بسم الله الرحمن الرحيم
 
        

        رزومه كاري: علي اكبر محسني
        پست الكترونيك: mohseni0310@yahoo.com
        الف) سوابق تحصيلي:
        1-كارشناسي زبان و ادبيات عرب 1362 دانشگاه تهران.
        2-كارشناسي ارشد زبان وادبيات عرب 1368 دانشگاه تهران.
        3-دكتري تخصصي زبان وادبيات عرب 1379 دانشگاه تربيت مدرس.
        4-قبولي در امتحان تافل 1375.
         يادآوري:رتبه اول درمقاطع تحصيلي: پنجم ابتدايي سوم راهنمايي ديپلم ودكتري تخصصي(1379)   وممتازدركارشناسي.
        ب) سوابق كاري / اجرايي
         *رييس دانشكده تربيت دبير سنندج : 1368 تا 1370
         *رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي 1370 تا 1373
         *رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني آغاز سال 1380 تا 3/12/1382
         *معاون دانشجويي وفرهنگي دانشگاه رازي از 3اسفند: 1382 تا : 14/ 6 /85
         يادآوري : باحفظ سمت مديريت گروههاي ادبيان فارسي وزبان وادبيات انگليسي سنندج سرپرست كتابخانه          مركزي دانشگاه رازي را در مقاطعي برعهده داشته ام.
         *قائم مقام وزير علوم در هيات نظارت دانشگاه رازي به مدت 7 سال.
         *عضو شوراي فرهنگ راهبري استانداري كرمانشاه به مدت سه سال.
         *عضو شوراي آموزشي موارد خاص مركز آموزش مديريت دولتي به مدت 8 سال.
         *عضو شوراي سه نفره مشاوره دانشگاه رازي به مدت 5 سال.
         *عضو شوراي آموزشي دانشكده علوم قرآني كرمانشاه به مدت 4 سال.
         *فعاليت در جهاد سازنگي شهرستان سنقر به مدت 2 سال.
         *حضور در جبه هاي دفاع مقدس به مدت 15 ماه.
         *عضو هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين شهرستان سنقر به مدت يكسال.
         ج) سوابق آموزشي:
         *دانشگاه تهران : تدريس متون اسلامي وتاريخ اسلام.
         *دانشگاه كردستان : بيش از ده عنوان درسهاي تخصّصي  رشته ي عربي و فارسي.
         *دانشگاه رازي: تدريس نقد ادبي، تاريخ ادبيات عرب، درمقاطع گوناگون، صرف و نحو تمام سطوح . بلاغت     ( معاني بيان بديع)تمام مقاطع: كارشناسي ، ارشد و دكتري، متون عرفاني، متون نهج البلاغه ، متون حديث،      ادبيات متعهد، ادب سياسي دراسلام، متون تفسيري ، تاريخ اسلام و...
         *دانشكده علوم قرآني كرمانشاه:  تدريس صرف و نحو، بلاغت، تاريخ اسلام، علوم قرآني، ريشه هاي انقلاب        اسلامي ، متون اسلامي، و...
         *مركز مديريت آموزش دولتي : مباني انديشه هاي اسلامي، متون حديث ،ريشه هاي انقلاب ، تاريخ اسلام،  مباني   مديريت اسلامي،  و...
         *دانشگاه آزاد كرمانشاه : صرف و نحو تمام سطوح، معاني و بيان وبديع، تاريخ اسلام، ريشه هاي انقلاب، متون     اسلامي و...
         د) سوابق پژوهشي:
         الف) تاليف كتاب
          1- انتشاركتاب دوجلدي « آموزش دانش معاني» در 26/10/90(پاييز 1390).
         ب) مقالات پژوهشي، ترويجي و...
         1- «صور خيال در شعر متنبي»، انتشار در جمله پژوهشي « مدرس» شماره سوّم دانشگاه تربيت مدرس،   پاييز 1380
        2- «بازخواني هويّت ايراني قبل از اسلام»، انتشار كامل مقاله در مجموعه­ي مقالات « همايش اقوام  ايراني و تمدن اسلامي »، دانشگاه رازي، ارديبهشت ماه: 1381
        3- «پرسش در قرآن و تاثير آن در تعليم و تربيت» انتشار در چكيده­ي مقالات همايش سراسري گروههاي  عربي در دانشگاه رازي، تيرماه: 1388
          4- «بررسي انديشه مرگ و زندگي در شعر محمود درويش»، چاپ شده درفصلنامه علمي تخصّصي     «ادبيا ت تطبيقي» دانشگاه رازي، خرداد: 1390.
        5مضامين اسلوب قصر در نهج البلاغه» چاپ (زمستان90) درلسان مبين دانشگاه بين المللي قزوين، ش6.
       6پيامدهاي استبداد از منظر شعر نزار قباني»، لسان مبين دانشگاه بين المللي قزوين، ش12،1392  
       7نشانه هاي استبداد از منظر شعر نزارقبّاني ». ش5، بهار1390 (پايداري دانشگاه كرمان).
       8التناص القرآني في شعر جميل صدقي الزهاوي» مجله اللغة العربيه وآدابها ش4، سال1434، پرديس     دانشگاه تهران ، قم.
      9- «الانزياحِ الكتابي في الشعرالعربي المعاصر»(دراسات في اللغة العربية وآدابها، ش12،       1391(سمنان)
        10-بازتاب­هاي مشترك رمانتيسم در شعر معاصر ايران و عراق، (نگاهي تطبيقي به اشعار قيصر امين    پور و بدر شاكر السياب)
        21-«نقد و بررسي جلوه­هايي از اندوهِ رمانتيك در شعرِ بلند الحيدري» مجله «نقدادب عربي»، دانشگاه شهيد بهشتي،ش7، 1393
        12-«بررسي جلوه‏هاي فرهنگ و تمدّن ايراني در شعر مهيار ديلمي»، كاوش­نامه ادبيّات تطبيقي،ش 10،       تابستان 92
         ج- راهنمايي رساله هاي ارشد:
        1- «مقدّمات تغزّلي در شعر شريف رضي»، حسن مجيدي، شهريور: 1382
        2- «فضايل اخلاقي در شعر جاهلي»، مرشد رحماني، خرداد :1383.
        3-«اسلوب تاكيد درقرآن»، شعله ظهيري، شهريور: 85.
        4- «نقد و بررسي وصف طبيعت در شعر ابن خفاجه»، پژمان ظفري، شهريور: 26/9/86.
        5-«جلوه هاي تعهّد والتزام ديني واخلاقي درشعرسيّدرضي»، خانم دارايي، اسفند : 1386
        6- «رمز و اسطوره در شعر بدر شاكر سيّاب» ، مريم دلشاد، خرداد: 1387.
        7 - «تحليل محتوايي و ساختاري انديشه مرگ و زندگي در شعر محمود درويش»، طيّبه اميريان، بهار: 1389
         8-«استفهام درشعرمتنبّي» ، خانم متكّيايي. تاريخ دفاع : اسفند 90.
        9-«مقايسه، بررسي و تحليل كاربرد عنصر رنگ در اشعار محمود درويش ومنوچهر آتشي».مهر91
        10- بررسي مضامين شعر فكاهي درعصر فترت ادبي»خانم محمدي درخشش( درحال انجام).
        11- بررسي اساليب ومضامين تاكيد درنهج البلاغه» خانم شهلا محمدي( درحال انجام).
        12-«بررسي تناصّ قرآني در شعرمظفّر نوّاب)خانم نيريزي.         
         د) مشاوره­ي رساله هاي ارشد:
         1-«نقدوبررسي مقامات زمخشري»، عثمان انصاري، شهريور: 1383.
         2-«شيوه­ي نقد طه حسين»، جلال چراغي، بهمن: 1383.
         3-«انديشه هاي ابوالقاسم شابّي از منظر شعراو»، حسين مهتدي : 1384.
         4-«مقايسه اشعار حِكمي متنبّي وفردوسي»، امرالله ابراهيمي، خرداد : 1385.
         5-«بررسي مضامين اجتماعي در شعر انحطاط »، پروانه ستايش نيا : 1388.
         6- «نقدوبررسي الفيّه­ي زمخشري؟؟» رسول كرمي، بهار: 1390(دهمّتي)
         7- «الصّورة الفنّيّه في الصحف العربيّه»، عريضي،  زمستان 1390 . 
         ه- داوريهاي علمي:
         1-داوري بيش از15 مقاله علمي، پژوهشي. 
         2- داوري بيش از17 مقاله پژوهشي مربوط به همايش ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي(ارديبهشت91).
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)