يكشنبه 6 خرداد 1397   05:51:50
بيانيه رسالت مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه رازي

مأموريت: ايجاد و توسعه زيرساخت¬هاي مناسب براي جذب، تأسيس و موفقيت هسته¬ها و شركت¬هاي دانش¬بنيان داراي قابليت رشد و موفقيت تجاري در بازارهاي داخلي و خارجي، به منظور تسريع رشد اقتصادي استان، منطقه غرب و كشور.
رسالت مركز: هم افزايي در جهت رفع تنگناها و توسعه علمي و اقتصادي منطقه از طريق ايجاد و حمايت از مؤسسات دانش بنيان و كمك به تكميل زنجيره تبديل ايده به محصول.
مشتري: مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه رازي كرمانشاه در نظر دارد تا كليه مخترعين، مبتكرين و نوآوران صاحب ايده ترجيحاً در استان كرمانشاه را در صورت داشتن شرايط پذيرش در قالب واحدهاي نوپاي فعال صاحب ايده در حوزه فناوري¬هاي پيش¬رفته و داراي برنامه¬كاري با اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فناوري پيش¬رفته را با ارائه خدمات پشتيباني اعم از فني و يا غير فني حمايت نمايد تا براي تبديل يا پرورش يك نوآوري يا اختراع تا سطح يك شركت صنعتي تلاش نمايند.
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)