شنبه 27 مرداد 1397   13:30:48
دومين همايش ملي ادبيات تطبيقي


*عنوان همايش: دومين همايش ملّي «ادبيّات تطبيقي»

*سطح همايش: ملّي

*مدت همايش: يك روزه

*آخرين مهلت ارسال اصل مقاله: 31 تيرماه 1393

*اعلام نتايج داوري:31 مردادماه 1393

*زمان برگزاري: نيمة دوم شهريور ماه 1393

*محورهاي همايش:

ادبيّات تطبيقي و مطالعات ميان­رشته­اي

نظريۀ اسلامي ادبيّات تطبيقي(چالش­ها و چشم­اندازهاي آن)

نقد و بررسي نظريه­ها و مكتب­هاي مشهور ادبيّات تطبيقي

ادبيّات تطبيقي و نقد ادبي

ادبيّات تطبيقي و مطالعات فرهنگي

ادبيّات تطبيقي، انتخاب موضوع، عنوان و روش تحقيق

ادبيّات تطبيقي و نظريه

ادبيّات تطبيقي و ترجمه

ادبيّات تطبيقي در ايران و جهان و نقد جريان­هاي حاكم بر آن

*برگزاركنندگان:

دانشگاه رازي

ادارۀ كلّ فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه

انجمن ايراني زبان و ادبيّات عربي

دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

دانشگاه پيام نور كرمانشاه

*دبير علمي: دكتر تورج زيني­وند

*دبير اجرايي: دكتر وحيد سبزيان­پور

*ارسال مقاله: تنها از طريق رايان­نامه به نشاني: a.t.93@razi.ac.ir

هزينۀ ثبت نام: مبلغ و نحوۀ واريز هزينۀ ثبت نام، پس از اعلام نتايج داوري به اطّلاع خواهد رسيد.

*تلفن: 08314283903

ليست  پذيرفته شدگان دومين همايش ادبيات تطبيقي كرمانشاه

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)