پنجشنبه 31 خرداد 1397   22:29:21
 - معرفي اعضاء:
 
 خانم دكتر ناهيد شاه آبادي: مشاور رئيس دانشگاه در امور زنان و خانواده
 
رديف
نام و نام خانوادگي
محل فعاليت
1
دكتر نرجس ثريا
رئيس دفتر امور بانوان
2
خانم سهيلا ساران
حوزه رياست
3
خانم معصومه عظيمي
معاونت اداري مالي
4
خانم ليلا پرويني
معاونت آموزشي
5
خانم ميترا اسماعيلي
معاونت پژوهشي
6
خانم پرستو براتي
معاونت دانشجويي
7
خانم ناهيد رستمي
معاونت فرهنگي
8
خانم زهره رحيمي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
9
خانم الهه ژيان پور
دانشكده تربيت بدني
10
دكتر مرضيه صادقي
دانشكده شيمي
11
دكتر شاهدخت سهرابي
دانشكده علوم
12
خانم ويدا صيفوري
دانشكده علوم اجتماعي
13
دكتر مهنوش بيگلري
دانشكده فني و مهندسي
14
دكتر فرحناز رستمي
دانشكده كشاورزي
15
خانم سارا فلاحي
دانشكده دامپزشكي
16
خانم سحر محمدي
مديريت روابط عمومي
17
خانم فرشته محمدي
مديريت روابط عمومي
18
خانم ژيلا بهمني
فناوري اطلاعات
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)