سوابق تحصلي:

-كارشناس علوم سياسي از دانشگاه شهيد بهشتي- سال 1372
-كارشناس ارشد روابط بين الملل از دانشگاه تهران - سال 1375
-دكتراي روايط بين الملل از دانشگاه تهران - سال 1380

 

 علايق تخصصي وپژوهشي:

 

 سوابق آموزشي:

 - تدريس دروس مختلف علوم سياسي در دانشگاه رازي از 1380 تا كنون در مقاطع كارشناسي –كارشناسي ارشد و دكتري
 
- تدريس دروس نظريه هاي روابط بين الملل و نظريه هاي توسعه در دانشگاه هاي كرمانشاه و ساير مراكز آموزشي

 

 

سوابق اجرايي:

 _ مدير گروه علوم سياسي دانشگاه رازي ( سال 1382 تا 1384 )

-عضو كارگروه بررسي توانايي علمي گروه علوم سياسي دردانشكده علوم اجتماعي دو دوره دوساله از 1390 كه ادامه دارد.

-مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر به مدت چهار سال.

-عضو كميته منتخب دانشكده جهت ارزيابي هاي استخدامي و ارتقاء

-عضو شوراي دبيران مجله فرهنگ كرمانشاه 1392 –ادامه دارد

-عضو شوراي علمي گروه پژهشي عراق

- سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداري كرمانشاه

- عضو كارگروه پژوهش و فناوري استان كرمانشاه


 كتابها:

 اقتصاد سياسي جامعه مدني . نشر سفير، سال 1378 ( ترجمه ) .
-  تضاد در روابط بين الملل . انتشارات وزارت خارجه،سال 1379( ترجمه ) .
- تكنولوژي و سياست دفاعي . انتشارات دانشگاه امام حسين(ع ) ، سال 1378 .  ( همكاري )
- سياست جهاني( دوجلد)ُ . انتشارات مركز مطالعات جهاني شدن ، سال1391   ( ترجمه)
 مقالات:


-  " گفتمان پست مدرنيسم و انقلاب اسلامي ايران : باز خواني و ساختار شكني الگوي توسعه مدرن " . فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي ، سال هشتم ، زمستان 1390 ، شماره 27 ( علمي – پژوهشي ) .
- " ارتباطات بين الملل : انقلاب اطلاعات و تحول مفهوم امنيت " . فصلنامه رسانه ، بهار 1379 ، شماره 41 ( علمي  - ترويجي  معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) .
- "ارتباطات بين الملل : انقلاب اطلاعات و تحول مفهوم دولت  " . فصل نامه رسانه ، تابستان 1379، شماره 42 ( علمي – ترويجي معاونت اطلاعاتي وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي ) .
- " الگوي رفتاري قدرتهاي بزرگ در بحرانهاي بين المللي " . مجله سياست دفاعي . پاييز و زمستان 1379، شماره 20 و 21 ( علمي – ترويجي ) .
- " آسياي مركزي و قفقاز ، عرصه ي تعارض منافع روسيه و غرب " دوفصلنامه مطالعات اورآ سياي مركزي ، سال دوم ، شماره 4 ، تابستان و پاييز 1388 ( علمي – پژوهشي ) .
- " جهاني شدن تروريسم و دولت مدرن " مجله سياسيت جهان ، پاييز 1391 ( علمي – پژوهشي ) .
-" مدرنيته محل تضارب آرا " . مجله مطالعات سياسي ، سال سوم ، شماره 9 ، پاييز 1389 ( علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد) .
-" خليج فارس : رژيم امنيتي يا معظل امنيتي " . مجله مطلعات خاورميانه ، بهار 1378 ، شماره 17 ( علمي – پژوهشي ) .
- " كشمكش هسته اي هند و پاكستان : علل و پيامدها " مجله سياست دفاعي ، بهار 1377 ، شماره 22 ( علمي – ترويجي ) .
- " ابعاد نرم افزاري امنيت ملي " مجله سياست دفاعي ، بهار 1377 ، شماره 22 ( علمي – ترويجي) .
-"مفهوم نوين استراتژيك ناتو و پيامدهاي ان در روابط ناتو وروسيه"مطالعات آسياي مركزي و قفقاز" شماره 80 زمستان 1391.(علمي –پژوهشي)
-"نقش متغيير انرژي در روابط ايران و اتحاديه اروپا"همايش وچاپ دركتاب:ايران واروپا .ابرار معاصر تهران.1391.
-"كشمكش بر سر پرونده هسته اي ايران:نوليبراليسم در برابر نو رياليسم" مجله ي انجمن علمي علوم سياسي.پاييز .1391. مقالات ارئه شده در همايش ها:

 -"آزمايشات هسته اي هند وپاكستان وتاثير آن بر امنيت ملي ايران".فصلنامه مطالعات راهبردي،تابستان 1377(علمي – ترويجي).

 

پروژه هاي تحقيقاتي:

 -  " بازتوليد ناسيوناليسم قومي كرد در ايران ، عراق و تركيه پس از 1990 " تحت نظارت دفتر مطالعات امنيتي و اداره كل امنيتي وزارت كشور ، سال 1384 ( پروژه ملي ) .

 

لينك هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)