شنبه 27 مرداد 1397   13:37:48
كنفرانس مجازي ( كار آفريني با تاكيد بر فناوري هاي نو و بازيافت )

برگزاري كنفرانس مجازي ( كار آفريني با تاكيد بر فناوري هاي نو و بازيافت )
براي دريافت اطلاعات بيشتر لطفا به آدرس زير مراجعه نماييد
http://ice2014.razi.ac.ir/

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)