شنبه 27 مرداد 1397   13:40:26

ضرورت ايجاد مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه رازي كرمانشاه

ضرورت ايجاد و توسعه اين مركز رشد از چند ناحيه قابل بيان است:
- كاربردي كردن علم و تحقيق دانشگاهي (تحقيق با هدف توليد)
- تكميل حلقه مفقوده مركز رشد در زنجيرة ساختاري بين دانشگاه و صنعت
- رشد اقتصادي منطقه‌اي
- جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در زمينه¬هاي متفاوت
- هم‌افزايي بين شركت‌ها
- حضور مؤثرتر در بازار جهاني
- ايجاد و گسترش شركت‌هاي كوچك و متوسط مقياس مهندسي و تحقيقاتي
- توسعه فناوري
- جذب و بومي¬سازي فناوري¬هاي خارجي
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)