رزومه انگليسي

سوابق تدريس

مقالات

ارتباط با ما

سوابق تحصيلي:
ديپلم علوم تجربي ـ كرمانشاه -1362
كارداني آموزش ابتدايي ـ مركز تربيت معلم شهيد اشرفي ـ كرمانشاه -1364
كارشناسي علوم اجتماعي ـ پژوهشگري دانشگاه تهران -1368
كارشناسي ارشد علوم اجتماعي ـ جامعه‏شناسي ـ دانشگاه تهران، عنوان پايان‏نامه: بازآفريني واقعت اجتماعي در ادبيات داستاني جلال‏آل‏احمد –1372
دكتراي جامعه‏شناسي نظري فرهنگي ـ 1385 ـ دانشگاه تهران، عنوان پايان‏نامه: حافظه جمعي و روايت، با تاكيد بر رمان تاريخ‏گرا و نگاهي به رمان فارسي دهه چهل

سوابق تدريس:

اشتغال رسمي در آموزش و پرورش(ناحيه 2 كرمانشاه و تهران):
آموزگار مقطع ابتدايي: 1365 ـ روستاي كنشت كرمانشاه.
تدريس در مقاطع راهنمايي: 1367 ـ 1365 ـ منطقه 11 تهران.
تدريس در مقطع متوسطه 1378 ـ 1367 ـ ناحيه 2 كرمانشاه و تهران
تدريس در مراكز دانشگاهي: (مباني جامعه‏شناسي ـ روان‏شناسي اجتماعي ـ جامعه‏شناسي آموزش و پرورش ـآسيب‏شناسي اجتماعي ـ نظريه‏هاي جامعه‏شناسي ـ جامعه‏شناسي ادبيات و جامعه‏شناسي ارتباطات):
دانشگاه رازي كرمانشاه     1378 ـ 1374
دانشگاه آزادا اسلامي واحد كرمانشاه      1377ـ 1374
دانشگاه پيام‏نور ـ اسلام آباد غرب   1377 ـ 1374
دانشگاه علم و فرهنگ         1385
دانشگاه تهران           1385
عضو هيئت علمي دانشگاه رازي       1390ـ 1386


فعاليت‏هاي اجرايي ـ پژوهشي:
عضو شوراي علمي هفت سمينار پژوهشي در زمينه مسائل اجتماعي ـ فرهنگي  90ـ 1378
مجري كارگاه پژوهشي روش‏تحقيق دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه    74ـ 1372
مسئول مركز مطالعات اجتماعي ـ فرهنگي جهاد دانشگاهي كرمانشاه    77 ـ 1372
عضو شوراي پژوهشي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمانشاه    77 ـ 1372
دبير گروه علوم اجتماعي مركز بين‏المللي گفتگوي تمدنها     83 ـ 1380
عضو شوراي علمي گروه جامعه‏شناسي جهاد دانشگاهي كرمانشاه    85ـ 1383
عضو شوراي علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ـ وزارت علوم     1385
عضو انجمن جامعه‏شناسي ايران و انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات   90-1380
ارائه سخنراني‏هايي در حيطه جامعه‏شناسي فرهنگي ـ دانشگاه رازي و دانشگاه تهران  90 ـ 1380
ناظر ده طرح پژوهشي در حوزه‏هاي فرهنگ عمومي، جامعه‏شناسي قومي، آموزش و پرورش و جامعه‏شناسي فرهنگي، 90 ـ 1378
عضو هيئت علمي پاره وقت گروه جامعه‏شناسي جهاد دانشگاهي كرمانشاه          90ـ 1385
مدرس كارگاه جامعه‏شناسي فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي                    1387
عضو هيئت داوران نشريات علمي پژوهشي مجلات جامعه شناسي هنر وادبيات ، انسان‏شناسي، مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،مطالعات اجتماعي 1390_1387
داور پانزده  پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي و انسان‏شناسي و مطالعات فرهنگي ـ دانشگاه هاي تهران ،علم و فرهنگ، بوعلي سينا همدان 1390_1387
استاد راهنما و مشاور پنج پايان نامه كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي ، جامعه شناسي و انسان شناسي دانشگاه هاي تهران علم وفرهنگ ،بو علي سينا 1390_1387

فعاليت‏هاي پژوهشي ـ تأليفي:
تك گويي‏هايي زنانه آل احمد از فرهنگ: مجموعه مقالات پژوهشكده مردم‏شناسي ـ نشر ني                       1385
بازخواني رمان شوهر آهوخانم: مجله علمي پژوهشي ارتباطات و مطالعات فرهنگي ـ دانشگاه تهران             1385
تأملي درباره رمان تاريخ‏گراي فارسي: ارائه و قرائت مقاله در همايش جامعه‏شناسي هنر ايراني ـ فرهنگستان هنر       1385
حافظه جمعي، روايت و تاريخ شفاهي: ارائه و قرائت مقاله در همايش تاريخ شفاهي ـ مركز اسناد ملي        1385
بررسي ساختار روايتي قصه‏هاي كودكانه راديو: مركز پژوهش‏هاي راديو ـ انتشارات سروش        (در دست چاپ)
پذيرش مقاله« The Mechanism of Reconstruction of Social History in Persian Novel» و ارائه در
« The Fifth International Conference on New Directions in the Humanities, Paris,17-27 Julay2007»،
مجري طرح پژوهشي عوامل جامعه‏شناختي طلاق در شهر كرمانشاه ـ استانداري كرمانشاه و جهاد دانشگاهي                 1374
مجري طرح پژوهشي شناخت و تحليل از وضعيت فرهنگ عمومي شهر كرمانشاه ـ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي             1384
مجري طرح پژوهشي مطالعه اي دربارة اوقات فراغت جوانان شهر كرمانشاه: پرسه‏زنان دبير اعظم ـ جهاد دانشگاهي                        1390
همكار طرح پژوهشي بررسي الگوهاي اوقات فراغت دانشجويان ايران ـ پژوهشكده مطالعات اجتماعي و فرهنگي وزارت علوم              1380
جامعه‏شناسي تصويري كار كودكان ـ صدا و سيما و جهاد دانشگاهي  ( در دست انجام)
مردم شناسي ايراني ،چالش ها وپرسش ها (همكار)  نشر افكار                                          1387        
چشم اندازي به رمان تاريخ گراي فارسي _ مجله علمي پژوهشي  جامعه شناسي هنر و ادبيات _شماره اول                               1388
سووشون ، ساحت گفتگو و صحن تاريخ _مجله علمي پژوهشي جامعه شناسي هنر وادبيات _شماره چهارم ( در دست چاپ )        1390
هنري لفور و تحليل فضا _ مجله علمي پژوهشي مطالعات فرهنگي و ارتباطات _ ( در دست چاپ (  1390

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)