شنبه 1 ارديبهشت 1397   06:47:20گروه گياه­پزشكي

تاريخچه گروه
گروه گياه‌پزشكي از مهر ماه 1379 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي كار خود را آغاز نمود. در مقطع كارشناسي ارشد، اين گروه آموزشي اولين بار در سال 1386 در رشته حشره شناسي كشاورزي و در سال 1388 در رشته بيماري شناسي گياهي اقدام به پذيرش دانشجو نمود. در بهمن ماه سال 1390 نيز گروه گياه ­پزشكي با پذيرش دانشجو در مقطع دكتري حشره شناسي كشاورزي فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي خود را توسعه داده است.اهداف تأسيس گروه
تربيت نيروهاي متخصص و توانمند در زمينه شناخت آفات و عوامل بيماري­زاي گياهي و آشنا به اصول و راهكارهاي مختلف مهار اين عوامل خسارت­زا
توسعه و تقويت فعاليت­هاي پژوهشي در زمينه گياه‌پزشكي و فراهم ساختن بستر لازم جهت انجام فعاليت­هاي تحقيقاتي مشترك به ويژه در زمينه اصلاح نباتاتمباحت آموزشي گروه
گروه گياه‌پزشكي داراي دو بخش بيماري ­شناسي گياهي و حشره­ شناسي كشاورزي است كه در بخش بيماري شناسي گياهي مباحث مرتبط با بيماري ­هاي گياهي، قارچ شناسي، ويروس ­شناسي گياهي، پروكاريوت­ هاي بيماري زاي گياهي، نماتدشناسي گياهي، اصول كنترل بيماري­ هاي گياهي و سم شناسي تدريس مي ­شود. در بخش مرتبط با آفات نيز مباحت مرتبط با آفت شناسي، حشره شناسي كشاورزي، كنه شناسي، اصول كنترل آفات گياهي، اكولوژي و ديناميسم جمعيت حشرات، فيزيولوژي و سم­شناسي تدريس مي ­گردد.مقاطع تحصيلي

كارشناسي
مهندسي كشاورزي- گياه‌پزشكي


كارشناسي ارشد
حشره­ شناسي كشاورزي

بيماري ­شناسي گياهي


دكتري تخصصي (Ph.D.)
حشره ­شناسي كشاورزي


مدير گروه

دكتر عباسعلي زماني


تلفكس: 38323734-083

ايميل:azamani@razi.ac.ir

اعضاي هيات علمي
مرتبه علمي
تخصص
ايميل
استاد
سيستماتيك حشرات
miralinaghi@razi.ac.ir
دانشيار
سيستماتيك حشرات
Hassan2005@razi.ac.ir
استاديار
اكولوژي حشرات و مديريت آفات
moeeny@razi.ac.ir
دانشيار
قارچ­شناسي
sabbasikhs@razi.ac.ir
دانشيار
باكتري شناسي
marefat@razi.ac.ir
دانشيار
اكولوژي حشرات و كنترل بيولوژيك
azamani@razi.ac.ir
استاديار
قارچ­شناسي
jamali454@yahoo.com
استاديار
كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري­زا
sharifi.rohallah@gmail.com
استاديار
فيزيولوژي حشرات
alizadehmzh@gmail.com
استاديار
ويروس شناسي گياهي
hkhateri@gmail.com

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)