چهارشنبه 30 خرداد 1397   09:42:17
:.
تاريخچه گروه
گروه مهندسي آب دانشگاه رازي كرمانشاه در سال 1370 با ساخت ساختماني به مساحت 1500 متر مربع تاسيس و بلافاصله در سال 1371 موفق به اخذ مجوز كارشناسي مهندسي آب گرديد. در اين گروه همچنين دوره هاي كارشناسي ارشد مهندسي آبياري وزهكشي، 
مهندسي منابع آب و مهندسي تاسيسات آبياري به ترتيب در سالهاي 1385 و 1387 و 1391 داير شدند. ضمنا دوره هاي دكتري مهندسي آبياري و زهكشي و دكتري مهندسي تاسيسات آبياري نيز به ترتيب در سالهاي 1390 و 1391 گرديدند. آزمايشگاههاي فعال موجود در گروه مهندسي آب عبارتند از: آبياري و زهكشي، نقشه برداري و تفسير عكسهاي هوائي، كيفيت آب، هواشناسي، مكانيك خاك، فيزيك خاك، هيدروليك و هيدروپونيك. همچنين گروه مهندسي آب داراي چهار مزرعه تحقيقاتي هر كدام به مساحت 600 متر مربع، سه ايستگاه ليسيمتري هر كدام به مساحت 120 متر مربع ، يك ايستگاه هواشناسي فول اتوماتيك ، گلخانه تحقيقاتي و دو سايت كامپيوتري جداگانه جهت دانشجويان دوره هاي كارشناسي و تحصيلات تكميلي ميباشد.
 
مدير گروه
نام و نام خانوادگي: دكتر علي بافكار
تلفن: ٣٨٣٢٣٧٢٧ (83) 98+
ايميل:
 bafkarraziacir

معاون مدير گروه
نام و نام خانوادگي: دكتر محمد مهدي حيدري
تلفن: ٣٨٣٢٣٧٢٧ (83) 98+
ايميل:
Mm_heidari79yahoocom

مديران گروه دوره هاي پيشين (به ترتيب همكاري ازابتدا)
دكتر احمد باهري
دكتر هوشنگ قمرنيا
دكتر عبداله طاهري تيزرو
دكتر رسول قباديان
دكتر بهمن فرهادي
 
مقاطع تحصيلي
كارشناسي: مهندسي آب
كارشناسي ارشد: آبياري و زهكشي، سازه‌هاي آبي، منابع آب
دكترا: آبياري و زهكشي، سازه هاي آبي
 
 
اعضاي هيات علمي
نام و نام خانوادگي
مرتبه علمي
ايميل :
Emails: =@, =DOT
استاديار
bfarhadiraziacir
استاد
hghamarniaraziacir
دانشيار
rsghobadiangmailcom
استاديار
bafkarraziacir
استاديار
madibradraziacir
فرهنگ سرگردي
استاديار
fsargordiraziacir
استاديار
Mm_heidari79yahoocom
استاديار
se.fatemiraziacir
استاديار
a.armanraziacir
آرش آذري استاديار
a.azariraziacir
مريم حافظ پرست استاديار
m.hafezparastraziacir
الهام درويشي استاديار
e.darvishiraziacir


اعضاي هيت علمي بازنشسته:
دكتر احمد باهري
 
كارشناسان گروه:
دكتر حسين ميرزايي
 مهندس محمد جواد مانشتي
 مهندس مسعود خداياري
آزمايشگاه ها:
   آزمايشگاه آبياري و زهكشي

   آزمايشگاه هيدروليك

   آزمايشگاه مكانيك خاك

   آزمايشگاه كيفيت آب

   آزمايشگاه هوا شناسي
                 
   آزمايشگاه هيدروانفورماتيك
 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)