تحصيلات:

• دانش آموخته دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1391
• دانش آموخته كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي. دانشگاه تهران. 1385
• دانش آموخته كارشناسي علم اطلاعات و دانش شناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1377


اطلاعات حرفه اي:

• استاديار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه رازي، 1391-
• بورسيه هيأت علمي علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه رازي كرمانشاه. 1389- 1391
• كارشناس نمايه سازي و مشاور علمي كتابخانه ديجيتالي ديد. 1379-1383
• كتابدار كتابخانه كانون فرهنگي شاهد اهواز 1376-1377
• همكاري در راه اندازي كتابخانه تخصصي بيمارستان شهيد بقايي اهواز. 1375-1376


مسئوليت ها:

• مدير گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، 1394-
• معاون كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني دانشگاه رازي. 1391-1394
• مسئول كميته پژوهش انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه كرمانشاه
• خزانه دار انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه كرمانشاه
• مدير داخلي مجله مطالعات كتابداري و علم اطلاعات. 1388-1390
• مدير داخلي نشريه كتابداري. 1383-1386
• مسئول كميته توسعه و برنامه ريزي كتابخانه هاي دانشگاه تهران. 1383-1386
• مشاور علمي كتابخانه ديجيتالي ديد. 1379-1383


عضويت ها:

• عضو هيأت رئيسه انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه استان كرمانشاه. 1390-
• عضو هيأت رئيسه انجمن خيرين كتابخانه ساز استان كرمانشاه. 1391-
• عضو كميته كتابخانه ديجيتالي دانشگاه تهران. 1383- 1384
• عضو شوراي نويسندگان خبرنامه داخلي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران. 1384- 1385
• عضو شوراي هماهنگي كتابخانه هاي دانشگاه تهران. 1383-1386
• عضو پيوسته انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران. 1384-


دوره هاي آموزشي:

• دوره آموزشي- توجيهي مركز آموزش مديريت دولتي. 1380
• سمينار آموزشي پايگاه هاي اطلاعاتي و نشريات الكترونيكي تمام متن Rose Net . 23/8/1380
• سمينار و كارگاه آموزشي پايگاه هاي اطلاعاتي و نشريات الكترونيكي تمام متن موسسه نسيم ايمان. 23/7/1381
• كارگاه آموزشي آشنايي با پايگاه هاي اطلاع رساني EBSCO . 20 اكتبر 2003
• دوره آموزشي مفاهيم پايه فناوري اطلاعات. 1382
• دوره آموزشي استفاده از رايانه ومديريت فايلها. 1382
• دوره آموزشي اطلاعات و ارتباطات. 1382
• دوره آموزشي نرم افزار واژه پردازي  MS Word. 1382
• دوره آموزشي نرم افزار صفحه گسترده MS Excel . 1382
• دوره آموزشي نرم افزار ارائه مطالب Power Point . 1386
• دوره آموزشي نرم افزار بانك هاي اطلاعاتي  Access . 1386


كارگاه هاي آموزشي:

• كارگاه آموزش خدمات مرجع براي كتايداران كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه، دي ماه 1392
• كارگاه آموزش مهارت هاي جستجوي اطلاعات در اينترنت براي كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، آبان 1392
•  كارگاه آموزش كتابخانه ديجيتالي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات اهواز. فروردين 1390.
• كارگاه كتابداري و اطلاع رساني. ناحيه 3 آموزش و پرورش شهرستان اهواز. اسفند 1389.
• كارگاه آموزش فن نويسندگي. ستاد اقامه نماز شهرستان اهواز. اسفند 1389.
• كارگاه آموزش كتابداري و اطلاع رساني. دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول. ارديبهشت 1389
• كارگاه كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان. اسفند 1388
• كارگاه منابع مرجع الكترونيكي. انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران شاخه خوزستان. بهمن 1388
• كارگاه آموزش خدمات مرجع. دانشگاه تهران. اسفند 1386
• كاركاه پايگاه هاي اطلاع رساني علمي فارسي. دانشگاه تهران. آبان 1382
• كارگاه فنون پرسش يابي و پاسخ يابي. دانشگاه تهران. آذر 1382
• همكاري در برگزاري كلاس هاي آشنايي با منابع آموزشي كتابخانه مركزي و مركز اسناد. دانشگاه تهران. 1382- 1385جوايز:

• رتبه دوم در اولين دوره انتخاب برترين پايان نامه حوزه كتابداري و اطلاع رساني (1384-1385).
دريافت جايزه و لوح تقدير از دست مشاور رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)