پنجشنبه 31 خرداد 1397   22:31:40

همكاران محترم مي توانند نظرات و پيشنهادات خود را از طريق نمايندگان دانشكده ها و معاونت ها يا از طريق پست الكترونيكي رييس دفتر امور بانوان به آدرسn.soraia@razi.ac.ir با ما در ميان بگذارند.

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)