الف: مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي: غلامرضا غلامي درگاهي
تاريخ تولد: 3/5/1335
مرتبه علمي: دانشوري پايه 21
محل كار: كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي
ب: پيشينه تحصيلي
مقطع
رشته تحصيلي
دانشگاه
سال فراغت از تحصيل
كارشناسي
زبان و ادبيات فارسي
شيراز
1364
كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي
تربيت مدرس
1368
دانشوري
زبان و ادبيات فارسي
شيراز
1379
 
ج: مكانهاي اشتغال
از نيمه دوم سال تحصيلي 1368 در دانشگاه مازندران، به تدريس مشغول شدم و در واقعدوره طرح نظام را آنجا گذراندم و مدتي هم عضو نيمه وقت دانشگاه آزاد بابل بودم و از اسفند 1372 به دانشكاه رازي كرمانشاه آمدم و تا امروز به عنوان عضو هيأت علمي با گروه زبان و ادبيات فارسي همكاري دارم.
در طول اين مدت به صورت حق­التدريس در دانشگاه­هاي آزاد و پيام نور و علمي كاربردي قائمشهر، اسلام آباد و كرمانشاه رفت و آمد داشتم.
د: سوابق اجرايي
1)      مديريت و سرپرستي گروه ادبيات فارسي از سال 1374
2)      از تاريخ 5/8/83 به مدت يك سال به عنوان استاد مشاور دانشجويان شاهد رشته زبان و ادبيات فارسي انتخاب شدم.
هـ: فعاليتهاي پژوهشي
1)      چاپ كتابي تحت عنوان: تصحيح و تحشيه حديقة البدايع در علوم بلاغت با همكاري دكتر مبارك، ناشر- تهران، ياردانش سال 1391.
2)      ويراستاري ادبي دو كتاب، با نامهاي: امام رضا در آينه قرآن و عترت و درآمدي بر فقه رضوي- ناشر انتشارات انصاري، چاپ اول، مهرماه 1389.
3)      چاپ مقاله­اي تحت عنوان: بررسي سير تاريخي حرف «را» از نظر دستوري و معنايي در مجموعه مقالات (زلف سخن) در دانشگاه پيام نور خراسان رضوي، بهمن ماه 1389.
و: همايش­ها
1)      درباره زبان فارسي: سابقه و حفظ و گسترش آن – دومين همايش دانشگاه رازي، آذرماه د1390.
2)      واژه انسان در اشعار عرفاني- سومين همايش دانشگاه رازي، آذرماه د1391.
3)      بررسي صور خيال در رباعيات خيام- سومين همايش دانشگاه رازي، آذرماه د1391.
4)      تفأل و تطير و عقاير درباره آن- چهارمين همايش دانشگاه رازي، آذرماه د1392.
ر: فعاليتهاي متفرقه
ارائه سمينارهاي علمي تحت عناوين: سير دو مضمون عشق و عقل در ادب پارسي و نقش و جايگاه معلم در جامعه در دانشگاه رازي همچنين تهيه جزوات كمك درسي براي دانشجويان تحت عناويني چون: آيين نامه­نگاري، درباره زبان فارسي، جناس و اقسام آن در ادب پارسي، مختصري در علوم بلاغي، شرح مختصري از اصطلاحات نجومي و عرفان و شرح اعلام ديوان حافظ
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)