" باسمه تعالي"

بيوگرافي علمي
مشخصات فردي
-         نام و نام خانوادگي: فرحناز رستمي
-         شغل: عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
-         تاريخ استخدام: 15/11/1389  
-         مرتبه علمي: استاديار
 
سوابق تحصيلي
-         كارشناسي : دانشگاه رازي كرمانشاه، دانشكده كشاورزي، دانشجوي ممتاز.
-         كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشجوي رتبه اول و ممتاز دانشگاه تهران.
-         دكتري: دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي/ دانشگاه كوئيزلند استراليا، دانشجوي رتبه اول و ممتاز.
 
فعاليت‏هاي آموزشي(ليست دروس تدريسي)
-         اقتصاد كشاورزي ( كارشناسي )
-         اقتصاد و مديريت كشاورزي ( كارشناسي )
-         اقتصاد عمومي ( كارشناسي )
-         مديريت مزرعه ( كارشناسي )
-         مقدمات آمار و روش تحقيق ( كارشناسي )
-         اصول مديريت آموزش و ترويج ( كارشناسي )
-         اصول آموزش كشاورزي ( كارشناسي )
-         ارتباطات و نوآوري ( كارشناسي )
-         اقتصاد خرد و كلان ( كارشناسي ارشد )
-         توسعه اقتصادي ( كارشناسي ارشد )
-         سيستمهاي ديناميكي ( كارشناسي ارشد )
-         فناوريهاي نوين در كسب و كارهاي كشاورزي ( كارشناسي ارشد )
-         مديريت كسب و كارهاي خدمات كشاورزي ( كارشناسي ارشد )
-         مديريت در ترويج و آموزش كشاورزي ( كارشناسي ارشد )
 
 
فعاليت‏هاي پژوهشي
برگزاري كارگاه­هاي آموزشي/ شركت در كارگاه­هاي آموزشي
-         مدرس كارگاه آموزشي روش تحقيق تئوري داده بنياد، 6 ساعت، دانشگاه شهيد بهشتي، 8/12/90.
-         كارگاه آموزشي Ubuntu، آشنايي با مراحل نصب و راه اندازي و تنظيمات سيستم عامل و نصب و تنظيم برنامه هاي كاربردي علمي در محيط لينوكس، 8 ساعت، مديريت طرح و برنامه دانشگاه رازي، 24 و 25 آذر ماه 1390.
-         كارگاه آموزشي ( Endnot)، 6 ساعت، مديريت طرح و برنامه دانشگاه رازي، 26 آبان ماه سال 1390.
-         كارگاه آموزشي آشنايي با مباني سيستم اطلاعات جغرافياييGIS. 12 ساعت، حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رازي، 23، 24 و 25 خرداد ماه 1391.
-         كارگاه آموزشي نحوه استفاده از پورتال دانشگاه، 4 ساعت، حوزه حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رازي، 18 الي 20 شهريور ماه 1391.
-         كارگاه آموزشي معرفي و روش استفاده از امكانات ايميل دانشگاه رازي، 4 ساعت، حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رازي، 27 الي 28 شهريور ماه 1391.
-         كارگاه آموزشي آشنايي با نحوه نگارش و چاپ مقالات علمي – پژوهشي، 8 ساعت، حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رازي، 18 آبان ماه 1391.
-         كارگاه آموزشي آشنايي با شركتهاي دانش بنيان، 18 بهمن 1391، به مدت 4 ساعت.
-         كارگاه آموزشي تحليل شبكه اي، 20 ساعت، دانشگاه صنايع و معادن ايران، آذر ماه 1386.
-         كارگاه آموزشي كاربرد نرم افزار Arc GIS در منابع طبيعي و كشاورزي، 30 ساعت (13 ساعت نظري و 17 ساعت عملي)، معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، 4/9/86 تا 27/9/86.
-         كارگاه آموزشي " آشنايي پيشرفته با پايگاههاي استنادي   ISI,SCOPUS و كاربرد آنها در توليد مقاله بين المللي"، معاونت بين الملل دانشگاه تهران، 21/2/89. 
 
شركت در كارگاه­هاي فرهنگي دانشگاه
-         كارگاه آموزشي - تخصصي مباني تعليم و تربيت در اسلام، 12 ساعت، دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، 10/6/90.
-         كارگاه آموزشي علم افزايي اخلاق معلمي، 4 ساعت، دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، 19/4/90.
-         كارگاه علم افزايي سبك زندگي اسلامي در هزاره سوم، معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، 2 ساعت، 15/09/1391.
-         كارگاه علم افزايي جريان شناسي فرق و اديان، معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، 2 ساعت، 23/08/1391.
-         كارگاه علم افزايي اقتصاد مقاومتي، معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، 2 ساعت، 25/7/1391.
-         كارگاه آموزشي مباني اخلاق و تربيت اسلامي، 18 ساعت، دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، تير ماه 1391.
-         طرح توانمندسازي و دانش افزايي اعضاي هيات علمي (دوره تاريخ تمدن، 16 و 17 آبان ماه و 14 و 15 آذر ماه سال 1392، به مدت 16 ساعت). نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه رازي و معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي.
-         شركت در كارگاه " نقد وهابيت "، 12 ساعت. 6/8/1392، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه رازي.
 
راهنمايي و مشاروه پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
-         الهام نجفي (راهنما )، تحليل راهبردي توسعه به نژادي مشاركتي غلات ديم در مناطق روستايي استان كرمانشاه با استفاده از تحليل A'WOT.
-         شبنم فيضي ( راهنما )، آسيب شناسي هنرستان و مركز آموزش جهاد كشاورزي شهرستان سنندج
-         سهيلا نورايي، ( راهنما )، ارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي بازارچه مرزي پرويز خان بر كشاورزي شهرستان قصر شيرين).
-         سميه مراد حاصلي ( مشاور )، تحليل اثر بخشي برنامه هاي آموزشي ايمني و بهداشت حرفه اي كشاورزان ( مطالعه كشاورزان شهرستان ماهيدشت ).
-         زهرا ملكي ( مشاور )، بررسي كارآفريني اجتماعي دانشجويان كشاورزي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ( مطالعه موردي: دانشجويان كارشناسي دانشكده كشاورزي )
-         مريم نوري ( مشاور )، ارتباط بين سواد اطلاعاتي و سواد رايانه اي و مولفه هاي تاثيرگذار بر آنها. مطالعه موردي: دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كشاورزي در استان كرمانشاه.
-         ژيلا مرادي ( مشاور )، سنجش سطوح توسعه يافتگي كشاورزي دهستان قراتوره، شهرستان ديواندره.
-         فريبا جهان رمضان ( مشاور )، بررسي اثرات طرح تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي بر امنيت غذايي، كيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي ( مطالعه موردي: دهستان ميان دربند شهرستان كرمانشاه.
-         شهرزاد كرمي ( مشاور )، واكاوي اثرات اجتماعي – اقتصادي، زيست محيطي گردشگري ( مطالعه موردي: روستاي نجوبران، استان كرمانشاه ).
-         نصيبه پور فاتح ( مشاور )، مدل تجاري سازي نوآوريهاي كشاورزي در واحدهاي فناور مراكز رشد پارك علم و فناوري استان كرمانشاه.
-         شكوفه علوي ( مشاور )، ارزيابي عملكرد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه بر اساس شاخصهاي توانمندسازي مدل تعالي سازماني .EFQM
-         فريبا رفيعي كيا، بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه نسبت به كيفيت خدمات ارائه شده به آنها با استفاده از مدل سروكوال.
 
اجرا / همكاري در اجراي طرح­هاي پژوهشي ( ملي، منطقه اي، دانشگاهي )
-         بررسي و تحليل وضعيت حكمروايي در سطح حكومتهاي محلي روستايي و ارائه راهبردهاي بهبود سطح حكمروايي (مطالعه موردي: دهستان بالا دربند واقع در شهرستان كرمانشاه )، طرح داخلي دانشگاه رازي، سال 1390، مجري.
-           واكاوي عوامل موثر بر توسعه خلاقيت در كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان كرمانشاه )، طرح داخلي دانشگاه رازي، سال 1391،  مجري.
-         عوامل موثر بر اثربخشي عمليات كارورزي در هنرستانهاي كشاورزي استان كرمانشاه، طرح داخلي دانشگاه رازي، سال 1391، همكار.
-         مولفه هاي اثرگذار سرمايه اجتماعي بر رفتار كارآفريني دانشجويان كشاورزي دانشگاه رازي. طرح داخلي دانشگاه رازي، سال 1391، همكار.
-         بررسي مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر توسعة حرفه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ كشاورزي دانشگاه رازي، طرح داخلي دانشگاه رازي، سال 1391، همكار.
-         " بررسي عوامل موثر بر جذب و نگهداري جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعيت هلال احمر استان كرمانشاه ". سازمان جمعيت هلال احمر استان كرمانشاه.
-         " بررسي عوامل موثر بر جلب مشاركتهاي مردمي در جمعيت هلال احمر استان كرمانشاه و ارائه راهكارهاي مناسب " سازمان جمعيت هلال احمر استان كرمانشاه.
-         تاثير عضويت در شركت­هاي تعاوني توليد كشاورزي بر ويژگيهاي فني و اقتصادي كشاورزان پسته كار، معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد رفسنجان، همكار. 1389.
-         طرح غني سازي كتابخانه هاي روستايي – طرح ملي دفتر امور زنان ، وزارت جهاد كشاورزي، تابستان 1381، همكار طرح. 
-         تعيين چالشها و راهبردهاي توانمند سازي تعاونيهاي زنان در ايران، وزارت تعاون، 1384، همكار طرح.
-         طراحي الگوي نظام ارزشيابي پروژه هاي توانمند سازي زنان روستايي. وزارت جهاد كشاورزي. 1385
-         بررسي نقش مروجان دولتي و محلي در افزايش محصولات كشاورزي ( طرح ملي سازمان مديريت و برنامه ريزي و دانشگاه تهران
-         تعيين و به كارگيري شاخصهاي توسعه خدمات ترويجي به منظور تحليل توزيع فضايي پتانسيلهاي فيزيكي و انساني ترويج كشاورزي در ايران. طرح داخلي دانشگاه تهران.
-         طرح ارزيابي و تحليل كيفي نظام آموزش بيمه كشاورزي به منظور پايدار سازي نظام مزبور ( موسسه پژوهشي بيمه و ريسك كشاورزي)، 1389.
 
كنگره ها و همايش­ها ( ارائه مقاله به صورت سخنراني / پوستر )
- قمبر علي، رضوان؛ رستمي، فرحناز و زرافشاني، كيومرث (1390). بررسي تعريف زنان و مردان كارآفرين از موفقيت. اولين همايش سراسري مديريت، نوآوري و كارآفريني. اسفند ماه 1390.
- زرافشاني، كيومرث؛ قمبر علي، رضوان؛ رستمي، فرحناز؛ افشارزاده، نشميل؛ مرادي، خديجه و گراوندي، شهپر (1391)، بررسي پيامدهاي طرح يكپارچه سازي اراضي بر توسعه پايدار روستايي، چهارمين كنگره ملي علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران. شهريور ماه 1391.
- رستمي، فرحناز و گراوندي، شهپر (1391 )، بررسي عوامل موثر بر عملكرد نظام نوين مديريت روستايي ( مطالعه موردي: دهستان بالا دربند از استان كرمانشاه ). همايش ملي توسعه روستايي. 14 و 15 شهريور ماه 1391.
-  رستمي، فرحناز و زارعي، كبري (1390 )، گردشگري روستايي، حلقه گمشده توسعه روستايي، همايش ملي صنايع فرهنگي و نقش آن در توسعه پايدار، 17 و 18 اسفند 1390.
-  رستمي، فرحناز و گراوندي، شهپر (1391)، دانشجويان كارآفرين و چالش­هاي راه اندازي كسب و كار " مورد مطالعه: دانشجويان ترويج و آموزش كشاورزي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي كرمانشاه "، چهارمين كنگره ملي علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران. شهريور ماه 1391.
-  نسترن كاظمي، طاهره ملكي، فرحناز رستمي. گسترش كارآفريني دانشگاهي، راهكاري جهت افزايش مهارت و ايجاد اشتغال. سومين همايش ملي و دومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال. 17/2/1393.
- محبوبه خيراللهي، فرحناز رستمي. تحليل ديدگاه كاركنان مركز جهاد كشاورزي شهرستان دهلران در خصوص مولفه هاي موثر بر پذيرش تجارت الكترونيك. همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي. 30/1/1393.
- عربي، روناك؛ شيري، نعمت اله و رستمي، فرحناز. تحليل عاملي تاثيرات گردشگري بر جنبه هاي مختلف اقتصاد روستايي: پژوهش موردي روستاي نجيوران از توابع شهرستان كرمانشاه. چهارمين كنگره ملي علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران. شهريور ماه 1391.
- افشار زاده، نشميل؛ نادري، نادر و رستمي، فرحناز. تحليل عاملي متغيرهاي مرتبط با توسعه حرفه اي (مورد مطالعه: اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي. سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 22-19/9/1391.
- نادري، نادر؛ رستمي، فرحناز و افشار زاده، نشميل. بررسي مولفه هاي اثرگذار سرمايه اجتماعي بر رفتار كارآفريني، سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 22-19/9/1391.
- خالدي، فخرالدين؛ رستمي، فرحناز؛ غلامي، مصيب و بابايي، محمد حسين (1391 )، تحليل مولفه هاي اثرگذار بر بهبود امنيت غذايي مناطق روستايي شهرستان سر پل ذهاب با تاكيد بر نقش ترويج و توسعه كشاورزي، چهارمين كنگره ملي علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران. شهريور ماه 1391.
- ريگي، ضياء؛ رستمي، فرحناز؛ غلامي، مصيب، خالدي، فخرالدين؛ آزادي، سعيد؛ موسوي، سارا؛ رضايي، علي (1391). بررسي عوامل موثر بر گرايش به رفتار كارآفريني از ديدگاه دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي. سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 19 الي 22 آذر ماه 1391. 
- رستمي، فرحناز و علي آبادي، وحيد (1391)، بررسي سطح سرمايه اجتماعي زنان عضو و غير عضو تشكلهاي روستايي، سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 19 الي 22 آذر ماه 1391. 
- رستمي، فرحناز (1391 )، تبيين مولفه هاي توسعه خلاقيت سازماني ( مورد مطالعه سازمان جهاد كشاورزي شهرستان كرمانشاه، سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، 19 الي 22 آذر ماه 1391. 
- آشنايي با چشم انداز كارآفريني و خوشه هاي صنعتي، پارك علم و فناوري، شعبه پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، 5/3/1389.
- ساداتي، سيد ابوالحسن؛ رستمي، فرحناز و شعبانعلي فمي، حسين (1388)، چالش­ها و راهكارهاي مديريت پايدار منابع آب كشاورزي (مطالعه موردي استان يزد)، اولين همايش ملي رويكردهاي نوين مشاركت مردمي در مطالعه، ساخت، بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي، شيراز، شركت سهامي آب منطقه اي فارس، 8-7 بهمن سال 1388، سخنراني.
- رستمي، فرحناز (1382)، مفاهيم، نگرشها، چالشها و چشم انداز آينده دانش بومي، اولين همايش دانش بومي و ذخاير توارثي كشاورزي و منابع طبيعي، زاهدان، 23-22 مهرماه 1382، سخنراني.
- كراني، زهرا و رستمي، فرحناز (1386)، نقش دانش بومي در كشاورزي بوم شناختي، دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران، گرگان، 26-25 مهرماه 1386.
- شعبانعلي فمي، حسين؛ رستمي، فرحناز و رحيم زاده، معصومه (1384)، نقش ICTs در توسعه اقتصاد دانش – محور جوامع محلي روستايي، همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه محلي، قرن آباد، 4 فروردين ماه 1384.
- شعبانعلي فمي، حسين؛ سلطاني، شمسي و رستمي، فرحناز (1384)، ايجاد نظام آموزش الكترونيكي كشاورزي در ايران: ضرورت ها و بنيان­ها، همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه محلي، قرن آباد، 4 فروردين ماه 1384.
مقالات علمي- ترويجي و مروري
- بني عامريان، ليلا؛ زرافشاني، كيومرث و رستمي، فرحناز ( 1390)، بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته ترويج و آموزش كشاورزي: مطالعه موردي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه، نامه آموزش عالي، سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان 1390، صص 44- 31.
- رستمي، فرحناز ؛ زرافشاني، كيومرث؛ سعدوندي، مهسا. بررسي شيوه هاي متداول تقلب در آزمون­ها در بين دانشجويان و ارائه راهكارهاي مديريت و كنترل آن ( مطالعه موردي: دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي كرمانشاه ). نامه آموزش عالي. پذيرش نهايي.
- رستمي، فرحناز ؛ زرافشاني، كيومرث؛ گراوندي، شهپر گراوندي. يادگيري خدمت محور: رويكردي نوين در نظام آموزش عالي عالي كشاورزي. نامه آموزش عالي. پذيرش نهايي.
- رستمي، فرحناز؛ سلطاني، شهره (1384)، تحقق توسعه پايدار زيست محيطي با تاكيد بر نقش آموزش، نشريه علمي – ترويجي جهاد، سال 25، شماره 268، تابستان 1384.
- شعبانعلي فمي، حسين؛ رضايي، مسعود و رستمي، فرحناز (1383)، چالشها و راهبردهاي بهساماني نظامهاي ترويج كشاورزي در آسيا (1)، ، نشريه علمي – ترويجي جهاد، سال 24، شماره 262، فروردين و ارديبهشت 1383.
- شعبانعلي فمي، حسين؛ رضايي، مسعود و رستمي، فرحناز (1383)، چالشها و راهبردهاي بهساماني نظامهاي ترويج كشاورزي در آسيا (2)، ، نشريه علمي – ترويجي جهاد، سال 24، شماره 263، خرداد و تير 1383.
- شعبانعلي فمي، حسين؛ و رستمي، فرحناز (1386)، بررسي مقايسه اي انگاره هاي مشاركت زنان روستايي غير سرپرست خانوار در فعاليتهاي كشاورزي تلفيقي، ترويج كشاورزي و توسعه روستايي، نشريه علمي – ترويجي جهاد ، فروردين و ارديبهشت 1386، شماره 276.
- شعبانعلي فمي، حسين و رستمي، فرحناز (1382)، مديريت ريسك در نظامهاي بهره برداري، نشريه علمي – ترويجي جهاد، سال 23، شماره 260، آذر و دي 1382.
- رستمي، فرحناز، اهميت توسعه بيمه محصولات كشاورزي در اقتصاد كشور، ماهنامه علمي – كشاورزي – زيست محيطي دهاتي، شماره 29، بهمن 1384.
- شعبانعلي فمي، حسين؛ رستمي، فرحناز و رحيم زاده، معصومه (1384)، نقش فن آوري اطلاعات در مديريت عوامل توليدي، ماهنامه علمي – كشاورزي – زيست محيطي دهاتي، شماره 23، مرداد 1384.
- شعبانعلي فمي، حسين و رستمي، فرحناز (1384)، راهبردهاي توسعه پايدار كشاورزي، ماهنامه علمي – كشاورزي – زيست محيطي دهاتي، سال سوم، شماره 25، مهر1384.
- رستمي، فرحناز (1384)، سياست­هاي توانمند سازي زنان روستايي، ماهنامه علمي – كشاورزي – زيست محيطي دهاتي، سال سوم، شماره 26، آبان 1384.
- شعبانعلي فمي، حسين و رستمي، فرحناز (1384)، اهميت و راهبردهاي مشاركت زنان در حفظ منابع طبيعي و دستيابي به توسعه پايدار، ماهنامه پيام زن، سال چهاردهم، شماره 8، 1384.
- شعبانعلي فمي، حسين و رستمي، فرحناز (1383)، زنان ايران و نقش آفريني در توسعه فراگير، ماهنامه پيام زن، شماره 12، اسفند 1383.
- رستمي، فرحناز و رحيم زاده، معصومه (1383)، روند تحول و بهبودي وضعيت زنان روستايي بعد از انقلاب اسلامي، ماهنامه پيام زن، سال سيزدهم، شماره 12،اسفند 1383.
- رستمي، فرحناز؛ شعبانعلي فمي، حسين؛ موحد محمدي، حميد و ايرواني، هوشنگ (1384)، شناسايي عوامل خطر و تحليل ريسك در توليد گندم ( مطالعه موردي شهرستان هرسين )، فصلنامه پژوهشي صندوق بيمه محصولات كشاورزي، سال دوم، شماره پياپي 5-6، بهار و تابستان 1384.
مقالات علمي پژوهشي چاپ شده در مجلات معتبر فارسي
- رستمي، فرحناز؛ شعبانعلي فمي، حسين؛ كلانتري، خليل و محمدي، علي (1390). بررسي سازوكارهاي توسعه سرمايه اجتماعي در نظام آموزش عالي كشاورزي ايران، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، دوره (2-42 )، شماره 4، 1390، 645- 627.
- محمدي، محمد علي؛ شعبانعلي فمي، حسين؛ كلانتري، خليل و رستمي، فرحناز (1389 )، تعيين شاخصهاي مناسب اندازه گيري سرمايه اجتماعي در رتبه بندي دانشكده هاي كشاورزي، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 37. صص 351-381.
-  ملكي، محسن؛ مسيبي، مرضيه؛ رستمي، فرحناز؛ اكبري، مرتضي و عباسي، عنايت (1391 )، بررسي دلايل غير فعال شدن تعاونيهاي مرتعداري استانهاي شمال غرب كشور، مجله علمي پژوهشي مرتع، سال ششم، شماره دوم، تابستان 1391، صص 185-176.
- توپچي، بهروز؛ رستمي، فرحناز و خدابخشي، آزاده (1390 )، مقايسه مولفه هاي توليد گندم آبي نظامهاي بهره برداري دهقاني، تجاري و تعاوني توليد در استان كردستان،  مجله علمي – پژوهشي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي، دوره 2- 42، شماره 2، 1390، 219-229.
- رستمي، فرحناز؛ گراوندي، شهپر و زرافشاني، كيومرث (1390)، پديدار شناسي تجربيات دانشجويان در تاسيس كسب و كار" مورد مطالعه: دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي كرمانشاه"، فصلنامه علمي – پژوهشي توسعه كارآفريني، سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1390، صص 87-105.
- ايمان آذر، سولماز؛ موحد محمدي، حميد؛ كلانتري، خليل؛ و رستمي، فرحناز (1389 )، بررسي توزيع فضايي و مقايسه ميزان بهره‌مندي واحدهاي توليد دامي از خدمات دامپزشكي در شهرستان كرج، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، دوره 2-41، شماره 2، 1389، (212-203).
- رستمي، فرحناز ؛ شعبانعلي فمي، حسين ؛ موحد محمدي، حميد و ايرواني، هوشنگ، مديريت ريسك توليد گندم در نظام بهره برداري خانوادگي (مطالعه موردي شهرستان هرسين)، مجله علمي – پژوهشي علوم كشاورزي ايران، دوره 2-37، شماره 2، جلد 37 ، سال 1385، (106-93).
- رستمي، فرحناز ؛ شعبانعلي فمي، حسين ؛ موحد محمدي، حميد و ايرواني، هوشنگ،  شناسايي عوامل خطر و تحليل ريسك در توليد گندم (مطالعه موردي شهرستان هرسين)، فصلنامه پژوهشي بيمه و كشاورزي، شماره 5 و 6 ، سال 1384.
- كلانتري، خليل؛ شعبانعلي فمي، حسين؛ اسدي، علي و رستمي، فرحناز،  تدوين شاخصهاي خدمات ترويجي و تحليل توزيع استاني پتانسيلهاي انساني و فيزيكي ترويج كشاورزي در ايران، مجله علمي – پژوهشي علوم كشاورزي ايران، دوره 2-37، جلد 37 ، شماره 2، سال 1385.
- شعبانعلي فمي، حسين؛ خاني، فضيله؛ چوبچيان، شهلا و رستمي، فرحناز، تحليل عوامل اقتصادي موثر بر عملكرد تعاونيهاي زنان در ايران، مجله علمي- پژوهشي پژوهشهاي جغرافياي انساني، سال چهلم، شماره 66- زمستان 1387.
-  حجازي، يوسف و رستمي، فرحناز ، بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه تهران)، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، دوره 2-41، شماره 3، 1389، (358-347).
- شيري، نعمت اله؛ سواري، مسلم و رستمي، فرحناز، رابطه بين ويژگي­هاي روانشناختي با نيت كارآفرينانه دانشجويان كشاورزي دانشگاه تهران، فصلنامه علمي – پژوهشي ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، دوره دوم، شماره 4، بهار 92.
- رستمي، فرحناز و علي آبادي، وحيد، ويژگي­ها و اثربخشي روش­هاي آموزشي - ترويجي از ديدگاه كارشناسان كشاورزي، پژوهش مديريت و آموزش كشاورزي، شماره 24، بهار 92.
- رحيمي، محمد كاظم؛ زرافشاني، كيومرث؛ نوري، مجتبي؛ عباسي زاده قنواتي، صادق و رستمي، فرحناز، ارزيابي عملكرد شركتهاي خدمات مشاوره اي و فني و مهندسي كشاورزي استانهاي كرمانشاه و زنجان، پژوهشهاي روستايي، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1391، صص 215-240.
-حجت ورمزياري، فرحناز رستمي، شهپر گراوندي. الگو سازي نهادهاي موثر بر توسعه كشاورزي خرده مالكي ايران از نگاه متخصصان؛ با تاكيد بر نهادهاي غير دولتي. مجله علمي – پژوهشي توسعه روستايي. پاييز و زمستان- 1392.
- ملكي، طاهره؛ رستمي، فرحناز، مانع­ها و راه كارهاي مناسب كارآفريني در آموزش كشاورزي ( مورد بررسي: مركز آموزش علمي – كاربردي كشاورزي ماهيدشت )، پژوهش مديريت و آموزش كشاورزي، شماره 24، بهار 92.
- رستمي، فرحناز؛ زرافشاني، كيومرث؛ سعدوندي، مهسا و حسيني لرگاني، مريم، تعيين مولفه هاي تاثير گذار بر بروز رفتارهاي مغاير رفتار علمي در آموزش عالي ( مطالعه موردي دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي )، فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران، سال پنجم، شماره سوم، تابستان 1392.
- زرافشاني، كيومرث؛ رستمي، فرحناز؛ پورجاويد، سهيلا و رنجبر، زهرا، عاملهاي موثر بر اثر بخشي عمليات كارورزي در هنرستانهاي كشاورزي استان كرمانشاه، فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي، شماره 23، زمستان 1391.
- رستمي، فرحناز؛ مرادي، خديجه؛ گراوندي، شهپر؛ افشارزاده، نشميل؛ قنبر علي، رضوان؛ زرافشاني، كيومرث و فرهادي، محمدرضا، ارزيابي مشاركتي طرح تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي دشت ميان دربند شهرستان كرمانشاه از نگاه كشاورزان، فصلنامه تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، دوره 2-42، شماره 2، 1392 (328- 313).  
- رستمي، فرحناز ؛ علي آبادي، وحيد؛ پاپ زن، عبدالحميد. تاثير خدمات دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي بر مولفه هاي سرمايه اجتماعي روستاييان (مورد مطالعه: روستاي گودين، شهرستان كنگاور). فصلنامه راهبردهاي توسعه روستايي، شماره 1، بهار 1393.
- رستمي، فرحناز ؛ زرافشاني، كيومرث؛  سعدوندي، مهسا؛ حسيني لرگاني، مريم. تعيين مولفه هاي تاثيرگذار بر بروز رفتارهاي مغاير رفتار علمي در آموزش عالي (مطالعه موردي دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي).
- رستمي، فرحناز و علي آبادي، وحيد، مقايسه تأثير دو روش آموزشي حل مساله و تركيبي بر ميزان تفكر انتقادي هنرجويان هنرستانهاي كشاورزي، فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي، شماره 26. پاييز-1392.
- رستمي، فرحناز؛ علي آبادي، وحيد و بقايي، سارا، نقش عضويت در تشكل هاي روستايي بر سطح سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي زنان روستايي، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، شماره 2، تابستان 1392، پياپي 4.
- رستمي، فرحناز؛ محمدي، علي محمد؛ علي آبادي، وحيد و كريمي، نشتيمان، وضعيت سرمايه اجتماعي در بين زنان روستايي سرپرست خانوار، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال سيزدهم. شماره   15.
- رستمي، فرحناز؛ اله ويسي، ادريس و ريحاني فر،بيان، چالش­ها و تنگناهاي توسعه پرورش قارچ خوراكي: مطالعه موردي استان كرمانشاه، فصلنامه تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران.
- رستمي، فرحناز؛ علي آبادي، وحيد و پاپ زن، عبدالحميد، مدلسازي پايداري در نظامهاي بهره برداري زراعي – خانوادگي مبتني بر كشت مخلوط بر اساس تئوري بنياني (مورد مطالعه بخش فيروزان )، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران،
- مراد حاصلي، سميه ؛ ميرك زاده، علي اصغر ؛ رستمي. فرحناز .تحليل اثربخشي دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت حرفه اي برگزار شده جهت كشاورزان. فصلنامه علمي– تخصصي طب كار. پذيرش نهايي.
- رستمي، فرحناز؛ شاهمرادي، مهنا و بقايي، سارا، بررسي عوامل موثر بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي مورد مطالعه ( روستاي كرانچي، شهرستان كرمانشاه )، فصلنامه تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران،
- رحيمي، محمد كاظم ؛ زرافشاني، كيومرث ؛ رستمي، فرحناز؛ نوري، محمد.  ارزشيابي عملكرد شركتهاي خدمات توسعه كشاورزي استان زنجان با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP). مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي. پذيرش نهايي.
مقالات چاپ شده در مجلات بين المللي و ISI
 
o   Sharifi, O; Sadati, S. A; Rostami, F; Sadati, S.A; Mohamadi, Y; Taher Tolou Del, P. (2010). Barriers to Conversion to Organic Farming: A Case Study in Babol County in Iran,African Journal of Agricultural Research Vol. 5(16), pp. 2237-2242.
 
o   Sadati, S. A; Rostami, F; Sadati, S.A; Mohamadi, Y; Sharifi, O; Asakeresh, A. (2010). Survey of Effective Factors on Adoption of Crop Insurance Among Farmers: A Case Study of Behbahan County, African Journal of Agricultural Research Vol. 5(16), pp. 2260-2267.
 
o   Heidari, H and Rostami, F (2012), Survey of Relationship Between Social Capital and Organization Entrepreneurship Case Study: Agricultural Organization of Sonqhur County, Annals of Biological Research, 2012, 3 (7):3192-3199.
 
o   Kalantari, Kh; Rostami, F (2004), Spatial Analysis of Agricultural Development In Iran (Plant and Policies), Rural and Development journal, Vol 23:2004.
 
o   Shabanali Fami, H; Rostami, F (2004), Effect of information and Communication Technologies (ICTs) on communication skills of Agricultural Extension officials: a Case study in Markazi Province of Iran, Journal of Agricultural Extension Management.
 
o   Akbari, M; Rostami, F (2008), Poverty Alleviation and Sustainable Development: The Role of Social Capital, journal of Social Sciences, 4 (3): 202-215, 2008, ISSN 1549-3652.
 
o   Naderi, N; Jafari, H; Rostami, F (2013), Investigating and Comparison of Students Entrepreneurial Characteristics, WULFENIA journal, Vol 20, No. 2; ISSN: 1561- 832X.  
 
o   Akbari,Morteza; Abbasi, Enayat; Rostami, Farahnaz & Tajeddini, Kayvan, The influence of religious leaders in agricultural educational programmes: applying the theory of planned behavior, Middle East J. Management, Vol. 1, No. 2, 2013.
 
o   Naderi, Nader; Jafari, Habib & Rostami, Farahnaz, Investigat Investigating ing and Comparison of Students Entrepreneurial characteristics,  WULFENIA Journal, Vol 20, No. 2;Feb 2013.
 
o   Nazarian, Mahdi; Ajili, Abdul Azim; Akbari, Morteza; Rostami, Farahnaz, Knowledge, Attitude and Environmental Safety Behaviors of Vegetable Growers in use of Pesticides in South West of Iran, International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 ( 8 ) , 1844-1854, 2013 Available online at http:// www.ijappjournal.com ISSN 2051-1914 ©2013 VictorQuest Publications.
 
o   Rostami, Farahnaz,; Zarafshani, Kiumars; Abbasi, Enayat, Practicing Service learning in College Classroom: the Green House Project Improvement, International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 ( 9 ) , 2138-2140, 2013 Available online at http:// www.ijappjournal.com ISSN 2051-1914 ©2013 VictorQuest Publications.
o    Morad Haseli, Somayeh; Mirakzadeh, aliasghar; rostami, Farahnaz, Analysis of Occupational Health Challenges Among Farmers, Arch of hygiene Sciences. Acceptance.
o     
تاليف كتاب
- علي بيگي، امير حسين؛ رستمي، فرحناز و گراوندي، شهپر. مقدمه اي بر مديريت توسعه روستايي و كشاورزي. انتشارات دانشگاه رازي. زير چاپ.
 
ساير فعاليتهاي علمي – اجرايي
رديف
نوع فعاليت
محل
مشخصات ابلاغ
تاريخ انجام فعاليت
شماره
تاريخ
از تاريخ
تا تاريخ
1
رابط كميسيون امور بانوان دانشگاه در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
دانشگاه رازي
1578/12/ك
26/4/91
26/4/91
تا كنون
2
استاد مشاور انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي (كسب عنوان استاد مشاور برتر دانشگاه رازي در سال 1391)
دانشگاه رازي
11111/ف
05/11/90
05/11/90
تا كنون
3
راه اندازي دوره دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
دانشگاه رازي
 
 
1390
انجام شد
4
معاون آموزشي دانشكده كشاورزي 
دانشگاه رازي
5745
16/2/1392
16/2/1392
تا كنون
5
مشاور فرهنگي دانشگاه  
دانشگاه رازي
1110606/ف
20/8/92
20/8/92
20/8/93
6
داور 5 مجله علمي پژوهشي معتبر وزارت علوم:
ý      فصلنامه راهبردهاي توسعه روستايي، مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران
ý      فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي
ý      فصلنامه تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران
ý      فصلنامه رفاه اجتماعي
7
عضو مركز پژوهشي تحقيقات توسعه اقتصادي اجتماعي دانشگاه رازي
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)