razi University, under Publish, 2007.


Presented Papers in Domestic Conferences:

 • Situation study of industrial sector of Kermanshah Province, 1996. Presented and Printed in Proceedings of Conference of Economical-Commercial liabilities of Kermanshah Province, Kermanshah, 1996.

 • The Analytic Survey of Consumption Basket and Income Distribution for Khoozestan province, Presented and Printed in Proceedings of Conference of Economical-Commercial liabilities of Khoozestan province, Khoozestan, 1998.

 • The Analytic Survey of Consumption Basket and Income Distribution for Systan-va-Balouchestan province, Presented and Printed in Proceedings of Conference of Economical-Commercial liabilities of Systan-va-Balouchestan province, Systan-va-Balouchestan, 1999.

 • Some Important Indexation of Economic Culture, Presented and Printed in Proceedings of the Conference of Cultural Indexes for Kermanshah Province, Kermanshah 1977.

 • The Rule of Universities in Changing World, Presented and Printed in Proceedings of The First Conference of Globalization in Razi University, Kermanshah, 2004.

 • A Critical View to Caspian Oil and Gas Resources, Presented and Printed in Proceedings of The first Specification Conference of Economic and Natural Resources, University of Isfehan, Isfehan, 2004.

 • The Geographical Distribution of Inflation and Unemployment in IRAN, Presented in Isfehan University Research Week, Isfehan, 2004.

 • National and Regional Innovation System and Rule of Government, Universities and Industries, Presented and Printed in Proceedings of 8th Congress Cooperation of Government, Universities and Industries for National Development, Tehran,2004.

 • The Critical View to Production Cooperative's Society Policies " The Kermanshah Province Case Study", Presented and Printed in Proceedings of The Conference of Cooperation, Employment and Development, Yazd University, Yazd, 2005.

 • The Analytic Survey of Variation of Inedible Consuming Habit in Kermanshah Province in Comparison With All Province of Iran (1972-2002), Presented and Printed in Proceedings of Conference of The Kermanshah, Cradle of Civilization, Kermanshah ,2005.

 • The Survey of Spatial Clustering Impacts of Knowledge Based Industries in Technical Growth and Progress, The selected Paper, Presented and Printed in Proceedings in 2nd Conference of Employment and Tertiary Education system, Tarbiate-Modares University, Tehran, 2005.

 • The Changing World and Revising of University Rules in Labor Market, Presented and Printed in Proceedings of 2nd Conference of Employment and Tertiary Education system, Tarbiate-Modares University, Tehran, 2005.

 • The Survey of Industries Clusters Position in to Earning Competition Advantages and Export Power (The Case Study of Weaving Industries in China), Presented and Printed in Proceedings of 11th Conference of IRAN No oil Exports, Tabriz, 2005.

 • The Technological Clusters, Upper than Technological Parks; Presented and Printed in Proceedings of 9th Congress Cooperation of Government, Universities and Industries for National Development, Tehran, 2005.

 • Structures, Infrastructures and Inseparable Supplies of technical Progress in IRAN, Presented and Printed in Proceedings of 9th Congress Cooperation of Government, Universities and Industries for National Development, Tehran,2005.


Presented Papers in Domestic Scientific Journals:

 • Survey of four Important Macroeconomics Indexes in IRAN for Period 1980 - 1993, Tazehhaye-Eghtesad (Economics News), Jul 1997.

 • Some Important Indexation of Economic Culture, The Case Study of Kermanshah City; Tazehhaye-Eghtesad (Economics News), Sept & oct 1997.

 • An Analysis of Reverse Capital Flow Among Rich and Poor Countries (A Critical Review of R. E. Lucas Paper), Economic Essays, vol.1 - N0.2 , The Reaserch Institute of Hawzeh & University, 2005.

 • The Survey of Industries Clusters Position in to Earning Competition Advantages and Export Power (The Case Study of Weaving Industries in China), Taavon Magazine, Vol 232-233, 2006.

 • A Presentation of Mathematical Model for Allocation Research Budgets between Universities with using DELFY Method. Faculty of Humanities Magazine, Semnan University, Summer 2007.

 • Technological and Scince Clusters, As Like a General Theorem, Roshd -e- Fanavari, Journal of Science and Technology Parks and Incubators, No. 5, Vol 2, Winter 2006.


Last Modified: 10 July, 2012

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)