شنبه 27 مرداد 1397   13:40:58
دفترحقوقي

شرح وظايف واحد:

-تنظيم دفاعيه در دعاويي كه عليه دانشگاه مطرح مي گردد
-تنظيم دادخواست و طرح دعوي عليه افرادي كه به هرصورت حقوق دانشگاه راپايمال مي كنند
-رهنمودوارشادحقوقي پرسنل دانشگاه
-اظهارنظر در خصوص كليه قراردادهايي كه دانشگاه منقعدمي نمايد
-شركت در جلسات دادگاهها                                                                                        اطلاعات پرسنل

نام و نام خانوادگي پست سازماني تلفن مستقيم تلفن داخلي شماره اتاق
محمود يزدان بخش كارشناس مسئول حقوقي دانشگاه 4274532 210 -
حجت اله صالحي كارشناس حقوقي 4274532 210 -تماس باما:
آدرس:كرمانشاه،باغ ابريشم،دانشگاه رازي،سازمان مركزي،طبقه سوم
تلفن واحد :4274532 تلفن داخلي:210
ايميل واحد:
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)