شنبه 27 مرداد 1397   13:40:44
  گروه دانشجويان شاهد و ايثارگر
   شرح وظايف واحد:
  1.ثبت نام و تشكيل پرونده جت دانشجويان شاهدوايثارگرجديدالورود درمهرماه هر سال تحصيلي
  2.برگذاري كلاس هاي تقويتي متناسب بانياز و درخواست دانشجو وپيشنهاداستادمشاور در دانشكده هاوخوابگاه ها
  3.بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان درهرترم
  4.بررسي تقاضاي آموزشي درستادشاهدوايثارگردانشگاه طبق موادآموزشي و تبصره هاي موجود
  5.پيگيري امور آموزشي(تقاضاي انتقال،تغييررشته،مهماني و...)ازطريق هماهنگي بااداره كل آموزشي
  6.برگزاري اردوهاي فرهنگي،زيارتي،سياحتي،تفريحي
  7.هماهنگي و پيگيري مشاوره آموزشي و فرهنگي توسط اساتيدمشاوره درگروه هاي آموزشي
  8.هماهنگي باحوزه دانشجويي و پيگيري مسائل رفاهي  معيشتي دانشجويان شاهدوايثارگر
  9.برگزاري مسابقات فرهنگي،ورزشي در سطح دانشگاه و استان
 10.پيگيري امور آموزشي و فرهنگي وهماهنگي بابنيادشهيدوايثارگران استان و شهرستان كرمانشاه 
 11.پيگيري امورمربوط به كاركنان شاهدوايثارگر در دانشگاه از طريق هماهنگي باقسمت هاي مختلف دانشگاه

    اطلاعات پرسنل

نام و نام خانوادگي پست سازماني تلفن مستقيم تلفن داخلي شماره اتاق
امجدملكي مشاور رئيس دانشگاه ومديركل امور دانشجويان شاهدوايثارگر 4274520 - -
مجيد معصومي پور كارشناس خدمات آموزشي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر 4274520 - -


  تماس باما:
  آدرس:كرمانشاه،باغ ابريشم،دانشگاه رازي،سازمان مركزي،طبقه همكف،واحد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
  تلفن واحد:مستقيم 4274520
  نمابر:4274520

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)