مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: محمد تقي درويشي
ايميل:
Emails: =@, =DOT
darvishi razi  ac  ir
مرتبه علمي: استاديار
دانشكده: علوم       
گروه:رياضي
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)