يكشنبه 6 خرداد 1397   05:52:24

 پروژه هاي در دست اجرا

احداث دانشكده اقتصاد و حسابداري
احداث   آزمايشگاه مركزي
احداث دانشكده نفت
احداث مجتمع كلاسي
احداث خوابگاه دختران
احداث دانشكده شيمي
احداث دانشكده هنرو معماري
احداث دانشكده علوم مهندسي كشاورزي
احداث خوابگاه دانشجويي پسران

تكميل فاز2 طرح توسعه دانشكده فني مهندسي(برق و كامپيوتر)
سوله ورزشي چند منظوره پرديس كشاورزي
 يادمان شهدا

.


پروژه هاي در دست مطالعه وطراحي

                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. احداث سالن همايش دانشكده كشاورزي
2. احداث واحد بين الملل رازي
3. احداث بيمارستان دامپزشكي
4.بازنگري طرح جامع دانشگاه

                                                                                                                                                                          آخرين بروز رساني : 15 شهريور  1395

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)