مشخصات فردي:
  نام و نام خانوادگي: ابوطالب خداداي
  ايميل:
Emails: =@, =DOT 

khodadad81raziacir        

khodadad81yahoocom

  مرتبه علمي: استاديار
  دانشكده:
علوم
  گروه:
آمار
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)