شنبه 27 مرداد 1397   13:36:54
     اداره دبيرخانه مركزي
  
     شرح وظايف:

     1. تايپ نامه هاي اداري،پرينت نامه هاي تايپي و ارجاعي 
     2. ارجاع نامه ها به معاونت ها و مديريت هاي دانشگاه 
     3. ثبت نامه هاي وارده و ارسال نامه ها به نقاط مختلف كشور 
     4. بايگاني نامه هاي مختلف ارجاع شده و دريافتي در بايگاني مركزي
     5. دبيرخانه آموزش(ارسال و دريافت نامه هاي آموزشي)
        
        

                                     
اطلاعات پرسنل:
نام و نام خانوادگي پست سازماني  تلفن مستقيم تلفن داخلي شماره اتاق
محسن نوروزي  رئيس اداره دبيرخانه مركزي
34277611 285
14
  ژيلا سبحاني متصدي امور دفتري(دبيرخانه آموزش) 34277604 248 13
علي شيري ماشين نويس 34277605 248 137
رضا فرهادي متصدي امور دفتري 34277606 259 129
شهريار مرادي متصدي امور دفتري 34277604 259 129
بيژن كيهانزاده متصدي امور دفتري و بايگاني 34277611 285 129
عبدارضا خاني متصدي امور دفتري( نامه رسان) 34277605 248 137


    تماس باما:

    آدرس:كرمانشاه-باغ ابريشم-دانشگاه رازي-سازمان مركزي-طبقه همكف-واحد دبيرخانه مركزي
   تلفن واحد:مستقيم 4277611 ،تلفن داخلي 257-285-259 ،نمابر 4277611
   ايميل واحد: 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)