مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي:  خسرو زال پور
ايميل: Emails: =@, =DOT

kh.zalpourraziacir


مرتبه علمي: مربي
دانشكده: ادبيات
گروه: 
معارف اسلامي
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)