تحصيلات:
دكتراي زبان و ادبيات عرب  دانشگاه تربيت مدرس تهران، سال فراغت از تحصيل: 1376 عنوان پايان نامه دكتري: «اساليب شعري عرب در دفاع از اهل بيت پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) تا اواسط قرن دوم هجري».
كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب  دانشگاه علامه طباطبايي تهران، سال فراغت از تحصيل: 1372 . عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: «الفعل بين الفارسية والعربية».
كارشناسي زبان و ادبيات عرب  دانشگاه تهران، سال فراغت از تحصيل:  1368.فعاليتهاي اجرائي:
معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي  از سال 1375  تا 1377.
مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي از سال 1378 تا 1382.
عضو كميته تخصصي گروه ادبيات و علوم انساني در هيات مميزه، دانشگاه بوعلي سينا همدان، از خرداد 85 تا خرداد 86.
عضو شوراي آموزش حج و زيارت استان كرمانشاه از 1387 تاكنون.
سردبير و عضو هيات تحريريه مجله علي پژوهشي "كاوشنامه ادبيات تطبيقي"، دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاه، از 1389 تاكنون.
عضو كميسيون تخصصي گروه زبان و ادبيات در هيات مميزه دانشگاه رازي، از  1391 تاكنون.
عضو هيات تحريريه مجله ادب عربي دانشگاه شهيد چمران اهواز. از 1390 تاكنون.
عضو هيأت تحريريه مجله ادبيات شيعي دانشگاه شهيد مدني آذرباييجان در تبريز از 1391 تاكنون.
مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي از سال 1393 تا بهمن 1395.


تأليفات:
1.  العروض العربي البسيط، ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني )سمت( و دانشگاه رازي كرمانشاه، سال انتشار1378  چاپ دوم تابستان.84، چاپ سوم 1385، چاپ چهارم 1386، چاپ پنجم 1389.
اين‌ كتاب‌ مشتمل‌ بر دو علم‌ عروض‌ و قافيه‌ است‌ كه‌ به‌ زباني‌ كاملاً ساده‌ به‌ عربي‌ نگاشته‌ شده‌ است‌. برخي از ويژگيهاي‌ كتاب‌: 1. تلخيص‌ مباحث‌ و آسان‌ سازي‌ آنها به‌ منظور تسهيل‌ در يادگيري‌ اين‌ دو علم‌. 2. كثرت‌ تمرينات‌ همراه‌ با پاسخ‌ به‌ كليه‌ تمرينات‌ متن‌. 3.بحث‌ عروضي‌ در موشَّحات‌ اندلسي‌ وشامي. 4.  شعر نو فارسي‌ و عربي‌ همراه‌ با شواهد متعدد. 5. مقايسه عروض‌ عربي وفارسي‌ همراه‌ با شواهد فراوان‌ از دو زبان‌. 6. شكل‌ و اعراب‌ گذاري‌ كامل‌ واژگان‌. 7.ترتيب‌ بحور عروضي بر خلاف‌ ديگر كتابها از آسان‌ شروع‌، و به‌ دشوار ختم‌ شده‌ است‌ كه ‌بارها تدريس‌ شده‌ و نتايج‌ سودمندي‌ نيز داشته‌ است‌. 8.  همه ابيات‌ كتاب‌ برگرفته‌ ازاشعار شاعران‌ متعهد اسلامي‌ در مدح‌ اهل‌ بيت‌ پيامبر مكرم‌ اسلام‌ صلي الله عليه و آله و سلم است‌ كه با اسناد دقيق معرفي شده است.
2. فن ترجمه، اصول نظري و عملي ترجمه از عربي به فارسي و فارسي به عربي، ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني )سمت( و دانشگاه رازي كرمانشاه، چاپ اول1380، چاپ دوم 1381،  چاپ سوم82، چاپ چهارم83، چاپ پنجم تابستان84، چاپ ششم زمستان1385، چاپ هفتم 1386، چاپ هشتم 1389، چاپ نهم 1390، چاپ دهم 1391.
گفتارها مشتمل‌ بر پنج‌ فصل‌ است‌ كه‌ در فصل‌ اول‌ تئوريهاي ترجمه‌ و نگرش‌ كلي به‌اصول‌ اوليه آن‌ و پيچيدگي ها، و روشهاي مختلف‌ِ ترجمه‌ همراه‌ با نمونه‌هاي عملي مطرح‌ شده‌ است‌. در فصل‌ دوم‌ ترجمه‌ اسم‌ از زواياي‌ مختلف‌ همچون‌ تعريب‌، واژه‌گزيني، تطبيق‌ آنها در دو زبان‌، جمعها و غيره‌ بررسي‌ شده‌ است‌. در فصل‌ سوم‌ فعلهاي‌ فارسي‌ وعربي‌ و زمانهاي‌ هريك‌، لازم‌ و متعدي‌، معلوم‌ و مجهول‌، مثبت‌ و منفي‌، صيغه‌ و غيره‌ بايكديگر مقايسه‌ شده‌اند. در فصل‌ چهارم‌ مقايسه‌ حروف‌ و نيز ارتباط‌ آنها با اسم‌ و فعل ‌بررسي شده‌ است‌. در فصل‌ پنجم‌ جملات‌ اسميه‌ و فعليه‌ دو زبان‌، انواع‌ جملات‌ وصفيه‌، حاليه‌، شرطيه‌ و غيره‌ با يكديگر مقايسه‌ شده‌اند. در بخش‌ ضميمه‌، انواع‌ لغت‌نامه‌هاي ‌قديم‌ و جديد معرفي‌ شده‌ است‌. ديگر مزاياي اين‌ كتاب‌: 1ـ تمرينات‌ و مثالها از لغات‌ واصطلاحات‌ جديد و كاربردي‌ ادبي‌، فرهنگي‌، اجتماعي‌ و فني‌ است‌. 2ـ پاسخ‌ كليه تمرينات‌ در انتهاي‌ هر فصل‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. 3ـ بسياري‌ از مباحث‌ از جمله‌ ترجمه ‌جملات‌ طولاني‌ و متداخل‌، ترجمه اعداد بزرگ‌ و نيز اعداد بدون‌ معادل‌، ترجمه «چندم‌ يا چندمين‌»، منادا و مشكلات‌ ترجمه آن‌، موصولها و مشكلات‌ ترجمه‌ «كه‌»، نقل‌ قول ‌مستقيم‌ و غيرمستقيم‌، تعارفات‌، ضرب‌المثلها، كنايات‌ و غيره‌ براي‌ اولين‌ بار مطرح‌ شده ‌است‌.
3 . فرهنگ لغات و اصطلاحات «معروف»؛ (فارسي به عربي) مشتمل بر بيش از بيست هزار واژه فارسي به عربي، ناشر: انتشارات يادواره كتاب، سال انتشار.1381، چاپ دوم بهار 1386 .
اين كتاب مشتمل بر هزاران واژه رايج در ادبيات، هنر، اقتصاد، سياست، طب، كشاورزي،  برق و الكترونيك، فيزيك، شيمي، زيست شناسي،  نجوم، ورزش، حقوق، امور نظامي، و اصطلاحات روزنامه‏ها و مجلات عربي.در اين لغتنامه علاوه بر لغات ادبي، هنري و غيره هزاران واژه جديد و پرمصرف علمي و فني همانند : كابل نوري، پيركس، مَوْس، سي‏دي، ديسكت، تلفن همراه و غيره ذكر شده است تا علاقمندان بتوانند واژگان جديدي را كه در ديگر لغتنامه‏ها كمتر يافت مي‏‏شود، بيابند. ويژگي ديگر اين فرهنگ، وجود مترادفات فراوان فارسي و عربي است كه مقاله نويسان را در انتخاب واژه مورد نياز كمك مي‏كند. تفاوت استعمال الفاظ مترادف و كاربرد هريك بنابر ضرورت، يكى ديگر از اهداف اين كتاب است.
4 . مكالمات حجاج و زائران عتبات عاليات، (فارسي به عربي و بالعكس)  انتشارات يادواره كتاب، 1382.
گفتگو در باره مناسك حج، گمرك، فرودگاه، هتل، مطب پزشكان، بيمارستانها، فروشگاهها، پست و تلفن، سالن غذاخورى، پليس، بانك، مسافرت، موزه، پوشاك و رنگها، ساعات و ايام هفته و دهها موضوع ضرورى ديگر.
5 . آشنايي با روزنامه‏ها و مجلات عربي، مشترك با دكتر وحيد سبزيانپور، انتشارات خورشيد باران،1382 .
ويژگيهاي كتاب: 1. جذابيت و تنوع متن همچنين توجه به آموزنده بودن مطالب. 2. انتخاب موضوعات نادر و شنيدني در زمينه‏هاي علمي، فرهنگي، هنري، اجتماعي و طبي. 3. مختصر بودن هر متن.  4. اعراب و شكل صحيح كليه‏ واژگان. 5. ترجمه‏ لغات دشوار هر متن. 6. ذكر افعال ثلاثي مجرد همراه با حركت حرف مضارعه و مصدر آنها.  7. ترجمه‏ روان متون به فارسي بر اساس اسلوبهاي دقيق ترجمه.  8. ذكر جمعِ واژگان مفرد. 9. ذكر مفردِ واژگان جمع.10. تفكيك فعلهاي لازم و متعدي.11. تفكيك فعلها با حروف جر ويژه‏ هر فعل.
6 . فرهنگ مطبوعات عربي الهدي،(عربي به فارسي)  انتشارات دانشگاه رازي، 1385 .
از مدتها پيش نياز به تأليف فرهنگ مطبوعاتى جديدى مشتمل بر واژگان رايج و مأنوس و به دور از الفاظ مهجور به شدت احساس مى‏شد. در راستاى اين هدف، با سفر به بسيارى از كشورهاى عربى، روزنامه‏ها و مجلات متعددى تهيه گرديد تا انتخاب واژگان از متونى باشد كه به طور گسترده استعمال مى‏شوند. علاوه بر آن از هزاران روزنامه و مجله اينترنتى نيز نهايت استفاده شده است. از سويى ديگر نگارنده در خلال اين سفرها از تعداد بى‏شمارى تابلو نوشتارى تصويربرداري كرده تا با بهره‏گيرى از آنها غناى اين اثر بيشتر گردد.
7. مكالمه عربي (ويژه سفرهاي زيارتي)، سازمان حج و زيارت،چاپ اول سال 1386 تيراژ 5000نسخه، چاپ دوم سال 1386 تيراژ 5000نسخه، چاپ سوم سال 1387 تيراژ 10000نسخه.
امروزه‌ اهميت‌ سفر به‌ اماكن‌ مقدس‌ مكه‌ و مدينه‌ در سرزمين‌ حجاز، و نيز عراق‌ وسوريه‌ بر كسي‌ پوشيده‌ نيست‌، و از آنجا كه‌ مردم‌ اين‌ كشورها عرب‌ زبان‌ هستند آموختن مكالمات‌ اوليه‌ براي‌ فارسي‌ زبانان‌ امري‌ اجتناب‌ ناپذير است‌، زيرا اغلب‌ ديده‌ مي‌شود هموطنان‌ ما به‌ علت‌ ناآشنايي‌ با اين‌ زبان،‌ در رفع‌ نيازهاي‌ خود با دشواريهايي مواجه‌ مي‌شوند. ازسوي‌ ديگر كتابهاي‌ تأليف‌ شده‌ در اين‌ زمينه‌ اغلب‌ توسط‌ غيرمتخصصان‌، و بدون‌ توجه‌ به‌ ترجمة‌ دقيق‌، نگارش‌ صحيح‌ِ  اِعراب‌، و استعمال‌ رايج‌ گفتگوها‌ به‌ رشتة‌ تحرير درآمده ‌است‌. از اين‌ رو بنا به‌ پيشنهاد معاون محترم آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبري مقرر شد تا كتابي‌ جامع و مصور‌، مشتمل‌ بر گفتگوهاي‌ ضروري‌ شامل‌ گفتگو در اماكن‌ زيارتي، مناسك‌ حج‌، گمرك‌، فرودگاه‌، هتل‌، مطب‌ پزشكان‌، بيمارستانها، فروشگاهها، پست‌ و تلفن‌، سالن‌ غذاخوري‌، پليس‌، بانك‌، مـوزه‌، پوشاك‌ و دهها موضوع‌ ضروري‌ ديگر به‌ رشتة‌ تحرير درآيد تا حجاج ‌بيت‌ الله‌ الحرام‌ و زائران‌ عتبات‌ عاليات‌ و نيز مسافران‌ كشورهاي‌ عربي‌ بتوانند نيازهاي ‌ضروري‌ خود را با استفاده از آن‌ برطرف سازند.
8. آشنايي با قوانين و مقررات كشور عربستان (ويژه حجاج‌، مديران و عوامل كاروانهاي حج)، (دوزبانه: فارسي عربي) سازمان حج و زيارت، چاپ اول سال 1389 تيراژ 5000 نسخه، چاپ دوم 1390 سه هزار نسخه.
اين‌ كتاب‌ به دو زبان فارسي و عربي همراه با تصاوير متعدد به رشته تحرير درآمده كه مشتمل‌ بر قوانين و مقررات ضروري‌ عربستان همچون قوانين پولي و ارزي، گمركات، كالاهاي ممنوعه، احكام قضايي، مقررات پليس‌،‌ قانون برپايي جشنها و يادبودها، هتلها، فرودگاهها‌، شركتهاي مسافربري، هيأت امر به معروف و نهي از منكر، قانون مبارزه با مواد مخدر، موسسات عهده‌دار امور طواف، قوانين دفاع شهري، مقررات بقيع و دهها موضوع‌ ضروري ديگر است.
9. آشنايي با قوانين و مقررات كشور سوريه (ويژة‌ زائران، مديران، و عوامل كاروان‌هاي سوريه) (دوزبانه: فارسي عربي) ناشر: سازمان حج و زيارت چاپ اول سال 1390.
اين‌ كتاب‌ كه دستاورد سفر مؤلف‌ به‌ كشور سوريه است‌ به دو زبان فارسي و عربي به رشته تحرير درآمده است. تصاوير موجود در كتاب توسط نگارنده در زمان حضور در اين كشور گرفته شده است. اين كتاب‌ جامع و مصور‌، مشتمل‌ بر قوانين و مقررات ضروري‌ كشور سوريه همچون قوانين پولي و ارزي، گمركات، كالاهاي ممنوعه، الزامات مورد نياز براي اخذ رواديد، مقررات و احكام ورود و خروج خارجيان، جرائم قاچاق انسان، قانون مجازات‌هاي اقتصادي، قانون مبارزه با تقلب و كلاهبرداري، قانون سلاح و مهمات، قانون ازدواج و طلاق، احكام قضايي، هتل‌ها، مقررات پليس‌، قانون راهنمايي و رانندگي، قانون فرودگاهها‌، قوانين تملك اراضي و مستغلات، قانون نظافت، قوانين مبارزه با پولشويي، مواد مخدر، فحشا و دهها موضوع‌ ضروري‌ ديگر است.
10. تدوين پايان‌نامه و مقاله با فناوريهاي نوين‌ (كامپيوتر – اينترنت) ويژه دانشجويان از مقطع كارشناسي تا دكترا‌، انتشارات راه دانش، پاييز: 1391.
11. آشنايي با قوانين‌ و مقررات كشور عراق (ويژه زائران، مديران، و عوامل كاروان‌هاي عتبات عاليات) (دوزبانه: فارسي عربي) ناشر: سازمان حج و زيارت، زمستان 1391، چاپ اول، تيراژ  3500 نسخه.
مشتمل بر اطلاعات عمومي، قانون اساسي، قوانين اخذ رواديد، شركت¬هاي بيمه، قانون ارز، سيستم بانكي، هواپيمايي، اماكن اقامتي، راهنمايي و رانندگي، مواد مخدر، مبارزه با فحشا، سلاح، جرائم عليه خانواده و احساساسات مذهبي، مبارزه با رشوه¬خواري و و ده‌ها موضوع‌ ضروري‌ ديگر.
12. دراسة أسلوبيّة في شعر يحيي السماوي، ديوان "نقوش علي جذع نخلة" نموذجاً (به زبان عربي) (مشترك با آقاي بهنام باقري)، ناشر: دار تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا و دانشگاه رازي كرمانشاه 1393ش.
اين پژوهش به بررسي سبك شناسي شعر يحيي السماوي در ديوان "نقوش علي جذع نخلة" مي¬پردازد. موضوعات كتاب به چهار فصل تقسيم شده كه فصل اول به"أسلوبيّة" از نظر مفهوم، پيدايش وسطوح آن وارتباطش با علم اللغة و نقد ادبي وبلاغت اختصاص دارد. فصل دوم به "سطح صوتي"، مانند موسيقي خارجي و داخلي مي¬پردازد. فصل سوم؛ به "سطح دلالي" اختصاص دارد، و در آن به مهمترين زمينه¬هاي دلالي (فرهنگ شعري) اشاره مي¬كند. از مهمترين زمينه¬ها: سرزمين و وطن است كه كانون خطاب شعري شاعر است، و پس از آن حزن و اندوه، جهاد و مقاومت اين جايگاه را دارد. فصل چهارم به " سطح تركيبي" يعني تركيب جمله با همه شكلهايش: خبري، مؤكد، و منفي در شعر شاعر بررسي شده است.
13. ترجمه «سفينة الصادقين» (ترجمه از فارسي به عربي) شرح حال عالم ربانى آقاى حاج سيد حسين يعقوبى قائنى دام ظلّه العالى. ناشر:قم: انتشارات دارالفقاهة للطباعة والنشر، چاپ اول 1395.
14. الخليج الفارسي في النصوص العربية من (القرن الاول الهجري الي عصرنا الحاضر) خليج فارس در متون عربي (از قرن اول هجري تا عصر حاضر) (به زبان عربي) ناشر: وزارت امور خارجه، (در دست چاپ).


برخي از مقالات ارائه شده در كنفرانسها:
1. نقش آسيه در دفاع از حضرت موسي عليه السلام(كنفرانس: فلسفه حضور موثر و نقش آفرين زن در اديان توحيدي. (دانشگاه الزهراء) مهر ماه 1377، 1998م.
2. تجزيه و تحليل كلام و ترجمه Discourse Analysis and Translation   سومين كنفرانس بررسي مسائل ترجمه دانشگاه تبريز،  اسفند 1377، 1998م.
3. عربي نويسان عصر ساماني، كنفرانس بين المللي بزرگداشت سامانيان،20 تا22 مرداد 1378 مشهد مقدس، 1999م.
4. تجربه كشورهاي عربي در زمينه واژه گزيني،  نخستين هم‏انديشي مسائل واژه گزيني و اصطلاح شناسي ( فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي)، اسفند 1378، 1999م.
5. گردآوري لغت و تدوين فرهنگنامه‏هاي عربي در اسلام، كنفرانس بين المللي بزرگداشت ششصدمين سال درگذشت لغوي بزرگ مجد الدين فيروزآبادي، شيراز، 10  تا12  شهريور 1378 هـ ش.
6. انعكاس فضايل امام علي در ادب عربي، كنگره امير المؤمنين علي (ع)، دانشگاه گيلان، شهر رشت، 11  و12  اسفند 1379.
7. مدح امام علي عليه السلام در شعر و ادب عرب، دانشگاه پيام نور منطقه10  تهران با همكارى ستاد اقامه نماز و صدا و سيماى جمهورى اسلامي ايران، همايش امام علي (عليه السلام) و رفتار علوى اسفند. 1380
8. فن ترجمه عربي به فارسي و بالعكس، همايش بين المللي تاثير متقابل ادبيات فارسي و عربي، تهران، دانشگاه الزهراء، آبان ماه 1380 .
9. روشهاي واژه گزيني در زبان عربي، دومين هم انديشي مسائل واژه گزيني و اصطلاح‏شناسي، تهران، ارديبهشت82  فرهنگستان زبان فارسي.
10. دور الترجمة والمترجمين في حوار الحضارات، اولين همايش بين المللي نقش زبان در گفت‏وگوي تمدنها، دانشگاه اصفهان، ارديبهشت 1383 .
11. بررسي مشكلات زبان عاميانه و فصيح، نخستين همايش بررسي روشهاي آموزش زبان عربي در ايران، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، آذر ماه1383 .
12. نقش سياسي و دفاعي حضرت زهراء(س) در ماجراي فـدك،  كنگره فاطمه شناسي 17و 18 اسفند 1384، سپاه منطقه مقاومت كرمانشاه . اين مقاله از طرف هيات داوران برنده كمك هزينه سفر به سوريه شد.
13. نقش غديرخم در اتحاد اسلامي، همايش تبيين نقش روحانيت در اتحاد ملي و انسجام اسلامي، اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه، 17و 18 دي ماه 1386.
14. نقدي بر ترجمه مرحوم الهي قمشه¬اي از منظر افعال، همايش ملي ترجمه قرآن كريم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد،اسفند 1389.
15. مظاهر فرهنگ و تمدن ايراني در ديوان اعشي، همايش ملي ادبيات تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب، 28 و 29 ارديبهشت 1390. (مشترك با خانم پروانه ستايش نيا).
16. جماليات دلالات التثية والصور البلاغية والنغم الموسيقية في سورة الرحمن، همايش قرآن و جامعه شناسي، ادب و هنر، دانشگاه ابو علي سينا با همكاري بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه، همدان، 22 آبان 1390. (مشترك با آقاي عاطي عبيات).
17. تأثير قرآن كريم بر مضامين شعري عربي (نمونه مورد پژوهانه اسماعيل صبري پاشا) همايش ملي قرآن كريم و زبان و ادب عربي، دانشگاه كردستان، شهر سنندج، آبان 1390. (مشترك با  خانم سميه بختياري).
18. نقش امام موسي صدر در تحرك بخشي به جوانان در موج بيداري اسلامي اجلاس بين المللي جوانان و بيداري اسلامي، تهران، 9 و 10 بهمن 1390.
19. نقش اقبال لاهوري در تحرك بخشي به جوانان در موج بيداري اسلامي اجلاس بين المللي جوانان و بيداري اسلامي، تهران، 9 و 10 بهمن 1390.
20. مؤلفه¬هاي فرهنگ عاشورايي در اشعار عربي، همايش ملي فرهنگ ايثار و شهادت دانشكده اصول دين قم،  18 اسفند 1390.
21. نماد پردازي درشعر پايداري دفاع مقدس، همايش ملي فرهنگ ايثار و شهادت دانشكده اصول دين قم،  18 اسفند 1390. (مشترك با آقاي عاطي عبيات).
22. بررسي ادبيات وصيت¬نامه ي شهيد محمّدابراهيم همّت، همايش ملي فرهنگ ايثار و شهادت دانشكده اصول دين قم،  18 اسفند 1390. (مشترك با  خانم سميه بختياري)
23. نماد رنگ در اشعار مقاومت و پايداري نصر الله مرداني، همايش ملي فرهنگ ايثار و شهادت دانشكده اصول دين قم،  18 اسفند 1390.
24. شيوه¬هاي برخورد امام عسكري (عليه السلام) با انديشه‌ها و مكاتب انحرافي، همايش ملي امام حسن عسكري (ع)، دانشگاه پيام نور كرمان 11 اسفند 1390.
25. نقش سازنده تقيه امام حسن عسكري (عليه السلام) در تقويت شيعيان، همايش ملي امام حسن عسكري (ع)، دانشگاه پيام نور كرمان 11 اسفند 1390.
26. امام حسن عسكري (عليه السلام) در آئينه كرامات و رهنمودهاي اخلاقي، همايش ملي امام حسن عسكري (ع)، دانشگاه پيام نور كرمان 11 اسفند 1390.
27. جهاد اقتصادي و مفاهيم آن در متون، روايات ديني و آثار ادبي»(مطالعه موردي قناعت) همايش منطقه اي جهاد اقتصادي و مولفه هاي آن، دانشگاه آزاد اسلامي كنگاور، 16 اسفند 1390. (مشترك با  خانم سميه بختياري)
28. جهاد اقتصادي در آينه خطبه¬ها و نامه¬هاي اقتصادي امام علي (عليه السلام) در نهج¬البلاغه، همايش جهاد اقتصادي، دانشگاه لرستان، 15اسفند 1390. (مشترك با خانم سميه بختياري)
29. بررسي جايگاه ارزشهاي انساني در نهج البلاغه، همايش ملي نهج البلاغه و ارزشهاي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان،  18 اسفند 1390.
30. ارزشهاي فردي و اجتماعي در حكمتهاي امام علي (عليه السلام) در نهج البلاغه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 18 اسفند 1390. (مشترك با  خانم سميه بختياري)
31. نقد و بررسي سيماي پيامبر در شعر ملك الشعراي بهار و احمد شوقي، اولين كنگره¬ي سيره¬ي اهل بيت(عليهم السلام) سيره¬ي پيامبراعظم (صلي الله عليه وآله وسلم)، 19 اسفند 1390. قم (مشترك با آقاي پيمان صالحي).
32. شتر در نهج البلاغه اولين كنگره ملي شتر، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، مشهد مقدس، 29 و 30 فروردين 1391.
33. تصوير پردازي شتر در متون ديني، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، مشهد مقدس، 29 و 30 فروردين 1391.
34. شتر و جايگاه آن در ادبيات فارسي، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، مشهد مقدس، 29 و 30 فروردين 1391. (مشترك با خانم سميه بختياري)
35. بررسي اسناد يك خطبه از نهج البلاغه، دومين همايش ملي نهج البلاغه و علوم انساني، معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ارديبهشت 1391 (مشترك با خانم گل ملك اله نظري).
36. بررسي روابط آوايي و معنايي واژگان نهج البلاغه از منظر اشتقاق، دومين همايش ملي نهج البلاغه و علوم انساني، معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ارديبهشت 1391 (مشترك با آقاي همت بيگي).
37. حكمت¬هاي اقتصادي امام علي (عليه السلام) در نهج البلاغه دومين همايش ملي نهج البلاغه و علوم انساني، معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ارديبهشت 1391. (مشترك با خانم سميه بختياري)
38. جلوه¬هاي مقاومت در اشعار سپيده كاشاني و فدوي طوقان همايش ادبيات تطبيقي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، 20 ارديبهشت 1391. (مشترك با خانم مريم مطهري)
39. تطبيقي بر اشعار خمري ابونواس و منوچهري دامغاني، همايش ادبيات تطبيقي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، 20 ارديبهشت 1391. (مشترك با آقاي ابوذر تكش)
40. بن مايه¬هاي همگون مقاومت در شعر محمود درويش و سلمان هراتي همايش ادبيات تطبيقي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، 20 ارديبهشت 1391. (مشترك با خانم آمنه ولي پور)
41. راهكارهاي قرآن براي دستيابي به سلامت رواني و انطباق آنها با آراي روان¬شناسان، هشتمين كنگره ملي سلامت خانواده، واحد علوم پزشكي تهران . معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 7 تا 9 خرداد 1391. (مشترك با آقاي پيمان صالحي)
42. تاثير فرهنگ و تمدن اسلامي در قابوسنامه، اولين همايش منطقه¬اي قابوسنامه، دانشگاه آزاد اسلامي گنبدكاووس، ارديبهشت 1391.
43. خليج فارس در متون تفسيري عربي «از اوايل قرن دوم تا اوايل قرن هشتم هجري» سومين همايش بين‌المللي خليج فارس (تاريخ، فرهنگ و تمدن) دانشگاه تهران10 .12 ارديبهشت 1391 برابر 29 آوريل تا 1 مي 2012.
44. خليج فارس در متون تاريخي عربي . از اواسط قرن نهم هجري تا عصر حاضر، سازمان نقشه‌ برداري كشور، كميته تخصصي نام‌نگاري و يكسان‌سازي نام‌هاي جغرافيايي ايران، تهران، 4 ارديبهشت 1391.
45. خليج فارس در متون جغرافيايي عربي . از اواخر قرن ششم هجري تا عصر حاضر، سازمان نقشه‌ برداري كشور، كميته تخصصي نام‌نگاري و يكسان‌سازي نام‌هاي جغرافيايي ايران، تهران، 4 ارديبهشت 1391.
46. اسناد و مدارك خليج فارس در منابع عربي، هشتمين همايش ملي خليج فارس، جهاد دانشگاهي، تهران، 12.9 ارديبهشت 1391.
47. اعجاز كوهها در قرآن، اولين همايش اعجاز قرآن، انجمن علمي اعجاز قرآن ايران، تهران، 13 ارديبهشت 1391. (مشترك با خانم فاطمه رجبي سمنگاني)
48. اعجاز در تصوير پردازي قرآن اولين همايش اعجاز قرآن، انجمن علمي اعجاز قرآن ايران، تهران، 13 ارديبهشت 1391.
49. اعجاز در ترادف الفاظ قرآن اولين همايش اعجاز قرآن، انجمن علمي اعجاز قرآن ايران، تهران، 13 ارديبهشت 1391.
50. شاهنامه در جزر و مد آراي نقدي ادباي عربي و غربي دومين همايش ملي ادبيات حماسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد، ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱. (مشترك با آقاي پيمان صالحي)
51. دفاع از حريم ولايت در خطبه¬هاي حضرت زهرا (س) و الگو پذيري زنان معاصر از او، همايش بين المللي حضرت زهرا (س)، دانشگاه اراك، 27و28 ارديبهشت 1391. (مشترك با آقاي پيمان صالحي)
52. استدلال حضرت زهراء (س) در غصب فدك‌، همايش بين المللي حضرت زهرا (س)، دانشگاه اراك، 27و28 ارديبهشت 1391.
53. اعتدال در هويت سازي در سيره معصومين (عليهم السلام) همايش منطقه اي هويت سازي در سيره معصومين (عليهم السلام) دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند خرداد 1391.
54. نقش نماز در آرامش و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي، همايش ملي هجوم خاموش، جهاد دانشگاهي لرستان 10 خرداد 1391 (مشترك با خانم فاطمه رجبي سمنگاني).
55. نقش دين در پيشگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي، همايش ملي هجوم خاموش، جهاد دانشگاهي لرستان 10 خرداد 1391 (مشترك با آقاي مهدي داوري نژاد)
56. تأثير آموزه¬هاي دين اسلام بر رفتار اجتماعي، همايش ملي هجوم خاموش، جهاد دانشگاهي لرستان 10 خرداد 1391 (مشترك با خانم حديث تنگ سياب مسكن)
57. ارتباط بين افسردگي و افكار خود كشي با دينداري در دانشجويان همايش ملي دانشگاه، آسيب هاي روانشناختي و راهكارها، مركز آموزش عالي علمي كاربردي ايلام 1 (پارسيان)، ايلام، 24خرداد 1391(مشترك با آقايان با ثابت ضيائي و ستار كريمي).
58. حفظ اموال يتيم در اسلام، اولين همايش ملي اسلام و ايتام، دانشگاه پيام نور استان كهكيلويه و بوير احمد، تير ماه 1391.
59. رفتار با يتيم از نگاه پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (ع)، اولين همايش ملي اسلام و ايتام، دانشگاه پيام نور استان كهكيلويه و بوير احمد، تير ماه 1391.
60. انعكاس ايتام در قرآن كريم، اولين همايش ملي اسلام و ايتام، دانشگاه پيام نور استان كهكيلويه و بوير احمد، تير ماه 1391.
61. هنر معماري تبرستان از منظر جغرافي¬دانان عرب، اولين همايش ملي هنر تبرستان، دانشكده هنر و معماري دانشگاه مازندران، 20 ارديبهشت 1391.
62. دور التسلح بالعلم للمرأة المسلمة في الصحوة الإسلامية،(نقش دانش و آگاهي زن مسلمان در بيداري اسلامي) اولين اجلاس بين‌المللي زنان و بيداري اسلامي، دبيرخانه دائمي بيداري اسلامي، تهران، 20- 21 تيرماه 1391.
63. دور المرأة المسلمة في الحفاظ على الهوية الدينية في الصحوة الإسلامية (نقش زن مسلمان در حفظ هويت ديني در بيداري اسلامي) اولين اجلاس بين‌المللي زنان و بيداري اسلامي، دبيرخانه دائمي بيداري اسلامي، تهران، 20- 21 تيرماه 1391.
64. ظواهر افسردگي و خوشبيني در اشعار خيام، همايش ملي خيام شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور، 28 ارديبهشت 1391.
65. مفهوم شراب در رباعيات خيام، همايش ملي خيام شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور، 28 ارديبهشت 1391 (مشترك با خانم سميه بختياري).
66. درنگي بر ساقي نامه «مير رضي الدين آرتيماني» با گذري بر ساقي نامه هاي ادب فارسي» همايش استاني بزرگداشت مير رضي الدين آرتيماني، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تويسركان، 18 شهريور ماه 1391. (مشترك با آقاي فاروق نعمتي)
67. تحليلي بر خمس از منظر سوره انفال همايش ديدگاه‌هاي اقتصادي سوره‌هاي قرآن‌ كريم» با محوريت سوره انفال، جهاد دانشگاهي استان زنجان.
68. اقتصاد در قرآن با تكيه بر سوره انفال همايش ديدگاه‌هاي اقتصادي سوره‌هاي قرآن‌ كريم» با محوريت سوره انفال، جهاد دانشگاهي استان زنجان. (مشترك با خانم حديث تنگ سياب مسكن).
69. آثار و پيامدهاي عملي نماز در زندگي فردي و اجتماعي همايش منطقه اي نماز، از محراب تا معراج، دانشگاه آزاد اسلامي بندرگز، 26 مهر 1391(مشترك با آقاي ناظم مجيدپور).
70. اعجاز قرآن در مهندسي كعبه، همايش رهيافت هاي علوم مهندسي درپرتو قرآن، دانشگاه آزاد اسلامي، مشهد مقدس، 18 آبان 1391.
71. اعجاز قرآن در مهندسي مسكن «مطالعه مورد پژوهانه: لانه مورچه و عنكبوت» همايش رهيافت هاي علوم مهندسي درپرتو قرآن، دانشگاه آزاد اسلامي، مشهد مقدس، 18 آبان 1391.
72. بررسي تطبيقي واژه شب در اشعار اخوان ثالث و نازك الملائكه هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي 15-17 شهريور 1391 (مشترك با خانم گولاله اميرخاني)
73. مضامين مشترك در اشعار خيام نيشابوري و ابراهيم ناجي، هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي 15-17 شهريور 1391 (مشترك با خانم حديث تنگ سياب مسكن).
74. الهام پذيري شاعران معاصر از اسطوره سيزيف (مطالعه مورد پژوهانه؛ مهدي اخوان ثالث – عبد الوهاب بياتي) هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي 15-17 شهريور 1391 (مشترك با آقاي پيمان صالحي)
75. آرمان خواهي اخوان ثالث و اَمَل دُنْـقُل در آينه اسطوره¬ها، هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي 15-17 شهريور  1391 (مشترك با خانم سميره خسروي)
76. استكبار ستيزي و مقاومت در شعر احمد مطر، همايش بين المللي سومين كنگره شعر مقاومت بين الملل اسلامي، مؤسسه انتشاراتي روايت فتح با همكاري معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان بسيج مستضعفين،كرمانشاه، 11 تا 13 آبان 1391.
77. الصمود ومكافحة الاستكبار في أشعار يحيي السماوي، همايش بين المللي سومين كنگره شعر مقاومت بين الملل اسلامي، مؤسسه انتشاراتي روايت فتح با همكاري معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان بسيج مستضعفين،كرمانشاه، 11 تا 13 آبان 1391ش.
78. پيشينه غدير در سنت پيامبر اعظم (صلي الله عليه وآله وسلم) همايش ملي غدير، بصيرت و وحدت، گروه معارف، دانشگاه جامع گلستان، گرگان، 15 آبان 1391.
79. پرتوي از نور غدير خم در اشعار شاعران فارسي سرا همايش ملي غدير، بصيرت و وحدت، گروه معارف، دانشگاه جامع گلستان، گرگان، 15 آبان 1391.(مشترك با خانم سميه بختياري)
80. سيماي امام علي (عليه السلام) از زبان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) در خطبه غدير همايش ملي غدير، بصيرت و وحدت، گروه معارف، دانشگاه جامع گلستان، گرگان، 15 آبان 1391. (مشترك با خانم سميه بختياري)
81. هدف از ازدواج و آسيب¬هاي آن از منظر قرآن و سيره¬ي نبوي، همايش ازدواج و آسيبهاي اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي آزاد شهر، 20 آبان 1391. (مشترك با آقايان ثابت ضيايي و ناظم مجيد پور)
82. كنكاشي در تمثيل¬هاي مولوي، سومين همايش سالانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، 19 تا 22 آذر 1391.
83. تأملي در يك عبارت در گفتار سعدي، سومين همايش دانشگاه رازي،  كرمانشاه، دانشكده ادبيات و علوم انساني 19 تا 22 آذر 1391 .
84. خليج فارس در متون جغرافيايي عربي، از اوايل قرن سوم تا اواخر قرن ششم هجري، دومين همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت، دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام) دانشكده و پژوهشكده پيامبر اعظم (صلي الله عليه وآله وسلم)، 27 و 28 آذر 1391.
85.خليج فارس در متون تاريخي عربي از اوايل قرن سوم تا اواسط قرن نهم هجري، دومين همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت، دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام) دانشكده و پژوهشكده پيامبر اعظم (صلي الله عليه وآله وسلم)، 27 و 28 آذر 1391.
86. خليج فارس در متون تفسيري عربي از اوايل قرن هشتم هجري تا عصر حاضر، دومين همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت، دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام) دانشكده و پژوهشكده پيامبر اعظم (صلي الله عليه وآله وسلم)، 27 و 28 آذر 1391.
87. جايگاه نهج البلاغه از ديدگاه انديشمندان مسلمان و غير مسلمان نخستين همايش ملي نهج البلاغه و ادبيات، قم، مؤسسه قرآن و نهج البلاغه، زمستان 1391ش (مشترك با آقاي مهدي داوري نژاد)
88. اشعار برگرفته ابن نباته از مضامين نهج البلاغه نخستين همايش ملي نهج البلاغه و ادبيات، قم، مؤسسه قرآن و نهج البلاغه، زمستان 1391. (مشترك با خانم فريبا عزيزي)
89. داستان¬هاي قرآن گنجينه هنري بي پايان براي نويسندگان، نخستين همايش جايگاه و منزلت قرآن كريم در هنر اسلامي، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسلامي، 15 اسفند  1391، (مشترك با خانم فاطمه رجبي سمنگاني)
90. نقش مذهب در پيشگيري از اعتياد، همايش "دانشگاه پاك" معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه رازي با همكاري اداره كل فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ستاد مبارزه با مواد مخدر 10 اسفند  1391 (مشترك با خانم ليلا منفرديان نژاد)
91. آينده پژوهي و تكنولوژي هاي نوين، اولين همايش ملي آينده پژوهي،شركت يادگار درخشان آريا، 1391 (مشترك با آقاي عبدالمنصور لرستاني).
92. تأملي بر نگرش متفاوت شاعران فارس و عرب به موضوع شكر و سپاسگزاري، دومين همايش ملي ادبيات تطبيقي، دانشگاه رازي كرمانشاه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، 13/6/93. (مشترك با آقاي محمد حسن امرايي)
93. نقد و بررسي بينامتنيت ديني در اشعار فاروق جويدة، همايش ملي بينامتنيت (التناص)، موسسه بوستان قرآن و عترت قم، پاييز 1393 (مشترك با آقاي كاوه رحيمي).
94. بررسي تطبيقي بازتاب شخصيت امام رضا (ع) در شعر شاعران فارس و عرب، همايش امام رضا (ع) در آيينه ادبيات تطبيقي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه، 28 مرداد 1394. (مشترك با آقاي محمد حسن امرايي)
95. تأثير قرآن كريم بر شعر ابو الأسود دؤلي، كنگره ملي پژوهش¬هاي كاربردي علوم انساني اسلامي، خانه كارگر گرگان، 14 اسفندماه 93، استان گلستان.
96. تصوير زن در ادبيات جاهلي، كنگره ملي پژوهش هاي كاربردي علوم انساني اسلامي، خانه كارگر گرگان، 14 اسفندماه 93، استان گلستان.
97. دانش تحليل گفتمان و تحليل بدانديشي در ادبيات تطبيقي (مطالعه موردي هدايت و معري) كنفرانس بين المللي ادبيات و زبان شناسي، 29 و 30 تير ماه 1395 شركت رانيس آريا، تهران. (مشترك با آقاي عباس كريمي)
98. مدح پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) در اشعار معروف عبدالمجيد، كنگره بين المللي زبان و ادبيات، مشهد، تربت حيدرية، دانشگاه تربت حيدريه، دانشگاه فرهنگيان، 15 مهر ماه 1395 (مشترك با آقاي حجت الله حسيني).
99. نغمه هاي پايداري در اشعار عارف قزويني و معروف رصافي، يازدهمين همايش انجمن زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيلان، 17 تا 19 شهريور 1395 (مشترك با خانم زهره باقري)
100. بررسي تطبيقي كاربرد عنصر حيوان در اشعار سعدي و متنبي، يازدهمين همايش انجمن زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيلان، 17 تا 19 شهريور 1395 (مشترك با آقاي عبدالصاحب نوروزي)
101. نقد و بررسي موضوعي ترجمه فارسي حدّاد عادل از قرآن كريم، كنگره بين المللي زبان و ادبيات، دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مفتح شهرري، 15 مهر ماه 1395(مشترك با آقايان محمد حسن امرايي، جهانگير اميري، مجيد محمّدي)برخي مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي:
1. كندوكاوي در صرف و نحو از ديدگاه عروض و قافيه، مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شماره160  دوره 48  زمستان 1380 .
2. زبان عربي فصيح و خطرات فراروي آن، مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره3  سال سي و هفتم، پاييز 1383 . (از مجلات ISC )
3. لغات و اعراب آيه وضو از تعصب تا واقعيت، مجله علمي پژوهشي مطالعات اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، تابستان 1385، شماره 72.
www.alnoor.se/article.asp?id=45846
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3401&Number=72&Appendix=0&lanf=Fa
4. الإبل فى القرآن و الأدب العربي، العصر الجاهلى نموذجاً، مجلة العلوم الانسانية، ، دانشگاه تربيت مدرس، الخريف 2005م، 1426هـ .ق، العدد 12.
www.alnoor.se/article.asp?id=47984
http://aijh.modares.ac.ir/pdf_7097_86c7262b4cf0c117adce21267fe1a5a6.html
http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,13008
5. نَحْت يا اشتقاق كُبَار، قياس يا سماع، مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 153، تابستان 1385. (از مجلات  ISC   )
www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=357535
6. الجواهري: حياته ومخزونه الثقافي و ميزاته الشعرية، مجلة العلوم الإنسانية، دانشگاه تربيت مدرس، السنة الثالثة عشر، الخريف 2006م، 1427هـ .ق، العدد13 (4). (مشترك با آقاي محمد اعتمادي)
http://aijh.modares.ac.ir/article_7072_295db6184798534a1c6cae66505f0580.pdf
www.alnoor.se/article.asp?id=67757
7. استعاره نامهاي حيوانات در زبان عربي، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دوفصلنامه شماره (21) پياپي (18)، بهار 1386..
www.ensani.ir/fa/content/79088/default.aspx
8. شيوه‏هاي كاربرد طنز در تصاوير فكاهي احمد مطر، مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت مدرس، شماره 10، پاييز و زمستان 1387، تاريخ انتشار بهار 1388.
http://iaall.iranjournals.ir/article_1398.html
http://iaall.iranjournals.ir/article_1398_bfed232faef7e31199bda0f38fd4c785.pdf
9. محمد مهدي الجواهري و أغراضه الشعرية، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، شماره 25(پياپي 22) بهار 88. (مشترك با آقاي محمد اعتمادي)
www.alnoor.se/article.asp?id=45192
10. قلب در قرآن و ادبيات عرب حقيقت يا مجاز؟ مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت مدرس، شماره 13، زمستان 1388.
http://iaall.iranjournals.ir/pdf_1210_68e23bd2e821b03fcf2ea15f7b57500a.html
11. تغزل با بهره گيري از حروف الفبا در اشعار فارسي و عربي. مجلة علمي پژوهشي زبان و ادبيات عربي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي، مشهد مقدس، شماره دوم، بهار و تابستان 1389.
http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/issue/view/699
http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/download/8940/650
12. نقد و بررسي وامگيري قرآني در شعر أحمد مطر. مجلة علمي پژوهشي زبان و ادبيات عربي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي، مشهد مقدس، شماره چهارم، بهار و تابستان 1390.
http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/view/9316
http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/view/9316/571
13. الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية في اللهجة العربية الخوزستانية، مجلة اللغة العربية، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، پرديس قم، سال هفتم، شماره 12، بهار و تابستان 1390. (مشترك با آقاي عاطي عبيات)
http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF.GIF
14. دراسة و تحليل في المضامين الشعرية للشاعر العراقي يحيي السماوي، مجلة اللغة العربية وآدابها، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، پرديس قم، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان 1390.
www.alnoor.se/article.asp?id=214229
15. نقد توصيفي تحليلي اسطوره در شعر بدر شاكر السياب مجله نقد و ادبيات تطبيقي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، كرمانشاه (فصلنامه علمي تخصصي)، سال اول، شماره (1) خرداد ماه 1390. (مشترك با آقاي پيمان صالحي)
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/10001013900106.pdf
http://jccl.razi.ac.ir/article_15_0.html
http://jccl.razi.ac.ir/pdf_15_11aa0aeadfbebba90d2acfd89ee226c4.html
16. جماليات التغزل بالرموز الأنثوية في الشعر الجاهلي، مجله نقد و ادبيات تطبيقي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، كرمانشاه (فصلنامه علمي تخصصي)، سال اول، شماره (4) پاييز 1391 (مشترك با آقاي عاطي عبيات).
http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF.GIF
17. ملامحُ المقاومةِ في شعر قيصر أمين بور وعزالدين المناصرة (دراسة مقارنة) مجلة العلوم الإنسانية، دانشگاه تربيت مدرس، سال 19، شماره 2، خرداد 1391، رجب 1433. (مشترك با آقاي رضا كياني)
http://aijh.modares.ac.ir/article_7272_dbb640e587888d03b5f4b336efb55aa3.pdf
18. بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار سيد قطب و نادر نادرپور دوفصلنامه (ادبيات تطبيقي) كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، شماره 5، زمستان 1390. (مشترك با آقاي فاروق نعمتي)
http://jcl.uk.ac.ir/?_action=showPDF&article=237&_ob=dce8f58fc264ed048e8c7a4a90dea22b&fileName=full_text.pdf.
http://jcl.uk.ac.ir/?_action=articleInfo&article=237&vol=34
19. جايگاه نمادين رنگ در ادبيات مقاومت نمونه مورد پژوهانه: سميح قاسم فصلنامه (ادبيات پايداري) دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال سوم، شماره 6، بهار 1391(مشترك با آقاي بهنام باقري).
http://jrl.uk.ac.ir/?_action=showPDF&article=332&_ob=d6b211c31e447372a41340e88b5e1d3f&fileName=full_text.pdf.
http://jrl.uk.ac.ir/?_action=articleInfo&article=332
20. شخصية دعبل الخزاعي من خلال التناقضات، مجلة اضاءات نقدية في الادبين العربي والفارسي، دانشگاه آزاد اسلامي كرج، سال دوم، شماره 8، زمستان 1391.
http://roc.kiau.ac.ir/archive/vol8/7.pdf
21. خليج فارس و نقد تحريف¬هاي متعصبان عرب، مجله علمي پژوهشي مطالعات ملي، موسسه مطالعات ملي، سال 14، شماره 1،بهار 1392.
http://rjnsq.ir/new-arshive/item/download/754_8a5a44f696bbf29ee13465458b7c10e0
22. عناصر الموسيقي في شعر يحيي السماوي «ديوان "نقوش علي جذع نخلة" نموذجاً» مجله علمي پژوهشي دراسات في اللغة العربية وآدابهاٰ سمنان شماره 9، بهار 1391. (مشترك با آقاي با بهنام باقري)
http://lasem.journals.semnan.ac.ir/article_1339.html
http://lasem.journals.semnan.ac.ir/article_1339_f883da742a09e5fcd8825bdf0cd04231.pdf
23. وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني  المقاوم - لطفي زغلول نموذجاً، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، فلسطين، العدد التاسع والعشرون، الجزء الثاني، جمادي الأول 1434 هـ / شباط 2013م.
www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3309
http://www.qou.edu/homePageItemVcount?file=arabic/magazine/issued29_2/research15.pdf&id=29.15
24. ويژگي¬هاي جغرافيايي قلمروهاي شيعه نشين- هلال شيعي؛ مجله مطالعات انقلاب اسلامي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها؛ دانشگاه معارف اسلامي، قم، سال 10، شماره 33، تابستان 1392.
http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=761
http://maaref.ac.ir/upload/Quarterly/ArticleFile/92-04-01-01-16.pdf
25. بررسي تطبيقي مفهوم بدبيني در شعر الياس ابوشبكه و هوشنگ ابتهاج مجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه فردوسي مشهد، سال پنجم، شماره 8، بهار و تابستان، 1392. (مشترك با آقاي مسعود اقبالي)
http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/view/24198/4120
26. صورة المكان في أشعار محمد حسين شهريار وبدر شاكر السيّاب (حيدربابا وجيكور أنموذجاً) مجلة اللغة العربية، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، پرديس قم، سال 9، شماره 2، تابستان 1392. (مشترك با آقاي رضا كياني)
https://jal-lq.ut.ac.ir/article_35823.html
https://jal-lq.ut.ac.ir/article_35823_9905eefdbbb622012c27c2c165515419.pdf
27. رمزگرايي عبد الوهاب بياتي و تأثيرپذيري از مولوي مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره 24، پاييز 1391. (مشترك با خانم سارا رحيمي پور)
http://iaall.iranjournals.ir/pdf_3518_833b51610052ced421c87fd8e6abc093.html
28. دراسة نقدية لدوافع التشاؤم بالغراب بين الفارسية والعربية مجلة إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي،(مجلة فصلية محكمة) دانشگاه آزاد اسلامي كرج، سال سوم، شماره 10، تابستان 1392.
http://roc.kiau.ac.ir/archive/vol10/6.pdf
29. بررسي تطبيقي مفهوم نمادين باران در اشعار سياب و اخوان ثالث، فصلنامه (ادبيات تطبيقي) دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال 4، شماره 7، پاييز و زمستان، سال 1391. (مشترك با خانم روشنك ويسي)
http://jcl.uk.ac.ir/?_action=showPDF&article=720&_ob=2f6213e1b4cd92919b713fdc7124cf09&fileName=full_text.pdf
30. بررسي تطبيقي غم غربت در شعر بدر شاكر سياب و منوچهر آتشي فصلنامه لسان مبين، دانشگاه بين¬المللي امام خميني قزوين، سال چهارم، شماره 11، بهار 1392. (مشترك با آقاي دكتر فاروق نعمتي)
http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_279.html
http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_279_b45e857960dddab3503cbf6e342650ac.pdf
31. سمبل¬هاي آرمانشهر در شعر معاصر عربي و فارسي مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره 28، پاييز 1392. (مشترك با آقاي دكتر فاروق نعمتي)
http://iaall.iranjournals.ir/article_4983_540.html
http://iaall.iranjournals.ir/article_4983_27d88136ea311c321a0a06a6144b82f8.pdf
32. استدعاء الرمز الديني وتطوره الدلالي في الشعر الفلسطيني المقاوم المعاصر منذ عام 1967-2002م شخصية يوسف(عليه السلام) أنموذجاً مجلة الكلية الاسلامية الجامعة النجف الاشرف، (فصلية علمية محكّمة) العدد 23 ، 2013م، 1434ه، السنة السابعة. (مشترك با آقاي عاطي عبيات)
33. نقد روانشناسي شخصيت در اشعار متنبي مجله ادب عربي، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، (مشترك با آقاي مسلم خزلي)
https://jalit.ut.ac.ir/article_50323_4594.html
https://jalit.ut.ac.ir/article_50323_211bdc0c07b3b05b53ea1dce3cc7e6f9.pdf
34. نقش توكل در تأمين سلامت رواني انسان مجله تحقيقات نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (مشترك با خانم سمانه شريفي راد) دوره 10، شماره 1،بهار،  1393.
http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1030
http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1030/pdf_1
35. بررسي تطبيقي غم فراق در غزليات سعدي و شاب الظريف، مجلة ادبيات تطبيقي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال 5، شماره 9، پاييز و زمستان 1392. (مشترك با خانم پروين حاتمي)
http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code14at/article/view/1361
http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code14at/article/view/1361/1424
36. رنگ¬هاي سرخ و سبز در تصوير پردازي ادبيات پايداري (مطالعه مورد پژوهانه: سيّدعلي گرمارودي و محمود درويش) كاوش¬نامة ادبيّات تطبيقي (مطالعات تطبيقي عربي- فارسي) دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، كرمانشاه (فصلنامه علمي پژوهشي)، سال دوم، شماره (7) پاييز 1391. (مشترك با آقاي پيمان صالحي)
http://jccl.razi.ac.ir/article_322.html
http://jccl.razi.ac.ir/article_322_61de39727b63ffac446797ed1f83a34a.pdf
37. تأثير پذيري عزالدين عبدالسلام مقدسي از عطار، مجله زبان و ادبيات عربي، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 10، بهار و تابستان 1393 . (مشترك با خانم حديث دارابي)
http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/issue/view/1352
http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/download/40964/6624
38. معنا شناسي مد در قرآن كريم، مجله علمي پژوهشي پژوهش¬هاي ادبي – قرآني، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اراك، سال دوم ، شماره 1، صص 33 تا 61، بهار 1393. (مشترك با آقاي ثابت ضيايي)
http://paq.araku.ac.ir/article_12616_1653.html
http://paq.araku.ac.ir/article_12616_9e2a74e8c1b8dd1c95c224c8477e4bd2.pdf
39. كنكاشي در فلسفه وجود‌گرايي در شعر جميل صدقي زهاوي، دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربي، دانشگاه يزد دوره 4، شماره 7، پاييز 1393. (مشترك با آقايان مسلم خزلي؛ تورج سهرابي)
http://mcal.yazd.ac.ir/article_427_100.html
http://mcal.yazd.ac.ir/article_427_ebc07cbfbebbabe4029b5f0e20fd9ae8.pdf
40. بازتاب اسطوره¬ي "سيزيف" در شعر معاصر فارسي و عربي مجلة ادبيات تطبيقي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال 6، شماره 11، پاييز و زمستان 1393. (مشترك با آقاي فاروق نعمتي)
http://jcl.uk.ac.ir/?_action=articleInfo&article=921&vol=155
http://jcl.uk.ac.ir/article_921_fb9fd39828259b1b6876ae25c8570f88.pdf
41. بررسي نماد خورشيد در شعر امل دنقل و شفيعي كدكني، كاوش¬نامة ادبيّات تطبيقي (مطالعات تطبيقي عربي- فارسي) دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، كرمانشاه، سال چهارم، شماره 14، تابستان 1393. (مشترك با خانم فرخنده سهرابي)
http://jccl.razi.ac.ir/article_122_24.html
http://jccl.razi.ac.ir/article_122_e797b877145fec7cd5ec5793fdc56e95.pdf
42. استدعاء الرموز ودلالاتها في الشعر الفلسطيني المقاوم المعاصر (لطفي زغلول نموذجاً) مجلة اللغة العربية، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، پرديس قم، سال 10، شماره 2، تابستان 1393ش/. 1435ه.ق، صص 324-299. (مشترك با آقاي عاطي عبيات)
https://journals.ut.ac.ir/article_52809_7031.html
https://journals.ut.ac.ir/article_52809_a7111aab2c78dfa1bef5a56a613c2df8.pdf
43. جمالية التكرار في ديوان " قَليلكِ ... لاكثيرهُنَّ" ليحيي السماوي مجلة اضاءات نقدية في الادبين العربي والفارسي، دانشگاه آزاد اسلامي كرج، سال چهارم، شماره 16، زمستان 1393 ، ص 31-9. (مشترك با آقاي نورالدين بروين)
http://roc.kiau.ac.ir/archive/vol16/vol16.htm
http://roc.kiau.ac.ir/article_514509_2b8c303699d71b242abcef971694ccff.pdf
44. بررسي تطبيقي سيماي دنيا در شعر بهار و شيخ ناصيف اليازجي، فصلنامه لسان مبين، دانشگاه بين¬المللي امام خميني قزوين، سال ششم، شماره 17، پاييز 1393. (مشترك با آقاي محمد فارغي شاد) 
http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_533_107.html
http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_533_a5a4c26b513121b57bdfdcc09bfad55e.pdf
45. تحليل ماهيّت موج‌هاي مثبت و منفي در شعر مقاومت عربي و فارسي (بر اساس نظرية «ژيلبر دوران» در نقد ادبي) ، كاوش¬نامة ادبيّات تطبيقي (مطالعات تطبيقي عربي- فارسي) دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، كرمانشاه، سال پنجم، شماره 17، تابستان 1394 ، صص 127-150. (مشترك با خانم روژين نادري)
http://jccl.razi.ac.ir/article_217_43.html
http://jccl.razi.ac.ir/article_217_da99483643d9241d49a43fe35968ded5.pdf
46. تأثيرپذيري احمد سويلم در مجموعه "الشوق في مدائن العشق" از عطار نيشابوري، دوفصلنامه پژوهشهاي ادبيات تطبيقي، دانشگاه تربيت مدرس دوره 3، شماره 2 ، پاييز و زمستان 1394. (آماده انتشار) (مشترك با خانم سارا رحيمي¬پور)
http://clrj.modares.ac.ir/article_12031_0.html
http://clrj.modares.ac.ir/article_12031_6f88acdd59b7c01f185ac35ecc12b1bc.pdf
47. بررسي تطبيقي نماد طبيب در شعر شاعران فارسي سده هشتم و شاعران دوره عباسي، كاوش¬نامه ادبيّات تطبيقي دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، كرمانشاه، دوره 3، شماره 11، پاييز 1392، صص 29-52. (مشترك با آقاي محمد حسن امرائي)
http://jccl.razi.ac.ir/article_103_19.html
48. بررسي تطبيقي مدح در قصايد بحتري و عنصري، مجله مطالعات ادبيات تطبيقي، دوره 8، شماره 29، پاييز 1393، دانشگاه آزاد اسلامي جيرفت، صص 23-41 (مشترك با آقاي آرمين ستاروند)
http://clq.iranjournals.ir/article_10457_1748.html
http://clq.iranjournals.ir/article_10457_1080ec744f94d0b353ee5fdeeb879730.pdf
49. تأملي در نگرش متفاوت نماد طاووس در شعر شاعران فارس و عرب، مجله الدراسات الأدبية، لبنان، ، شماره 83-82 بهار و تابستان 2013م (مشترك با آقاي محمّدحسن امرايي.)
50. المعجم الشعري عند يحيى السماوي ديوان "نقوش على جذع نخلة" نموذجاً، مجله علمي پژوهشي اللغة العربية وآدابها، دانشگاه تهران پرديس قم، سال 11، شماره 2 ، تابستان 1394 ش- 1436هـ. (مشترك با آقاي با بهنام باقري)
https://journals.ut.ac.ir/article_56225_b13a5b1f5f783786de2a06fe09903204.pdf
51. نقدي بر ترجمه فارسي قرآن‌كريم حدّادعادل از منظر ترجمه مفهومي، دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ترجمه قرآن و حديث، دانشگاه تربيت مدرس، دوره 2، شماره 4، پاييز و زمستان 94 (مشترك با آقاي محمد حسن امرايي).
http://qhts.modares.ac.ir/article_14381_825ffa92633673a04d280324aa2e4cff.pdf
http://qhts.modares.ac.ir/article_14381.html
52. بررسي جامعه‌پذيري جنسيت زنان در سه داستان كوتاه «قماشة العليان» ، مجله علمي پژوهشي نقد ادب معاصر عربي، دانشگاه يزد، دوره 6، شماره 10، بهار 1395، صفحه 137-166.(مشترك با خانم سميره خسروي)
http://mcal.yazd.ac.ir/article_722_5ff0432e0b18d0cd927c9ba46bd4f1b0.pdf
53. هشت پرده¬ي داستان حضرت لوط (ع): تكرار يا تكميل، مجله علمي پژوهشي دو فصلنامه كتاب قيم، دانشكده الهيات ميبد، دانشگاه يزد، دوره 5، شماره 13، پاييز 1394 ش. (مشترك با آقاي نبي الله پاكمنش)
http://kq.yazd.ac.ir/article_792_169.html
http://kq.yazd.ac.ir/article_792_0a7be29ae0971349a40e02362295d61d.pdf
54. معناي اصلي و تبعي در ترجمه غلامعلي حداد عادل از قرآن كريم (مطالعه مورد پژوهانه سوره نمل) دوفصلنامه پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي سال 6 شماره 14، بهار و تابستان 1395(مشترك با آقاي محمد حسن امرايي و دكتر جهانگير اميري و دكتر مجيد محمدي)
http://rctall.atu.ac.ir/article_5031.html
http://rctall.atu.ac.ir/article_5031_3acf3c5d4ce89355ac515fd34b89bc4b.pdf
55. توظيف التراث التاريخي في شعر يحيي السماوي، فصلنامه لسان مبين، دانشگاه بين¬المللي امام خميني قزوين، سال هفتم، شماره 23، بهار 1395. (مشترك با آقاي بهنام باقري)
http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_848_03cacb419916ef2091a2d8635d18c7f8.pdf
56. دفاع از حريم شاعران متعهد شيعه، مجله علمي پژوهشي شيعه شناسي، قم. (مسعود اقبالي/يحيي معروف/تورج زيني وند) سال 13، شماره 51 ، پاييز 1394.
www.shiitestudies.com/article_23721_3107.html
http://www.shiitestudies.com/article_23721_7ba37e0b0c227f1fa66fe7bd40a9f910.pdf
57. دراسة الرمز في قصة النهر لزكريا تامر، فصلنامه دراسات في الأدب المعاصر، دانشگاه آزاد اسلامي جيرفت، السنة 8، العدد 32، جمادي الاخر 1438، مارس 2017، صص 99-113 (مشترك با علي پروانه و مهران نجفي حاجيور)
http://cls.iranjournals.ir/article_24546.html
http://cls.iranjournals.ir/article_24546_252aba51eb3ccf37f45e909f07253f95.pdf


راهنمايي پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد:
1. نقد و بررسي شعر وشخصيت خنساء، نام دانشجو: فريده ناطق خشنود، استاد مشاور: دكتر علي سليمي،  تاريخ دفاع 10/6/81  محل دفاع دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي.
2. محمد مهدي الجواهري حياته، أسلوبه الشعري و خلفيته الثقافية،نام دانشجو: محمد اعتمادي، تاريخ دفاع 27/11/81 محل دفاع دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي.
3. مضامين شيعي در شعر شريف رضي و شريف مرتضي، نام دانشجو: محسن شبستاني، تاريخ دفاع   8/6/82، محل دفاع دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي.
4. تأثير قرآن كريم بر اشعار صفي الدين حلي، دانشجو:  مراد عبد اللهي، محل دفاع: دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، تيرماه 1385.
5. اسلوب هجو در نزد حطيئة، دانشجو: حيدر هواسي، تاريخ دفاع: اسفند 1386 .
6. تصوير زن در ادب جاهلي، دانشجو: فاطمه نظري تاريخ دفاع: 29 ارديبهشت 1387.
7. بررسي و تحليل مضامين شعري إسماعيل صبري پاشا، دانشجو: سميه بختياري، تاريخ دفاع: 8 آبان 1387.
8. بررسي ساختار واژگان حكمتهاي نهج البلاغة از منظر ترادف و اشتقاق، دانشجو: همت بيگي خليفه آبادي، تاريخ دفاع: 23 تير 1388.
9. تحليل محتوايي در زهديات أبو العلاء المعري در خلال لزوميات و سقط الزند، دانشجو: حميده رستمي، تاريخ دفاع: سال 1389.
10. الصور الفنية في لغة الإعلام، دانشجو: عبدالحسن عريضي، تاريخ دفاع: 17 بهمن 1390.
11. دراسة أسلوبية في شعر يحيي السماوي (ديوان نقوش علي جذع النخلة نموذجا)، دانشجو: بهنام باقري، تاريخ دفاع: 22 اسفند 1390.
12. مقايسه تحليلي مضامين حكمي در شعر ناصيف اليازجي و ملك الشعراي بهار، محمد فارغي شاد، استاد مشاور: دكتر جهانگير اميري، تاريخ دفاع 10دي 1391.
13. بررسي تطبيقي عشق و مستي در شعر ابن فارض مصري و جلال الدين محمدّ مولوي بلخي، دانشجو: مهدي داوري نژاد، استاد مشاور: دكتر تورج زيني¬وند، تاريخ دفاع: مهر 1392.
14. موسيقي مدّ در قرآن كريم، دانشجو: ثابت ضيايي، استاد مشاور: دكتر جهانگير اميري، تاريخ دفاع: 20 آبان 1392.
15. بررسي تطبيقي مضامين عشق، وطن، مقاومت و پايداري و... در شعر يحيي السماوي و قيصر امين پور، دانشجو: حديث تنگ سياب مسكن، استاد مشاور: دكتر جهانگير اميري، تاريخ احتمالي دفاع: 1392.
16. وامگيري قرآني در ديوانهاي «شاهدة قبر من رخام الكلمات» و «نقوش علي جذع نخلة» اثر يحيي سماوي، دانشجو: فاطمه رجبي سمنگاني استاد مشاور: تاريخ احتمالي دفاع: 1392.
17. نقد و بررسي ميراث ادبي گذشته در شعر فاروق جويدة، دانشجو: كاوه رحيمي تاريخ دفاع:8/10/1393.
18. انعكاس نداي آزاديخواهي و مقاومت در تفكرات احلام مستغانمي، دانشجو: عبدالمنصور لرستاني تاريخ دفاع 16/10/1393.
19. بررسي تطبيقي عشق در اشعار احمد عزيزي و يحيي سماوي، دانشجو: سامان خاني، تاريخ دفاع مهر ماه 1394.
20. شعر أحمد محمد الشامي (معرفي، تحليل محتواي شعر متعهد) دانشجو: پريوش خسروي ترازك، تاريخ دفاع 27/7/95.
21. شعر سنية صالح (معرفي و تحليل محتوي)، دانشجو: پروانه شمس الدين، تاريخ دفاع 26/7/95.
22. شعرمعروف عبدالمجيد (معرفي، تحليل محتواي شعر متعهد شيعي)، دانشجو: حجت الله حسيني، تاريخ دفاع 19/7/95.
23. بررسي جلوه¬هاي مقاومت و پايداري در ديوان هاشم الرفاعي، دانشجو: سوسن كاكائي، تاريخ دفاع 20/7/95.
24. الخِطابُ السياسي للسيد حسن نصرالله (دراسة  تداولية)، دانشجو: أحمد اللامي، تاريخ دفاع دي ماه 95.
25.الصورة الشعرية في ديوان السيد مصطفى جمال الدين (دراسة وصفية)، دانشجو: قصي الجمالي، تاريخ دفاع 6/11/1395.
26. أساليب الطلب في شعر مهدي جناح الكاظمي (دراسة في الدلالة والتركيب) دانشجو: وسام بچاي شنته الجمين، تاريخ احتمالي دفاع 1395.
27. معرفي و تحليل محتواي شعر زكي المحاسني، دانشجو: عاطفه پورشمس، تاريخ احتمالي دفاع  1396.
28. المضامين الشعرية لضياء الدين عباس: دراسة وتحليل، دانشجو: اشرف فرهود، تاريخ احتمالي دفاع  1396.
راهنمايي پايان نامه دانشجويان دكترا:
1. التواصل بالرموز وإفرازتها الدلاليةّ في الشعر الفلسطيني المقاوم المعاصر، نام دانشجو: عاطي عبيات، استادان مشاور: 1. دكتر علي سليمي 2. علي باقر طاهري نيا، تاريخ دفاع 24 ارديبهشت 1392.
2. ديدگاه‌هاي ناقدان عرب درباره شخصيّت و شعر شاعران برجسته شيعه (كثيّر عزّه،كميت بن زيد اسدي، سيّد حميري و دعبل خزاعي) (نقد و بررسي) دانشجو: مسعود اقبالي، استادان مشاور: 1. دكتر علي سليمي  2. دكتر تورج زيني‌وند، تاريخ دفاع: 3/10/93.
3. بررسي و تحليل بيداري اسلامي در شعر معاصر عرب (دهه نود شمسي) نام دانشجو عبدالصاحب نوروزي، استادان مشاور: 1. دكتر علي سليمي 2. دكتر علي أكبر محسني، تاريخ دفاع: 1394.
4. نقد و بررسي ترجمه فارسي قرآن كريم دكتر حداد عادل، نام دانشجو: محمد حسن امرائي، استادان مشاور: دكتر مجيد محمدي، دكتر جهانگير اميري. تاريخ دفاع: 1395.
5. بررسي و نقد رويكرد زبان شناسي محمد شحرور در مطالعات قرآني، نام دانشجو: مهدي پور آذر، استادان مشاور: دكتر محمد نبي احمدي، دكتر شهريار همتي. تاريخ احتمالي دفاع: 1396.

مشاوره پايان نامه‏ هاي دكترا:
1. بررسي لايه¬اي خطبه¬ها و نامه¬هاي نهج البلاغة، استاد راهنما: دكتر جهانگير اميري، دانشجو: نورالدين پروين، تاريخ دفاع دي ماه 1395.
2. تأثير فرهنگ و ادب عربي در ترجمه كليله و دمنه استاد راهنما:دكتر وحيد سبزيانپور، دانشجو: امير اصلان حسن‌زاده، 1393.
3. بررسي آراي نقدي سيد مرتضي علم الهدي، استاد راهنما دكتر شهريار همتي، نام دانشجو: كبري بيگي، تاريخ احتمالي دفاع 1396.مشاوره پايان نامه‏هاي كارشناسي ارشد:
1. نقد و بررسي و تصحيح كتاب جواهر البلاغه، استاد راهنما: دكتر علي سليمي، نام دانشجو: محمد نبي احمدي، تاريخ دفاع: دي ماه 1381 .
2. بررسي اشعار و افكار احمد مطر، استاد راهنما: دكتر جهانگير اميري، نام دانشجو: شهرام قاضي زاده، تاريخ دفاع: ارديبهشت 1382.
3. مقدمات تغزلي در شعر شريف رضي، استاد راهنما: دكتر علي اكبر محسني، نام دانشجو: حسن مجيدي، تاريخ دفاع:  8/6/82
4. بررسي مترادفات در مفردات راغب اصفهاني، استاد راهنما: دكتر جهانگير اميري، نام دانشجو: مهدي سيف، تاريخ دفاع: 1385.
5. نقش خليل مطران در طرح و تحول مكتب رمانتيك عربي، نام دانشجو: حسين اختر سيمين، تاريخ دفاع 20/6/86 .
6. جلوه هاي شيعي در آثار شعراي اندلس،، استاد راهنما: دكتر تورج زيني¬وند، نام دانشجو: پروين زماني فر، تاريخ دفاع اسفند: 1387.
7. جلوه هاي تعهد و التزام ديني و اخلاقي در شعر سيد رضي (رحمه الله) نام دانشجو: اكرم دارابي نيا، تاريخ دفاع: اسفند 1386.
8. اساليب و مضامين رثاي اهل بيت پيامبر (عليهم السلام) در عصر عباسي، استاد راهنما: دكتر تورج زيني¬وند، نام دانشجو: گل ملك نظري طرحان، تاريخ دفاع 1388.
9. نقد تطبيقي ترجمه قرآن كريم جزء 20 ترجمه الهي قمشه اي، مير معزي، آيتي، خرمدل، فولادوند، استاد راهنما: دكتر تورج زيني¬وند، نام دانشجو: فريبا عزيزي، تاريخ دفاع 24اسفند 1390.
10. جلوه هاي ادب پايداري در شعر احمد فؤاد نجم، استاد راهنما: دكتر تورج زيني¬وند، نام دانشجو: مريم ياوري، تاريخ دفاع آبان 1392.
11.  بررسي تطبيق مفاهيم حكمي در نهج البلاغه و مثنوي معنوي، نام دانشجو:  هما خانجاني، استاد راهنما: دكتر وحيد سبزيانپور، تاريخ دفاع 1394.
12. زيبايي شناسي محتوايي و ساختاري سيماي اهل بيت (ع) در شعر عبدالحسين الأزري، استاد راهنما: دكتر مجيد محمدي، نام دانشجو: بهاره رحيمي، دي ماه 1395.
13. نقد و بررسي رثاي اهل بيت در شعر مهدي جناح الكاظمي، استاد راهنما: محمّد نبي احمدي، نام دانشجو: معصومه صارمي فرد، تاريخ دفاع احتمالي 1396.


راهنمايي پايان نامه دانشجويان كارشناسي دانشكده علوم قرآني:
1. بررسى جنبه‏ هاى زيباشناختى موسيقى الفاظ قرآن ؛ نام دانشجو: خديجه قادري نجف آبادي؛ تاريخ دفاع:  بهار1383.
2. بررسي مسأله ترجمه قرآن، نام دانشجو: فاطمه فتاحي نيكچه، تاريخ دفاع: بهار  1385
3. بررسي و شرح استعارات و كنايات قرآن كريم، نام دانشجو: ابراهيم باقري، تاريخ دفاع: مهرماه 1386.
4. بررسي ساختار زبان قرآن، نام دانشجو: ژيلا قاسمي خالخالي، تاريخ دفاع: مهرماه 1386.

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)