رزومه دكتر حسين عيدي- استاديار دانشگاه رازي
 
                      مشخصات فردي:
                      حسين عيدي
                    Hossein Eydi
                 Email: eydihossein@gmail.com

                      h.eydi raziacir

                         مرتبه علمي: استاديار
                            Assistant Professor
                           دا    نشكده: تربيت بدني و علوم ورزشي
                            
گروه: مديريت ورزشي مشخصات فردي و عمومي         

نام و نام خانوادگي

دكتر حسين عيدي

نام پدر

علي حسين

تاريخ تولد:

1360

شمار شناسنامه

235

كدملي

3319776861

 

 

آدرس محل كار: دانشگاه رازي- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

تلفن همراه

09119297253

تلفن منزل

7247693

تلفن محل كار

4283272

آدرس الكترونيكي  

 

eydihossein@gmail.com

h.eydi@razi.ac.ir

فكس محل كار

4274585

 

 

وضعيت تأهل :  مجرد                 متأهل

شغل همسر(در صورت تأهل) :

سوابق تحصيلي

رديف

مدرك تحصيلي

رشته و گرايش تحصيلي

محل اخذ مدرك

سال ورود

سال خاتمه 

1

دكتري

تربيت بدني- مديريت و برنامه ريزي ورزشي

دانشگاه گيلان

1386

1390

2

كارشناسي ارشد

تربيت بدني- مديريت ورزشي

دانشگاه تهران

1384

1386

3

كارشناسي

تربيت بدني

دانشگاه بيرجند

1379

1383

        


     زمينه­هاي تحقيقاتي مورد علاقه

 


§    ورزش همگاني و قهرماني

§    جنبه هاي مختلف رويدادهاي بزرگ ورزشي

§    رفتار سازماني

§    جنبش المپيك

§    نظارت و كنترل در ورزش

§    روانشناسي ورزش

 

 

            مقالات پژوهشي ارايه شده در همايش هاي بين المللي


·        رفتار شهروندي سازماني در ورزش

        مقاله پذيرفته شده در هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي،

·        بررسي و تحليل عملكرد ايران و قاره هاي مختلف جهان در يونيورسيادهاي دانشجويي (2011-1959)

       سخنراني در سومين همايش بين المللي علمي –ورزشي دانشگاه هاي آسيا- تهران 1391

·        تحليلي بر روند حق پخش بازي هاي المپيك و بازخوردهاي براي ايران

        نخستين همايش بين المللي خصوصي سازي و سرمايه گذاري در ورزش ، تهران، آذر 1391


           
مقالات ارئه شده در همايش هاي ملي


  • بررسي سطوح اثر گذار موفقيت ورزشي در سطح بين المللي

اولين همايش ملي مديريت و برنامه ريزي در فوتبال پايه، ارديبهشت 1390

  • بررسي اثربخشي سازماني فدراسيون هاي ورزشي منتخب ايران (مقاله برتر همايش)

سخنراني در دومين همايش ملي مديريت ورزشي، دانشگاه شاهرود، خرداد 1390

  • چالش هاي ورزش همگاني و تفريحات سالم در مقابل ورزش نخبه در ايران و جهان (مقاله برترهمايش)

سخنراني در اولين همايش ملي تفريحات ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، آذر 1390

  • چالش هاي استعداديابي در ورزش-توسعه ورزش يا موفقيت بين الملي

اولين همايش ملي استعداديابي ورزشي، آكادمي ملي المپيك، مهر 1390

  • تحليل مسيرهاي استعداديابي ورزشي  در كشورهاي منتخب جهان

              دومين همايش ملي استعداديابي ورزشي، آكادمي ملي المپيك، 26-27 مهر 1391

  • روايي سنجي ابزار سنجش كيفيت استعداديابي ورزشي  در كشور

              سومين همايش ملي استعداديابي ورزشي، پژوهشكده بسيج، آذر 1392

  • تحليل دلايل مشاركت دولت ها در توسعه و ترويج ورزش

              اولين كنگره ملي ورزش نياز امروز، نسل فردا، دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران، آذر 1392

  • مرروري جامعه بر شيوه هاي نوين درآمدزايي در ورزش

              اولين كنگره ملي ورزش نياز امروز، نسل فردا، دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران، آذر 1392

·        تحليل عملكرد ايران در بازي هاي المپيك (لندن تا لندن)

        نخستين همايش ملي رويكرد هاي نوين در تربيت بدني و علوم ورزشي  ، تهران، بهمن 1392

 

 

 

        مقالات در نشريات علمي- پژوهشي داخلي

           

1.       تحليل توصيفي نشريه علمي – پژوهشي حركت (1-33)

مقاله چاپ شده -نشريه مديريت ورزشي- شماره 5- 
     انگيزه­هاي حمايت هواداران باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال ايران

مقاله چاپ شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

3.       معرفي ابزار اندازه گيري اثربخشي سازماني در ورزش بر مبناي مدل ارزش هاي رقابتي

مقاله چاپ شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

4.        بررسي اثربخشي سازماني در فدراسيون هاي ورزشي

مقاله چاپ شده ، فصلنامه علوم حركتي و ورزش ، دانشگاه خوارزمي

5.       مقايسه عوامل استرس زاي  مربيان ليگ برتر فوتبال

مقاله چاپ شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

6.       تحليل حضور كشتي ايران در بازي هاي المپيك: از لندن تا لندن

مقاله پذيرفته شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

7.       تحليل الگوهاي اثربخشي فدراسيون هاي ورزشي  ايران، ISC

مقاله پذيرفته شده،  مجله مديريت ورزشي، دانشگاه تهران

8.       بررسي هوش هيجاني اعضاي هيات علمي با اثربخشي دانشكده هاي تربيت بدني

            مقاله چاپ شده،  پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتارحركتي، دانشگاه مازندران ISC

9.       طراحي مدل اثربخشي سازماني فدراسيون ورزشي جمهوري اسلامي ايران بر اساس رويكرد ارزش هاي رقابتي، مقاله چاپ شده ، پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي، دانشگاه مازندران ISC

10.   ارزيابي عملكرد ايران در بازي هاي المپيك تابستاني در مقايسه با رقباي آسيايي

 مقاله پذيرفته شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

11.   پيش بيني نتايج كشورهاي آسيايي در بازي هاي المپيك بر مبناي عملكرد آنها در بازي هاي آسياي

       مقاله پذيرفته شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

12.   عوامل اثرگذاربر اثربخشي فعاليت هاي ورزشي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي

       مقاله پذيرفته شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

13.   تدوين الگوي اثربخشي فدراسيون هاي منتخب عراق

       مقاله پذيرفته شده، نشريه مديريت و توسعه ورزش، دانشگاه گيلان

14.   تحليل عاملي تاييدي پرسشنامه هوش هيجاني در ورزش، ISC

       مقاله چاپ شده، نشريه مديريت ورزشي كاربردي، دانشگاه پيام نور

15.   شناسايي و اولويت بندي انگيزه هاي تماشاگران و ورزشكاران كشتي چوخه

       مقاله چاپ شده، نشريه مطالعات روانشناسي ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

16.   پيش بيني رضايتمندي ورزشكاران از طريق هوش هيجاني و مولفه هاي آن

مقاله چاپ شده، نشريه مطالعات روانشناسي ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

17.   ارزيابي عملكرد ورزشكاران ايران در بازي هاي پارالمپيك

مقاله پذيرفته شده، نشريه مطالعات جهاد دانشگاهي، دانشگاه تهران

18.   تحليل سوات ميزباني رويدادهاي بزرگ  ورزشي ايران

       مقاله پذيرفته شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

19.   توازن مدل فرهنگ سازماني فدراسيون هاي جمهوري اسلامي ايران

       مقاله پذيرفته شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

20.   مقايسه ديدگاه مربيان،بازيكنان و داوران در مورد تاثير زاويه ديد داور

       مقاله پذيرفته شده، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني،  ISC

21.   مقايسه قابليت هاي يادگيري سازماني در كاركنان بيمارستان هاي بخش دولتي و خصوصي شهر

كرمانشاه - مقاله چاپ شده، ماهنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پژشكي كرمانشاه، سال هفتم، شماره دوازدهم

22.   ارتباط هوش هيجاني با رفتار شهروندي سازماني در ادارات ورزش و جوانان كرمانشاه

كرمانشاه - مقاله چاپ شده، نشريه مديريت و فيزيولوژي ورزشي آمل، سال اول، شماره اول؛ 1393

23.    ارزيابي و تحليل عملكرد ورزشكاران ايران در بازي هاي المپيك تابستاني (1948 لندن-2012 لندن)كرمانشاه - مقاله چاپ شده، پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال دوم، شماره 4، 1393.

24.   بررسي روند مدالهاي كسب شده قارههاي جهان  در بازيهاي پارالمپيك ( 2012-1960)

مقاله چاپ شده، نشريه مديريت و فيزيولوژي ورزشي آمل، سال اول، شماره دوم؛ 1393

25.   ارتباط هوش هيجاني و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان فدراسيون هاي ورزشي ايران

 مقاله چاپ شده، مجله مديريت منابع انساني در ورزش، سال اول، شماره اول، 1392.
هنجاريابي پرسشنامه غرور ملي با تاكيد بر جايگاه ورزش
مقاله پذيرفته شده، مجله مباني مديريت ورزش، 1393

 

 

 

 

         مقالات در نشريات خارجي

 


1.      Eydi, H. Ramezanineghad, R.  Yousefi, B (2011). Compressive Review Of Organizational Effectiveness In Sport. Sport Management International Journal, Choregia, 7 (1) 6-21.

2.      Ibrahim, A. Hamatineghad, M.  Ramezanineghad, R.  Eydi, H (2013). Organizational Effectiveness of Iraq Sport Federations, Sport Management International Journal, Choregia, 9 (1) 70-85.

3.      Koosha, M. Yousefi, B. Eydi, H (2013). Facilitators And Inhibitors Of Bidding And Hosting Mega Sporting Events In Iran, Sport Management International Journal, Choregia, 9 (2) 6-19.

4.      Eydi, H (2013). Confirmatory Factor Analysis Of The Sport Organizational Effectiveness Scale According Competing Value Framework, Universal Journal Management, 9 (1) 83-92.

5.      Eydi, H, Abbasi,H, Ebrahim, A (2013). Comparison of Effectiveness in National Olympic Sporting Organizations of Iran and Iraq Universal Journal Management, 1 (3) 119-125.

6.       Eydi, H. Farzi,H (2014). Comprehensive Review of Olympic Movement Marketing. Universal Journal of Management, 2, 26 - 33.

 

      كتاب

 


·       مجموعه سوالات كنكور كارشناسي ارشدتربيت بدني،رشد و تكامل حركتي

     انتشارات بامداد كتاب/ تورج محمد زماني- حسين عيدي- همايون عباسي

·       آشنايي با مشاغل صنعت ورزش- چاپ شده- انتشارات آواي ظهور

حسين عيدي- همايون عباسي-رسول فرجي- اكبر ميرزايي

·       مديريت ورزش نخبه- در دست چاپ/پژوهشكده تربيت بدني

دكتر رحيم رمضاني نژاد- حسين عيدي

·       آشنايي با ساختار و مديريت جنبش المپيك- در دست چاپ/دانشگاه آمل

حسين عيدي- دكتر محمد رضا برومند- بهمن عسگري

·       مديريت هواداران ورزشي- چاپ شده پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

وحيد ساعت چيان- حسين عيدي

·       مديريت رويدادهاي بزرگ ورزشي- در دست چاپ/انتشارات حتمي

 

 

        طرح هاي پژوهشي

 

§        بررسي عملكرد تيم هاي ملي ايران در بازيهاي المپيك و آسيايي در مقايسه با ساير رقباي آسيايي

   دانشگاه آزاد اسلام آباد غرب/همكار اصلي

§        بررسي بازي هاي بومي و محلي ايرانيان- طرح ملي

   سازمان تربيت بدني/همكار طرح

 

         سخنراني هاي علمي

§         مديريت برگزاري بازي هاي المپيك( تحليل موردي المپيك پكن 2008)

 سخنراني هفته پژوهش دانشگاه گيلان - آذر 1387

§         تحليل مدل هاي پرورش ورزشكاران نخبه

 سخنراني هفته پژوهش دانشگاه رازي كرمانشاه- آذر 1388

§          تحليل جايگاه ايران در بازي هاي المپيك تابستاني (2008-1896)

سخنراني هفته پژوهش دانشگاه رازي كرمانشاه- آذر 1389

§         شاخص هاي تاثير گذار بر  موفقيت بين المللي در ورزش

سخنراني هفته پژوهش دانشگاه رازي كرمانشاه- آذر 1390

§         تحليلي بر چيستي ابعاد غرور ملي در ورزش

سخنراني هفته پژوهش دانشگاه رازي كرمانشاه- آذر1391

§         موانع توسعه ورزش همگاني كشور

سخنراني هفته پژوهش دانشگاه رازي كرمانشاه- آذر1392

 

        فعاليت اجرايي

§      مدير برگزاري اولين جشنواره ورزشي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان كرمانشاه،  19 بهمن 1390- دانشگاه رازي

§         نماينده دانشگاه رازي در امور جوانان استان كرمانشاه.

§         عضو شوراي ورزشي دانشگاه رازي  كرمانشاه.

 

 

       عناوين

§         استاد برترآموزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي در سال 1391-1390

§         پژوهشگر منتخب دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي 1392-1391

§          

          دروس تدريس شده كارشناسي

§        تاريخ تربيت بدني

§        اصول و مباني تربيت بدني

§        مديريت سازمان هاي ورزشي

§        مديريت و طرزاجراي مسابقات ورزشي

§        روانشناسي ورزشي

§        جامعه شناسي ورزشي

§        تربيت بدني در مدارس

 

           دروس تدريس شده كارشناسي ارشد

§       اصول و مباني مديريت ورزشي

§       نظارت و ارزشيابي در تربيت بدني

§       تئوري هاي سازمان و مديريت در ورزش

§       روانشناسي سازمان هاي ورزشي

§       رفتار سازماني درورزش

§       مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي

§       آشنايي با مباني كامپيوتر

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)