رزومه علمي- پژوهشي و اجرايي دكتر فرامرز باقرآبادي

                                                           


 
 به نام خدا                    

                                          

فرامرز  باقرآبادي

عضو هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه                         

مرتبه علمي : استاديار

دانشكده: ادبيات و علوم انساني

گروه آموزشي: حقوق

پست الكترونيكي:   fbagherabadi@gmail.com                               

الف)سوابق  تحصيلي

1.      كارشناسي ارشد: معارف اسلامي و حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق (ع) ، 1376

موضوع پايان نامه: قوه قاهره و تاثير آن بر تعهدات در حقوق ايران و انگلستان

 

2.      دكتري: حقوق خصوصي-دانشگاه تهران، 1389

موضوع رساله: قراردادهاي بين المللي فرانشيز و جايگاه اين قراردادها در حقوق ايران

 

ب ) سوابق اجرايي

1.      مدير گروه حقوق دانشكده ادبيات و علوم انساني

2.      عضو حقوقدان كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانشگاه رازي

3.      عضو كميته تجديد نظر دانشگاه رازي

4.      عضو هيات منصفه مطبوعات استان كرمانشاه

5.      عضو شوراي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني

6.       عضو هيات تحريريه مجله كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

7.      عضو كميسيون داوري كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

8.      عضو كارگروه بررسي توانايي علمي گروه الهيات دانشگاه رازي

ج) سوابق آموزشي

1.     استاد برتر آموزشي دانشگاه رازي در سال تحصيلي 90 – 91

2.      تدريس دروس فقه وفقه استدلالي، اصول فقه-حقوق مدني-آيين دادرسي مدني-زبان تخصصي و حقوق كار در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد گروه الهيات

3.     تدريس دروس حقوق مدني ، فقه، داوري تجاري بين المللي و حقوق تجارت بين الملل در مقطع كارشناسي و كارشناسي  ارشد حقوق خصوصي

 

 

د)سوابق پژوهشي

4.      تعهدات اساسي فرانشيز گيرنده در قراردادهاي بين المللي فرانشيز-فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران –دوره 41 شماره 3

5.      تحولات قانونگذاري ايران در حوزه حقوق خانواده پس از انقلاب،آذرماه 1387، دانشگاه رازي

6.       صلح دعاوي در فقه اسلام و نظام حقوقي ايران،اولين همايش سالانه دانشگاه رازي ،آذرماه 1389، دانشگاه رازي

7.      مفهوم و ماهيت اجاره به شرط تمليك،دومين همايش سالانه دانشگاه رازي ،آذرماه 1390، دانشگاه رازي

8.      جبران مالي ضرر معنوي، سومين همايش سالانه دانشگاه رازي ،آذرماه 1391، دانشگاه رازي

9.      مسووليت مدني ناشي از تخليه مصالح ساختماني در معابر عمومي، چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، آذر 1392

10.  عضو هيات داوران بيست و يكمين اجلاس سراسري نماز، شهريور 1391

11.  راهنمايي و مشاوره بيش از 20 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي

 

كارگاه هاي آموزشي و سخنراني هاي علمي :

 

12.  نقدي بر قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري مصوب 1347، تيرماه 1386، كانون وكلاي دادگستري

13.  بررسي و نقد قانون ديوان عدالت اداري  مصوب 1385، دي 1386 ،كانون وكلاي دادگستري

14.  تملك اراضي جهت طرح هاي عمراني،عمومي و نظامي دولت،مهر 1389، كانون وكلاي دادگستري

15.  نقد و بررسي قانون داوري تجاري بين المللي ، مهر 1390 ، كانون وكلاي دادگستري،

16.  مديريت پرونده قضايي در پايانه قوه قضاييه ، معاونت آموزش دادگستري كل استان كرمانشاه ، مهر 1391     

17.  نظام جبران ضرر در قلمرو مسووليت مدني، مهر 1391 ، كانون وكلاي دادگستري،

18.  نقد و بررسي قانون جديد حمايت خانواده، ارديبهشت 92، دانشگاه رازي كرمانشاه

19.              گارگاه آموزشي حقوق ثبت ، دانشگاه رازي و كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام، ارديبهشت 93

 

 

شركت در همايش هاي داخلي و بين المللي

20.  همايش بين المللي آكادمي حقوق تطبيقي، سال 2006 ميلادي، هلند

21.  همايش منازعات مربوط به منابع طبيعي در خاور ميانه ، بهمن 1387، پرديس قم ، دانشگاه تهران 

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)